Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, March 23, 2021 – Bức Màn Đền Thờ Bị Xé Làm Hai

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, March 23, 2021

Bức Màn Đền Thờ Bị Xé Làm Hai

“Đức Chúa Jêsus lại kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn. Và nầy, cái màn trong đền thờ, bị xé ra làm hai từ trên chí dưới.”
Ma-thi-ơ 27:50-51a

Trong suốt khoảng thời gian Chúa Giê-xu sống trên đất thì đền thờ tại Giê-ru-sa-lem vẫn là nơi thờ phượng chính của người Do Thái. Người Do Thái theo Luật của Môi-se phải đến đền thờ để dâng những con sinh tế. Hê-bơ-rơ 9:1-9 nói rằng trong đền thờ có một bức màn ngăn cách Nơi Chí thánh – là nơi Chúa ngự – với Nơi Thánh bên ngoài dành cho các thầy tế lễ. Không ai được vào Nơi Chí Thánh chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm mới được phép đi qua phía bên kia bức màn mỗi năm một lần (Xuất 30:10; Hê-bơ-rơ 9:7) bước vào sự hiện diện của Chúa để làm lễ chuộc tội cho cả dân Y-sơ-ra-ên (Lê-vi ký 16). Điều này có ý nghĩa rằng con người bị chia cách với Đức Chúa Trời vì tội lỗi của họ (Ê-sai 59:1-2). Đền thờ trong thời Chúa Giê-xu được vua Hê-rốt xây với chiều cao lên đến bốn mươi thước, theo ghi chép của Josephus, một nhà sử học người Do Thái ở thế kỷ đầu tiên. Theo Josephus thì kích thước của bức màn này khoàng cao gần 60 feet (18.288m) và bức màn này dày khoảng 4 inches (0.1016m). Bức màn này không thể nào xé rách ra được. Sách Xuất Ê-díp-tô ký cho biết bức màn dày này được làm bằng chất liệu màu xanh, tím, đỏ tươi và vải gai đậu mịn. Bức màn lớn và dày này đã “bị xé ra làm hai từ trên chí dưới” khi Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá. Việc bức màn bị xé ra lúc Chúa Giê-xu chết có ý nghĩa sự đổ huyết của Chúa Giê-xu là một của lễ chuộc tội đủ cho tất cả những ai đặt lòng tin nơi Chúa sẽ được tự do bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời Thánh Khiết qua Chúa Giê-xu.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu đã chết vì tội lỗi của con để thông qua sự chết của Ngài con được tự do bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Xin Chúa Thánh Linh tiếp tục thánh hóa đời sống con để càng ngày con càng sống đẹp lòng Chúa và làm vinh hiển Danh Ngài. A-men.  

 387 total views,  1 views today