Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, February 5, 2021 – Điều Răn Thứ Năm

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, February 5, 2021

Điều Răn Thứ Năm

“Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12

Điều Răn Thứ Năm: Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Điều răn thứ năm bắt đầu cho sáu điều răn về mối quan hệ của con người với nhau sau bốn điều răn đầu liên hệ giữa mối tương quan của con người với Đức Chúa Trời. Điều răn thứ năm là cây cầu nối giữa liên hệ với Chúa và mối liên hệ với những người chung quanh bắt đầu bằng sự hiếu kính cha mẹ. Sự hiếu kính cha mẹ mình là kết quả của sự tôn kính Chúa. Lời Chúa dạy trong 1 Ti-mô-thê 5:8 “Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa.” Chúa Giê-xu là một gương mẫu cho chúng ta noi theo. Khi Chúa bị treo trên cây thập tự, Ngài đã nghĩ đến mẹ mình và đã giao bà cho môn đệ Ngài yêu để bà được chăm sóc (Giăng 19:26-27). Đời sống hiếu kính cha mẹ của chúng ta bày tỏ sự hiện diện của Chúa trong đời sống chúng ta và cũng là một tấm gương sáng cho con cháu và những người chung quanh. Sự hiếu kính cha mẹ không phải chỉ là một ngày trong năm hay trong dịp Tết nhưng phải biểu hiện từ tấm lòng yêu thương, thăm hỏi, chăm sóc, cầu nguyện cho cha mẹ mỗi ngày.

Bạn có hết lòng hiếu kính cha mẹ đúng như điều răn Chúa dạy chưa? Bạn có bày tỏ lòng yêu thương, chăm sóc cụ thể cho cha mẹ mình thường xuyên không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban điều răn hiếu kính cha mẹ để dạy dỗ con. Xin cho con dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn hiếu kính cha mẹ trong lời nói và hành động. Xin cho con luôn bày tỏ lòng yêu thương, thăm hỏi, chăm sóc, và phụng dưỡng cha mẹ. A-men.  

 380 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, February 4, 2021 – Điều Răn Thứ Tư

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, February 4, 2021

Điều Răn Thứ Tư

“Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8

Điều Răn Thứ Tư: Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Điều răn thứ tư dạy rằng hãy nhớ ngày Sa-bát đặng làm nên ngày thánh. Ngày Sa-bát trong tiếng Do-thái nghĩa là ngày nghỉ. Điều răn thứ tư dài hơn các điều răn khác và bắt đầu bằng cụm từ “Hãy nhớ”, có thể vì con người ít nhớ để dành một ngày trong tuần để nghỉ ngơi và thờ phượng Chúa. Điều răn thứ tư được chép trong Xuất Ê-díp-tô 20:8-11: “Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi: trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết; vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh.” Điều răn thứ tư không được Chúa Giê-xu khuyến khích phải tuân giữ như người Do-thái vì họ thêm vào nhiều luật cho ngày Sa-bát và biến con người thành nô-lệ cho ngày Sa-bát. Trong những phân đoạn Kinh Thánh nói về ngày Sa-bát trong các sách Phúc Âm, Chúa Giê-xu phán: “Vì loài người mà lập ngày Sa-bát, chớ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người.” Chúa Giê-xu kết luận: “Vì Con người là Chúa ngày Sa-bát.” (Ma-thi-ơ 12:8). Chúa Giê-xu chính là sự nghỉ an cho chúng ta. Chỉ vài câu trước câu Chúa nói về ngày Sa-bát, Chúa phán: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.” (Ma-thi-ơ 11:28-30).

Chúa muốn chúng ta dành một ngày trong tuần để thật sự được nghỉ ngơi và dành cho sự thờ phượng Chúa. Trong Tân Ước, các tín hữu đầu tiên và suốt các thế kỷ qua dành Chúa Nhật, ngày đầu tuần lễ, ngày Chúa Giê-xu Phục Sinh để thờ phượng Chúa. Xin đọc thêm Công Vụ 20:7, 1 Cô-rinh-tô 16:2.

Bạn có dành một ngày trong tuần lễ để nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe sau một tuần làm việc mệt nhọc không? Bạn có biệt riêng Chúa Nhật để thờ phượng Chúa không?  

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban điều răn dành một ngày để nghỉ ngơi và thờ phượng Chúa mỗi tuần vì Chúa biết đó là điều lợi ích cho con người. Xin Chúa giúp con biệt riêng Chúa Nhật để thờ phượng Chúa, tương giao với Ngài, nghỉ ngơi và thông công với gia đình và các tín hữu trong Hội Thánh.  A-men.  

 359 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, February 3, 2021 – Điều Răn Thứ Ba

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, February 3, 2021

Điều Răn Thứ Ba

“Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:7

Điều Răn Thứ Ba: Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi. Điều răn thứ ba ngăn cấm việc sử dụng danh của Chúa cách vô ý thức, phạm thượng hay xem thường danh của Chúa. Đôi khi chúng ta không lấy danh Chúa ra đùa giỡn nhưng trong nếp sống chúng ta bày tỏ thái độ xem nhẹ danh của Đức Chúa Trời. Danh của Đức Chúa Trời phải luôn luôn được nói đến với tất cả sự cao trọng và tôn vinh. Thư Phi-líp 2:9-11 cho biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã vâng phục hy sinh chịu chết để cứu rỗi nhân loại cho nên “Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” Danh Chúa là Danh Thánh Khiết Cao Cả cho nên Chúa ngăn cấm chúng ta không được lấy danh của Đức Chúa Trời để đùa giỡn hoặc làm lợi riêng tư, hoặc sống bê bối, buông tuồng làm ô uế danh Chúa. Ai sử dụng danh Chúa cách không xứng đáng thì có tội trước mặt Chúa như điều răn của Chúa dạy bảo.

Bạn có sử dụng lời nói, nếp sống của mình tôn vinh danh Chúa không? Bạn có tôn cao danh Chúa trong gia đình, trong Hội Thánh, trong cộng đồng không?  

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa giúp con không lấy danh Chúa ra đùa giỡn hoặc xem nhẹ danh của Ngài. Xin cho con luôn tôn cao và kính trọng danh của Chúa không những trong lời nói, nhưng cũng trong sự suy nghĩ, thái độ và trong bất cứ hành động nào của con.  A-men.  

 383 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, February 2, 2021 – Điều Răn Thứ Hai

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, February 2, 2021

Điều Răn Thứ Hai

“Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4-5a

Điều Răn Thứ Hai: Không thờ lạy hình tượng. Điều răn thứ hai ngăn cấm việc làm hình tượng, thờ hình tượng và hầu việc hình tượng. Điều răn thứ nhất dạy chúng ta chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời chân thần. Điều răn thứ hai ngăn cấm chúng ta thờ hình tượng ngay cả hình tượng của Đức Chúa Trời. Điều răn nầy rất quan trọng vì nhiều khi chúng ta làm ra và thờ lạy những hình tượng hoặc hình ảnh tượng trưng hay đại diện cho Chúa hoặc là những vật liên quan đến Chúa. Vì Đức Chúa Trời là Chân Thần vô hình, nên việc tạo bất cứ hình tượng nào xem như đại diện cho Chúa để thờ lạy hay thờ lạy những tạo vật của Ngài đều là bất xứng và xúc phạm đến Chúa (Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:12, 15-19). Chúa gớm ghiếc việc thờ thần tượng, nếu con dân Chúa làm hình tượng cho người khác thờ lạy cũng đồng phạm với họ (Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:19, 23-28). Thi Thiên 115:4-8 chép: “Hình tượng chúng nó bằng bạc bằng vàng, Là công việc tay người ta làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói; Có mắt mà chẳng thấy; Có tai mà không nghe; Có lỗ mũi mà chẳng ngửi; Có tay, nhưng không rờ rẫm; Có chân, nào biết bước đi; Cuống họng nó chẳng ra tiếng nào. Phàm kẻ nào làm hình tượng, và nhờ cậy nơi nó. Đều giống như nó.”. Câu chót của Thi Thiên 115 chép: “Nhưng chúng tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va, Từ bây giờ cho đến đời đời. Ha-lê-lu-gia!” (Thi Thiên 115:18).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con được thờ phượng Đấng Chân Thần là Đức Chúa Trời kỵ tà. Xin Chúa giúp con luôn sống đẹp lòng Chúa và không thờ lạy bất cứ một hình tượng vô tri vô giác nào. A-men.  

 376 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, February 1, 2021 – Điều Răn Thứ Nhất

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, February 1, 2021

Điều Răn Thứ Nhất

“Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3

Mười Điều Răn là mười điều luật trong Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời ban cho dân tộc Y-sơ-ra-ên sau khi họ ra khỏi xứ Ai cập. Bốn điều răn đầu liên hệ giữa mối tương quan của con người với Đức Chúa Trời. Sáu điều răn còn lại liên hệ giữa mối tương quan của con người với nhau. Mười Điều Răn được chép trong Kinh Thánh sách Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17 và sách Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:6-21.

Điều Răn Thứ Nhất: Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Điều răn thứ nhất cho chúng ta biết chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật. Chúng ta không được thờ bất cứ các thần nào khác vì tất cả các thần khác đều là những thần giả. Vì chúng ta được Đức Chúa Trời dựng nên như hình ảnh của Đức Chúa Trời cho nên mối tương giao thờ phượng chỉ dành cho Đấng duy nhất tức là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn con dân Ngài kính trọng tôn thờ một mình Ngài, không được liên hệ với các thần khác, các tạo vật khác. Chúng ta thường nghĩ các thần khác là những hình tượng tạc ra từ gỗ, đá… Nhưng “các thần khác” có thể xuất hiện dưới nhiều dạng khác nhau: một vị sáng lập tôn giáo, một lãnh tụ quốc gia, một vị thầy lỗi lạc, một minh tinh nỗi tiếng, hoặc danh vọng, học thức, tiền bạc, vật chất… bất cứ người nào, vật gì hay ngay cả một mục vụ trong Hội Thánh mà chúng ta tôn sùng và xem trọng hơn là sự thờ phượng Chúa.

Bạn có đặt Chúa ưu tiên trong đời sống và phó thác cuộc đời mình cho Chúa không? Bạn có “các thần khác” trong tâm trí, tấm lòng, nếp sống của bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin tha thứ con vì nhiều lần con để “những thần khác” ưu tiên hơn Chúa trong đời sống. Xin Chúa cho con luôn thờ phượng Chúa vì Ngài là Đấng duy nhất xứng đáng được sự tôn cao và chúc tụng. A-men.  

 377 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, January 29, 2021 – Giê-hô-va Rô-hi!

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, January 29, 2021

Giê-hô-va Rô-hi!

“Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.”
Thi Thiên 23:1

GIÊ-HÔ-VA RÔ-HI nghĩa là “Chúa Đấng chăn giữ của chúng ta” được chép trong Kinh Thánh Thi Thiên 23. Đa-vít là một người chăn chiên trước khi được Chúa chọn làm vua dân Y-sơ-ra-ên. Ông rất kinh nghiệm về mối quan hệ của chính ông là  một người chăn chiên đối với bầy chiên của mình. Ông nhận ra đó cũng chính là mối quan hệ của Đức Chúa Trời đối với ông nói riêng và đối với dân sự Y-sơ-ra-ên nói chung. Ông mạnh dạn và với tất cả tấm lòng thành kính tuyên bố: “Giê-hô-va Rô-hi là Đấng chăn giữ tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.” (Thi Thiên 23:1).

Tiếp theo câu đầu tiên xưng nhận Chúa là Giê-hô-va Rô-hi, Đấng chăn giữ ông, vua Đa-vít diễn tả Giê-hô-va Rô-hi như sau: “Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi Trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn. Quả thật, trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va Cho đến lâu dài.” (Thi Thiên 23:2-6).

Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu là “Đấng Chăn Chiên Hiền Lành; người chăn hiền lành vì chiên phó sự sống mình.” (Giăng 10:11). Chúa Giê-xu đã trả giá bằng chính sự chết của Ngài để chúng ta được nối lại mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Chúa là Đấng Chăn dẫn chúng ta vào sự bình an thật, Ngài hiểu từng cá nhân chúng ta như người chăn hiểu từng con chiên của mình. Trong mọi hoàn cảnh Ngài bổ lại linh hồn chúng ta, an ủi chúng ta. Ngài hứa sẽ ở với chúng ta luôn luôn! Thật Ngài là Giê-hô-va Rô-hi. Đấng Chăn Giữ Chúng Ta!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Chăn Hiền Lành của con. Cảm tạ Chúa cho con được sự cứu rỗi của Ngài và cho con ở trong sự bình an, yêu thương của Chúa. Xin Chúa cho con tiếp tục ở trong sự dẫn dắt của Chúa vì chỉ có Ngài là Giê-hô-va Rô-hi. Đấng chăn giữ con! A-men.

 374 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, January 28, 2021 – Giê-hô-va Shalom!

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, January 28, 2021

Giê-hô-va Shalom!

“Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng: Khá yên lòng, chớ sợ chi, ngươi sẽ không chết đâu. Ghê-đê-ôn bèn lập tại đó một cái bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, và đặt tên là Giê-hô-va-Sa-lam.”
Các Quan Xét 6:23-24

GIÊ-HÔ-VA SA-LAM nghĩa là “Đấng ban bình an” được chép trong Kinh Thánh Các-quan-xét 6:22-24. Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ Ngài đến cùng Ghê-đê-ôn và gọi ông làm quan xét để giải cứu người Y-sơ-ra-ên. Sau khi viện dẫn vài lý do để từ khước nhưng không được, Ghê-đê-ôn đã xin nhiều dấu lạ để muốn biết chắc thật sự Chúa chọn ông để giải cứu dân Y-sơ-ra-ên. Khi ông biết ông đang đối diện với thiên sứ của Chúa ông nghĩ ông sẽ chết. Nhưng Chúa bảo rằng ông khá yên lòng, chớ sợ chi, ông sẽ không chết đâu. Vừa nghe xong, Ghê-đê-ôn bèn lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và đặt tên là Giê-hô-va Sa-lam (shalom) nghĩa là Giê-hô-va Bình An. Sau khi A-đam và Ê-va phạm tội, con người mất sự bình an vì phải xa cách Chúa. Con người tìm đủ mọi cách để mong có sự bình an nhưng không bao giờ có sự bình an thật sự trong lòng. Sự bình an thật chỉ có được khi chúng ta nối lại mối hòa thuận với Đức Chúa Trời qua sự chết thay thế, giải hòa của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu và tôn Chúa là Chủ cuộc đời mình, chúng ta có được sự bình an thật từ Giê-hô-va Sa-lam. Sự bình an mà Kinh Thánh diễn tả: “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:7).

Chúng ta vẫn tiếp tục trải qua những sự thử thách, hoạn nạn trên thế gian… nhưng nếu mắt thuộc linh của chúng ta luôn chăm nhìn Chúa Giê-xu thay vì những cơn sóng của thời cuộc, cơn sóng của dịch lệ… chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự bình an thật ở trong lòng. Sự Bình An của Giê-hô-va Shalom!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Chúa Bình An. Cảm tạ Chúa cho con được sự bình an, hòa thuận với Đức Chúa Trời qua sự chết giải hòa của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự bình an của Chúa ban cho con không lệ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài nhưng đến từ Giê-hô-va Shalom. Đấng duy nhất ban cho con sự bình an thật. A-men.

 395 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, January 27, 2021 – Giê-hô-va Ni-si

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, January 27, 2021

Giê-hô-va Ni-si

“Môi-se lập lên một bàn thờ, đặt tên là Giê-hô-va cờ xí của tôi.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 17:15

GIÊ-HÔ-VA NI-SI nghĩa là “Giê-hô-va cờ xí” được chép trong Kinh Thánh Xuất Ê-díp-tô Ký 17:8-16. Trong trận chiến đầu tiên với dân A-ma-léc kể từ khi rời khỏi Ai-Cập, ông Môi-se đã đứng trên đỉnh đồi chỉ huy, tay cầm gậy Đức Chúa Trời đưa lên để làm vững lòng ông Giô-suê và quân lính đang chiến đấu dưới thung lũng với niềm tin rằng Chúa của họ ở cùng họ, đang chiến đấu với họ. Cây gậy của Chúa là biểu tượng sự lãnh đạo của ông Môi-se và là bằng chứng về thẩm quyền của Ngài trên những hành động của ông qua những phép lạ ông đã làm ở Ai Cập. Cây gậy của Đức Chúa Trời tượng trưng cho quyền năng và sự hiện diện của Chúa ở với dân Ngài trong chiến trận đánh lại kẻ thù. Môi-se đưa tay và gậy lên, quân Y-sơ-ra-ên thắng, nhưng khi tay ông mỏi, phải buông tay xuống thì quân A-ma-léc lại thắng hơn. Trên đỉnh đồi lúc đó nhờ có ông A-rôn và ông Hu-rơ đã giúp nâng hai cánh tay của ông Môi-se luôn đưa cao để người Y-sơ-ra-ên tiếp tục chiến thắng hoàn toàn. Sau chiến thắng đó, Môi-se lập lên một bàn thờ, đặt tên là Giê-hô-va cờ xí của tôi. Môi-se có tài lãnh đạo, Giô-suê và các chiến sĩ có lòng dũng cảm nhưng sự chiến thắng là đến từ quyền năng và sự hiện diện của Chúa trong suốt chiến trận.

Đức Chúa Giê-xu phán: “Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33b).

Đối diện với những trận chiến thuộc linh trong cuộc sống, bạn có nhờ cậy vào quyền năng của Chúa không? Hãy luôn luôn sống trong sự hiện diện của Giê-hô-va Ni-si. Đấng Cờ-xí. Đấng luôn luôn cho bạn sự Đắc Thắng!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Đắc Thắng. Xin cho con luôn luôn sống trong sự hiện diện của Chúa và nhờ cậy Ngài khi phải đối diện với những cuộc chiến thuộc linh trong đời sống. A-men.

 373 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, January 26, 2021 – Giê-hô-va Ra-pha

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, January 26, 2021

Giê-hô-va Ra-pha

“Ngài phán rằng: Nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bịnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô; vì ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bịnh cho ngươi.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 15:26

GIÊ-HÔ-VA RA-PHA nghĩa là “Chúa là Đấng chữa lành” được chép trong Kinh Thánh Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-27. Dân Dân Y-sơ-ra-ên được Môi-se dẫn qua Biển Đỏ và tiếp tục đi vào đồng vắng Su-sơ. Sau ba ngày đi trong đồng vắng nóng nực thiếu nước để uống họ tìm được nước tại đất Ma-ra, nhưng nước lại đắng không uống được cho nên dân sự trách móc Môi-se. Môi-se cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, Ngài chỉ cho ông lấy cậy gậy ném vào nước, nước trở nên ngọt uống được. Kế đến Đức Chúa Trời ban mệnh lệnh cho dân sự ngay tại đồng vắng; nếu dân sự thi hành thì không bị những bệnh mà Ngài giáng xuống cho dân Ai Cập. Chính Chúa xác nhận: “Ta là Giê-hô-va Ra-pha, Đấng chữa bệnh.” Dân Y-sơ-ra-ên đã thấy các tai vạ, bệnh tật xảy ra cho dân Ai Cập, và Chúa thường nhắc lại nhiều lần cho dân sự ngõ hầu họ kính sợ và vâng lời Ngài thì không bị những tai vạ đó. Trong Kinh Thánh chúng ta thấy Chúa là Đấng Chữa Lành trong Cựu Ước và Tân Ước. Chúa chữa lành cả bệnh tâm linh lẫn thể xác. Ngài chữa lành bệnh tâm linh qua sự chết của Chúa Giê-xu để tha thứ tội lỗi cho chúng ta và giải cứu chúng ta khỏi tội ác. Ngài cũng chữa lành bệnh trong thể xác của chúng ta trong sự thương xót và chương trình của Chúa.

Bạn đang có những bệnh tật, đau đớn, đắng cay trong đời sống thể xác, tinh thần và tâm linh không? Xin Chúa cho chúng ta biết hoàn toàn tin cậy Chúa, tìm kiếm Ngài qua sự cầu nguyện và sự khôn sáng từ Chúa qua Lời của Ngài. Hãy đến với Giê-hô-va Ra-pha. Đấng Chữa Lành!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng duy nhất có thể chữa lành bệnh tật về phần thể xác, tinh thần và tâm linh của con. Xin cho con hoàn toàn đặt trọn đức tin vào Giê-hô-va Ra-pha. Đấng Chữa Lành. A-men.

 387 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, January 25, 2021 – Giê-hô-va Di-rê

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, January 25, 2021

Giê-hô-va Di-rê

“Áp-ra-ham gọi chỗ đó là Giê-hô-va Di-rê. Bởi cớ ấy, ngày nay có tục ngữ rằng: Trên núi của Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn.”
Sáng-thế Ký 22:14

Giê-hô-va trong nguyên bản Hê-bơ-rơ chỉ vỏn vẹn bốn chữ cái được viết hoa “YHWH”. Đây là tên riêng chỉ dành cho Đức Chúa Trời và có ý nghĩa “Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu” (Xuất-ê-díp-tô-kí 3:14). Danh xưng này xác nhận Đức Chúa Trời là Đấng tồn tại đời đời.

GIÊ-HÔ-VA DI- RÊ có nghĩa là “Chúa Sẽ Cung Cấp” hay “Chúa là Đấng sắm sẵn” dựa trên câu chuyện Áp-ra-ham được chép trong Sáng-thế-ký 22:1-18. Áp-ra-ham đã hoàn toàn tin cậy vào Chúa và bước đi bởi đức tin. Khi đến nơi vào giây phút cuối cùng Chúa đã dự bị một con chiên đực để Áp-ra-ham dâng làm của lễ thiêu thay cho Y-sác. Áp-ra-ham gọi chỗ đó là Giê-hô-va Di-rê nghĩa là Đức Giê-hô-va sắm sẵn.  Đức Chúa Trời luôn cung cấp mọi nhu cầu cho con cái của Ngài đúng trong thời điểm và địa điểm của Chúa. Thánh Kinh trong Phi-líp 4:19 chép: “Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ.”

Bạn đang có nhu cầu nào trong đời sống không? Chúa có thể cung cấp mọi nhu cầu cho bạn. Bạn hãy đặt niềm tin trọn vẹn vào sự cung cấp của Chúa đúng thời điểm và trong ý tốt đẹp nhất của Ngài. Chúa là Giê-hô-va Di-rê. Đấng Sắm Sẵn!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa nhắc nhở con hôm nay Ngài là Giê-hô-va Di-rê, Đấng sắm sẵn và cung cấp mọi nhu cầu cho con. Ngài biết rõ điều gì con đang cần và luôn trả lời đúng thời điểm của Ngài. Xin giúp con luôn tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh. A-men.

 392 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, January 22, 2021 – Thánh Linh Ở Với và Ở Trong Chúng Ta

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, January 22, 2021

Thánh Linh Ở Với và Ở Trong Chúng Ta

“Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi.”
Giăng 14:16-17

Chúa Giê-xu trước khi chịu chết, sống lại và trở về cùng Đức Chúa Cha đã hứa cùng các môn đồ là Chúa Thánh Linh sẽ được ban xuống để “ở với” và “ở trong” những người tin nhận Chúa. Chúa Thánh Linh ở với và ở trong chúng ta để dạy dỗ và soi sáng cho chúng ta càng ngày càng sâu nhiệm hơn trong chân lý của Chúa. Những điều Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta thế gian không thể hiểu được vì thế gian không thấy và không biết Ngài. Chúa Giê-xu cũng cho biết thêm trong Giăng 16:13-14: “Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi.” Chúng ta đang có Thánh Linh ngự trị trong lòng để giúp chúng ta hiểu được sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu trong Kinh Thánh.

Trong đời sống theo Chúa, bạn có thường xuyên nhận được sự dạy dỗ của Chúa Thánh Linh không? Bạn có học biết về Chúa Giê-xu một cách sâu nhiệm khi đọc Lời Ngài không? Bạn có hiểu rõ Chân lý của Ngài không? Đó là công việc của Đức Thánh Linh khi Ngài ở với và ở trong chúng ta.

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa đã ban Thánh Linh ở với và ở trong con để nhắc nhở, dạy dỗ con về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin giúp con luôn luôn tìm cầu, học hỏi về Lời Chúa và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. A-men.

 388 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, January 21, 2021 – Tiếp Tục Nhờ Đức Thánh Linh

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, January 21, 2021

Tiếp Tục Nhờ Đức Thánh Linh

“Sao anh chị em lại khờ khạo đến thế! Sau khi đã bắt đầu với Ðức Thánh Linh rồi, sao bây giờ lại nhờ cậy xác thịt để mong cho được trọn vẹn?”
Ga-la-ti 3:3 (BD2011)

Ngay khi tin nhận Chúa, chúng ta được Đức Thánh Linh ngự vào lòng để ấn chứng về  sự cứu rỗi vĩnh cửu của chúng ta. Không điều gì có thể phá bỏ ấn chứng của Thánh Linh. Thánh Linh cũng ở trong chúng ta để thánh hóa đời sống chúng ta cho càng ngày càng giống Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thánh Kinh xác chứng: “Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.” (Rô-ma 8:9). Tất cả những người được Chúa cứu đều có một khởi điểm thật tốt đẹp và bảo đảm, nhưng nhiều người không tiếp tục sống trong sự hoàn toàn nhờ cậy Đức Thánh Linh nữa. Trong tâm trí thì mong ước được có đời sống thuộc linh trọn vẹn nhưng phương cách thì nhờ cậy vào xác thịt. Sứ đồ Phao-lô phải bày tỏ sự ngạc nhiên “Sao anh chị em lại khờ khạo đến thế!”.

Bạn có cảm thấy đời sống thuộc linh của mình bị bế tắc và thất bại không? Xin Chúa cho bạn đầy dẫy Thánh Linh và tiếp tục nhờ cậy Ngài thay vì nhờ cậy sức riêng và xác thịt.

Cầu Nguyện
Chúa ơi, Ngài biết lòng con mong ước được sống đẹp lòng Chúa, nhưng nhiều lúc con cậy vào sức riêng và những cố gắng của xác thịt. Xin tha thứ tội lỗi của con và cho con có sự khôn ngoan để luôn hoàn toàn nhờ cậy Chúa Thánh Linh thánh hóa đời sống của con để càng ngày con càng giống Chúa Cứu Thế Giê-xu. A-men.

 367 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, January 20, 2021 – Sự Thánh Hóa Của Đức Thánh Linh

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, January 20, 2021

Sự Thánh Hóa Của Đức Thánh Linh

“Ngài cứu chúng ta, không vì những việc công chính chúng ta làm, nhưng vì lòng thương xót của Ngài, qua sự thanh tẩy của sự tái sinh và sự đổi mới của Ðức Thánh Linh.”
Tít 3:5 (BD2011)

Nhiều người suy nghĩ chỉ cần tin nhận Chúa Giê-xu để được sự cứu rỗi và được vào thiên đàng sau khi về với Chúa. Điều đó đúng như phần đầu của câu Kinh Thánh hôm nay, chúng ta được cứu không phải vì những việc công chính của chúng ta nhưng hoàn toàn vì lòng yêu thương và ân điển của Chúa. Tình thương của Chúa được thể hiện qua sự chết đền tội của Chúa Giê-xu. Khi chúng ta được cứu chúng ta được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời Thánh Khiết và được trở nên con cái của Ngài. Nhưng đó chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Đọc tiếp theo phần sau của câu Kinh Thánh chúng ta được biết Thánh Linh của Chúa ngự trị trong lòng chúng ta để đổi mới chúng ta. Đó là tiến trình thánh hóa do Đức Thánh Linh thực hiện ở bên trong những người tin nhận Chúa Giê-xu. Chúa Thánh Linh tiếp tục công việc tái tạo, biến đổi đời sống chúng ta càng ngày càng giống Chúa Giê-xu.

Hãy để cho Thánh Linh làm việc thanh tẩy và tái tạo bạn mỗi ngày qua sự suy gẫm Lời Chúa và cầu nguyện. Khi lòng chúng ta được mở ra trong sự vâng phục thì chắc chắn Đức Thánh Linh sẽ hành động trong lòng của chúng ta.

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa đã cứu con bởi lòng thương xót và ân điển diệu kỳ của Ngài. Xin Chúa Thánh Linh tiếp tục biến đổi đời sống của con để con sống xứng đáng là con của Ngài và càng ngày càng trở nên giống Chúa Giê-xu. A-men.

 364 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, January 19, 2021 – Công Tác Của Đức Thánh Linh

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, January 19, 2021

Công Tác Của Đức Thánh Linh

“Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.”
Rô-ma 8:26

Đức Thánh Linh là Ngôi Ba Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh đồng công trong công cuộc sáng tạo. Đức Thánh Linh là tác giả Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời. Còn nhiều công tác lớn lao khác nữa của Đức Thánh Linh nhưng đặc biệt Đức Thánh Linh có mối liên hệ mật thiết với những người tin vào Chúa Giê-xu. Đức Thánh Linh xác chứng những ai tin nhận Chúa Giê-xu thì trở nên con cái Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:16); Thánh Linh cũng ấn chứng về cơ nghiệp vinh hiển đời đời mà chúng ta được thừa hưởng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu (Ê-phê-sô 1:13-14); Đức Thánh Linh ban quyền năng để chúng ta được giải thoát khỏi quyền lực tội lỗi để sống trong thánh khiết, đắc thắng cho Đức Chúa Trời (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13); Đức Thánh Linh ở cùng người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu để an ủi khi buồn chán, đỡ nâng khi ngã lòng, thêm sức mạnh khi yếu đuối, soi sáng để hiểu biết và áp dụng Lẽ Thật để khỏi làm theo bản ngã xác thịt, ban năng quyền để làm chứng nhân cho Ngài cách hiệu quả và giúp chúng ta trong sự cầu nguyện cách tích cực theo ý muốn Đức Chúa Trời. “Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.”

Bạn có mối liên hệ mật thiết với Đức Thánh Linh không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa Thánh Linh, Đấng ngự trong con và thực hiện những công việc kỳ diệu của Ngài trong đời sống con. Xin Chúa cho con luôn sống đẹp lòng Ngài. A-men.

 364 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, January 18, 2021 – Bước Đi Theo Thánh Linh

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, January 18, 2021

Bước Đi Theo Thánh Linh

“Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt.”
Ga-la-ti 5:16

“Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy.”
Ga-la-ti 5:25

Cảm tạ Chúa, khi tin nhận Chúa chúng ta có Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng của chúng ta. Trước khi tin nhận Chúa, chúng ta sống theo xác thịt đầy tràn những tư tưởng, ý muốn và hành động hướng về sự chết: “Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết” (Rô-ma 8:13). Ngược lại, người sống theo Chúa Thánh Linh, thì chú tâm vào Chúa Thánh Linh và sẽ có cuộc sống phước hạnh kết quả của Trái Thánh Linh trong lòng của chúng ta: “Chăm về Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an” (Rô-ma 8:6). Ga-la-ti 5:16, 25 cho biết bí quyết sống trong sự hướng dẫn của Thánh Linh là bước đi theo Ngài. Khi bước theo ai thì chúng ta phải hoàn toàn vâng phục người đó và bước theo từng bước một. Bước theo Chúa Thánh Linh là nghe Lời Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh và vâng phục làm theo từng bước một trong đời sống thuộc linh. “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người.” (Giăng 14:23).

Cầu Nguyện
Lạy Chúa Thánh Linh, xin ban cho con biết vâng phục bước theo Ngài để nhận được năng quyền chống lại những điều ưa muốn của xác thịt, và cũng có năng lực từ Ngài để sống giống Chúa Giê-xu trong sự yêu thương và phục vụ. A-men.

 358 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, January 15, 2021 – Trái Thánh Linh: Sự Tiết Độ

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, January 15, 2021

Trái Thánh Linh: Sự Tiết Độ

“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: không có luật pháp nào cấm các sự đó.”
Ga-la-ti 5:22-23

“Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát.”
1 Cô-rinh-tô 9:25

Mỹ đức Tiết Độ là mỹ đức cuối trong 9 mỹ đức của Trái Thánh Linh. Người tiết độ là người có cuộc sống quân bình, biết đặt ưu tiên đúng vị trí, biết kiềm chế ham muốn, biết kiểm soát hành động, cảm xúc, lời nói của mình. Con người khó tự chủ được mình, nhưng khi bước theo Thánh Linh, Ngài sẽ kiểm soát đời sống chúng ta và giúp chúng ta sống trong sự tiết độ. Sách Châm Ngôn so sánh người không tự chủ và người biết tự chủ lòng mình trong hai câu sau đây. “Người nào chẳng chế trị lòng mình, khác nào một cái thành hư nát, không có vách ngăn.” (Châm Ngôn 25:28). “Người chậm nóng giận thắng hơn người dõng sĩ; Và ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành.” (Châm Ngôn 16:32). Bạn có muốn đắc thắng trong đời sống thuộc linh không? Một cuộc sống sáng Danh Chúa qua nếp sống bày tỏ trọn vẹn Trái Thánh Linh với 9 mỹ đức của Chúa. 1 Cô-rinh-tô 9:25 cho biết “những lực sĩ tranh tài đều tự mình kiêng cữ đủ điều. Họ làm vậy để được mão miện đắc thắng hay hư nát, nhưng chúng ta sẽ nhận mão miện đắc thắng không hề hư nát.”

Bạn có sự tiết độ của Thánh Linh và để cho Ngài đầy dẫy trong đời sống bạn không? Bạn sẽ không tự sống theo con người xác thịt nữa nhưng Thánh Linh là năng lực giúp bạn sống đẹp lòng Chúa. “Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy.” (Ga-la-ti 5:25). Cầu xin Chúa ban cho bạn một cuộc sống thuộc linh đắc thắng trong Năm Mới 2021!

Cầu Nguyện
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa Thánh Linh ngự trị trong lòng con. Xin cho con sống trong sự tiết độ, không làm những điều ưa muốn của xác thịt nhưng để Chúa Thánh Linh hành động trong lòng con,  giúp con càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. A-men.

 363 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, January 14, 2021 – Trái Thánh Linh: Sự Mềm Mại

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, January 14, 2021

Trái Thánh Linh: Sự Mềm Mại

“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: không có luật pháp nào cấm các sự đó.”
Ga-la-ti 5:22-23

“Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau.”
Ê-phê-sô 4:2

Mỹ đức mềm mại cũng đồng nghĩa với sự mềm dịu, nhẹ nhàng, khiêm nhu, nhu mì, nhỏ nhẹ, hòa nhã. Mỹ đức nầy khi đi kèm với hành động sẽ tạo ảnh hưởng tốt đẹp trong tất cả mọi mối quan hệ. Cũng cùng một lời nói nhưng nói nhẹ nhàng đem lại kết quả lâu dài. Cũng cùng một hành động nhưng thực hiện trong sự mềm mại để lại hình ảnh đẹp trong lòng người nhận. Châm Ngôn 15:1 chép “Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận.” Trong đời sống căng thẳng xin Chúa cho chúng ta bước đi với Thánh Linh để có sự mềm mại như gương của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu phán: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11:28-29). Đức Chúa Trời đã đến với tiên tri Ê-li “…bằng một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ.” (1 Các Vua 19:12). Chúa không lên án chúng ta nhưng Ngài dùng lời êm dịu qua Thánh Linh dạy dỗ chúng ta. Câu chuyện người đàn bà tà dâm trong Phúc Âm Giăng 8 cho biết những người muốn ném đá người đàn bà tội lỗi nầy bỏ đi hết vì Chúa phán với họ một cách nhẹ nhàng “ai vô tội hãy là người đầu tiên ném đá đi”. Khi tất cả đều bỏ đi, Chúa Giê-xu êm dịu nói với người đàn bà “Ta cũng không lên án ngươi. Hãy đi và đừng phạm tội nữa.”

Bạn có sự mềm mại của Thánh Linh trong lời nói, trong hành động không? 

Cầu Nguyện
Lạy Chúa, xin Chúa cho con có sự mềm mại của Thánh Linh trong lời nói và hành động của con theo gương Chúa Giê-xu. A-men.

 377 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, January 13, 2021 – Trái Thánh Linh: Sự Trung Tín

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, January 13, 2021

Trái Thánh Linh: Sự Trung Tín

“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: không có luật pháp nào cấm các sự đó.”
Ga-la-ti 5:22-23

“Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.”
Ma-thi-ơ 25:21

“Trung tín” là mỹ đức đầu tiên của ba mỹ đức cuối của Trái Thánh Linh. Ba mỹ đức đầu tiên nói đến chiều sâu trong Thánh Linh. Ba mỹ đức ở giữa bày tỏ qua hành động cho những người chung quanh. Ba mỹ đức cuối rất quan trọng và cần có để Trái Thánh Linh trong chúng ta được phát triển trong chiều dài. Chúa Giê-xu phán trong ẩn dụ về các ta-lâng như sau: Người chủ giao cho đầy tớ này 5 ta-lâng, đầy tớ kia 2 ta-lâng và đầy tớ khác 1 ta-lâng. Ít lâu sau chủ về, các đầy tớ tường trình công tác. Người nhận 5 ta-lâng đi ra làm lợi 5 ta-lâng khác. Người nhận 2 ta lâng cũng đi ra và làm lợi ra 2 ta-lâng khác. Riêng người nhận 1 ta-lâng thì đem đi chôn và trả lại cho chủ ta-lâng mà mình đã nhận. Chủ khen thưởng đầy tớ nhận 5 ta-lâng và 2 ta-lâng như nhau: “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi”. (Ma-thi-ơ 25:14-30). Điều quan trọng không phải dựa vào số lượng nhưng vào sự trung tín làm theo lời Chúa cho đến giây phút đối diện và tường trình với Chúa.

Bạn có trung tín làm bất cứ công việc nhỏ hay lớn Chúa giao phó cho bạn không? Bạn trung tín cho đến khi nào? Khải Huyền 2:10b chép: “Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống.”

Cầu Nguyện
Lạy Chúa, xin Chúa giúp con trung tín hầu việc Ngài bất cứ công việc nhỏ hay lớn Chúa giao phó cho đến khi con gặp mặt Chúa. A-men.

 343 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, January 12, 2021 – Trái Thánh Linh: Sự Hiền Lành

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, January 12, 2021

Trái Thánh Linh: Sự Hiền Lành

“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: không có luật pháp nào cấm các sự đó.”
Ga-la-ti 5:22-23

“Thưa anh chị em, chính tôi, tôi tin chắc rằng anh chị em là những người đầy lòng tốt, giàu tri thức, và có khả năng khuyên bảo lẫn nhau.”
Rô-ma 15:14 (BD2011)

Khi nghe từ “hiền lành” chúng ta suy nghĩ đến một người không bao giờ muốn làm hại ai, một người “hiền như cục bột”. Hiền một cách thụ động, nhu nhược, tránh những xung đột, muốn yên thân hoặc không muốn làm phiền ai và cũng không muốn giúp ai… “Hiền Lành” của Trái Thánh Linh không phải là “hiền lành thụ động”. “Hiền Lành” ở đây là một mỹ đức của người bước đi với Chúa Thánh Linh: luôn luôn có ý tốt về người khác và sẵn sàng bày tỏ lòng tốt qua những hành động tốt lành cho những người chung quanh. Trong Lu-ca chương 10 Chúa kể về câu chuyện người Sa-ma-ri tốt lành đã động lòng thương người bị nạn trên đường và dừng lại để tận tâm cứu giúp không phải như những người khác thấy rồi bỏ đi. Chúa Giê-xu “là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.” (Giăng 10:11). Đó là sự hiền lành mà Chúa muốn chúng ta thể hiện cho những người chung quanh. Bày tỏ hành động tốt lành như Chúa Giê-xu!

Bạn có bày tỏ hành động tốt lành cho những người chung quanh không? Hành động tốt lành không phải chỉ bằng những chia xẻ vật chất nhưng hành động tốt lành quý báu nhất là khi chúng ta chia sẻ Tin Lành (Good News) Cứu Rỗi cho những người chưa tin nhận Chúa.  

Cầu Nguyện
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa là Đấng Chăn Hiền Lành đã phó sự sống của Ngài cho con. Xin Chúa cho con luôn có những hành động tốt lành cho những người chung quanh con. Xin Chúa cũng cho con mạnh dạn nói về Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa cho những người chưa tin nhận Chúa vào lòng. A-men.

 374 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, January 11, 2021 – Trái Thánh Linh: Sự Nhân Từ

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, January 11, 2021

Trái Thánh Linh: Sự Nhân Từ

“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: không có luật pháp nào cấm các sự đó.”
Ga-la-ti 5:22-23

“Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.”
Ê-phê-sô 4:32

Nhân Từ là một mỹ đức được bày tỏ một cách thực tế với những người chung quanh. Theo tự điển tiếng Việt, “nhân từ” là hiền hậu, có lòng thương yêu. Nói rõ hơn người nhân từ là người có tấm lòng tử tế, mềm mại, hoà nhã và sẵn sàng cảm thông, tha thứ, giúp đỡ mọi người. Thánh Kinh thư Phi-líp 2:3,4 Phao Lô viết: “Vậy trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng, mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn.  Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.” Nhân từ của Trái Thánh Linh là sự Nhân Từ đến từ gương của Chúa Giê-xu. Lòng nhân từ của Chúa phát xuất từ lòng thương xót và sự tha thứ của Chúa. “Vậy, anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.” (Cô-lô-se 3: 12-14).

Bạn có bày tỏ mỹ đức nhân từ cho những người chung quanh không? 

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã bày tỏ sự nhân từ của Ngài cho con. Xin Chúa cho con sống bày tỏ sự nhân từ của Trái Thánh Linh cho những người chung quanh con qua lòng thương yêu và tha thứ như Chúa đã thương yêu và tha thứ con. A-men.

 361 total views