Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, July 4, 2024 – Sự Tự Do Thật

Suy Gẫm Lời Chúa
Mừng Lễ Độc Lập Hoa Kỳ
Thursday, July 4, 2024
Sự Tự Do Thật

“Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do; vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa.”
Ga-la-ti 5:1

Hằng năm vào ngày 4 tháng Bảy, dân chúng Hoa Kỳ hân hoan đón mừng ngày Lễ Ðộc Lập, để kỷ niệm ngày bản tuyên ngôn độc lập được hội nghị nội địa đồng thanh chấp thuận vào ngày 4 tháng 7 năm 1776.  Những nhà lập quốc Hoa Kỳ đã đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời và mong muốn rằng Ngày Lễ Ðộc Lập luôn luôn là ngày vui nhất của Nước Mỹ vì đã được sự tự do khỏi sự lệ thuộc vào Nước Anh lúc bấy giờ.  John Adams, một trong những người đã ký vào bản tuyên ngôn độc lập và cũng là vị tổng thống thứ nhì của Hoa Kỳ đã tuyên bố: “Tôi tin tưởng rằng ngày Lễ Ðộc Lập sẽ được kỷ niệm hằng năm và sẽ được nhắc nhỡ qua nhiều thế hệ rằng: bởi ơn Thiên Chúa quyền năng chúng ta đã được sự tự do và giải cứu. Ngày Ðộc Lập phải là ngày vui mừng nhất.”  Ðối với con nguời, sự tự do rất quan trọng, vì vậy, nhiều quốc gia, nhiều dân tộc đã phải trải qua những cuộc tranh đấu, chiến tranh để đem lại sự tự do cho quốc gia mình.  Lễ Ðộc Lập của các quốc gia là những ngày vui mừng nhất, được cử hành trọng đại và cũng là dịp để vinh danh các vị anh hùng đã hy sinh cho lý tưởng tự do.  Trong Thánh Kinh có chép đến một ngày vui mừng nhất của con người là ngày chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi và vị anh hùng đem đến sự tự do cho con người chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu.  Thánh Kinh thư Ga-la-ti chương 5 câu 1 chép:  “Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do; vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa.”  Thật không có gì vui mừng bằng khi chúng ta được thoát khỏi sự cai trị của tội lỗi và có được sự tự do thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. 

Bạn có vui mừng và bước đi trong sự tự do thật mà Chúa đã ban cho bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã giải thoát con khỏi tội lỗi qua sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho con luôn vui mừng và bước đi trong sự tự do thật của Chúa ban cho con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 52-59

 50 total views,  7 views today