Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, June 17, 2024 – Lòng Trông Cậy Nơi Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, June 17, 2024
Lòng Trông Cậy Nơi Chúa

“Vừa buổi sáng, xin cho tôi nghe sự nhân từ Chúa, Vì tôi để lòng trông cậy nơi Chúa; Xin chỉ cho tôi biết con đường phải đi, Vì linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa.”
Thi Thiên 143:8

Giấc ngủ có thể giúp chúng ta giải tỏa những lo lắng trong ngày, đặc biệt là khi chúng ta giao phó cho Chúa những vấn đề của chúng ta trong lời cầu nguyện trước khi nhắm mắt và nghỉ ngơi. Sau giấc ngủ chúng ta thức dậy, sự mệt mỏi có phần vơi đi, nhưng những gánh nặng ngày trước có thể quay trở lại và trút xuống chúng ta một lần nữa. Chúng ta như đang ở trong một sa mạc khô cằn và linh hồn của chúng ta khao khát nguồn nước sống tuôn tràn vào chúng ta để làm tươi mới chúng ta. Như trước giả Thi Thiên 143 là vua Đa-vít, chúng ta giơ cao tay hướng về Đức Chúa Trời và nói: “Tôi giơ tay lên hướng về Chúa; Lòng tôi khát khao Chúa như đất khô khan vậy.” (Thi Thiên 143:6). Mặc dù đang ở trong tâm trạng “thần linh nao sờn” (câu 7), nhưng khi bình minh ló dạng, vua Đa-vít cầu xin được “nghe sự nhân từ Chúa” và được “Chúa chỉ cho con đường phải đi”. Vua Đa-vít thưa cùng Chúa: “Vừa buổi sáng, xin cho tôi nghe sự nhân từ Chúa, Vì tôi để lòng trông cậy nơi Chúa; Xin chỉ cho tôi biết con đường phải đi, Vì linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa.” (Thi Thiên 143:8). Vua Đa-vít tiếp tục cầu nguyện cùng Chúa: “Xin dạy tôi làm theo ý muốn Chúa, Vì Chúa là Đức Chúa Trời tôi; Nguyện Thần tốt lành của Chúa dẫn tôi vào đất bằng thẳng.” (Thi Thiên 143:10).

Lòng bạn có trông cậy nơi Chúa để cầu xin Chúa Thánh Linh chỉ cho bạn con đường phải đi và dạy bạn làm theo ý Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì lòng nhân từ và sự thành tín của Chúa. Xin Chúa cho lòng con luôn trông cậy Chúa để tương giao với Ngài và được Thánh Linh Chúa dạy con thực hành mọi việc theo ý Chúa. A-men.   

********* Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Gióp 9-12

 51 total views,  2 views today