Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, September 12, 2022 – Lời Chúa Ngọt Ngào

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, September 12, 2022
Lời Chúa Ngọt Ngào

“Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao! Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi!”
Thi Thiên 119:103

Nhiều người đọc Kinh Thánh là Lời Chúa nhưng không cảm thấy sự ngọt ngào và bổ ích cho đời sống. Lý do là người đó chưa được sinh lại trong Chúa hoặc đời sống tâm linh không có sự tương giao mật thiết với Chúa vì đang yêu thế gian hơn là yêu Chúa. “Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy.” (1 Giăng 2:15b). Ở trong Chúa, chúng ta được nhận làm con của Chúa, được xưng công bình, được cứu chuộc, được làm hòa lại với Chúa, được sự vui mừng, bình an, và yêu thích Lời Chúa. “Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao! Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi!” (Thi Thiên 119:103). Là Đấng Tạo Dựng bầu trời, trái đất và mọi sinh vật, Đức Chúa Trời biết điều gì tốt nhất để sống trong thế giới của Ngài. Nếu chúng ta muốn trưởng thành thuộc linh và được sự khôn ngoan của Chúa hướng dẫn, chúng ta cần phải được nuôi dưỡng bằng Lời của Ngài. Đó là lý do tác giả Thi Thiên 119 nói Lời Chúa “ngọt hơn mật ong!”. Mật ong vừa ngọt vừa bổ. Khi đọc Lời Chúa và suy gẫm mỗi ngày, Cơ-đốc-nhân tìm thấy nguồn dinh dưỡng cho đời sống tâm linh và được trưởng thành ở trong Chúa. Lời Đức Chúa Trời hướng dẫn và ban phước cho tất cả những ai tìm kiếm sự khôn ngoan của Ngài.

Bạn có cảm thấy sự ngọt ngào khi suy gẫm Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về Thánh Linh và Lời của Ngài giúp con được lớn lên ở trong Chúa. Xin Chúa giúp con tiếp tục cảm thấy sự ngọt ngào của Lời Chúa và được nuôi dưỡng qua sự suy gẫm lời quý báu của Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 40-42

 268 total views,  1 views today