Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, December 16, 2022 – Sự Vui Mừng Lớn Cho Muôn Dân

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, December 16, 2022
Sự Vui Mừng Lớn Cho Muôn Dân

“Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa.”
Lu-ca 2:10-11

Trong đêm Giáng Sinh đầu tiên, một thiên sứ của Chúa đã hiện đến báo tin mừng cho mấy người chăn chiên đang ở ngoài đồng thức đêm canh giữ bầy chiên. Giữa đêm tối tĩnh mịch, hào quang Chúa tỏa sáng làm cho mấy gã chăn chiên sợ hãi. Họ sợ vì chưa bao giờ thấy cảnh tượng ánh sáng chói lòa giữa đêm khuya, họ sợ vì tưởng rằng tính mạng họ và đàn chiên chủ giao cho giữ đang bị nguy hiểm. Lời đầu tiên thiên sứ nói trấn an mấy người chăn chiên là: “Ðừng sợ chi!” Mùa Giáng Sinh năm nay, thế giới vẫn còn đang chìm đắm trong cảnh bất an và hằng ngày con người phải đối diện với những sự lo lắng, sợ hãi đến từ muôn phía! Cũng như trong đêm giáng sinh đầu tiên, câu giải đáp ngắn gọn cho sự sợ hãi của con người là: “Ðừng sợ, hôm nay Ðấng Cứu Thế Giáng Sinh!” Ðấng Cứu Thế Giáng Sinh đem đến sự an bình, vui mừng cho nhân loại. Mục đích Hài Nhi Giê-xu Giáng Sinh là cứu con người ra khỏi tội. Ngài không đến để cứu một người, một dân tộc, nhưng Ngài đến để cứu muôn dân. Đó là Tin Mừng Lớn cho Muôn Dân!

Bạn đã thật sự tiếp nhận Sự Vui Mừng Lớn của Đức Chúa Trời ban cho bạn chưa?

Cầu Nguyện:
Cảm tạ Chúa đã Giáng Sinh đem đến cho nhân loại sự vui mừng lớn. Xin Chúa cho con tiếp tục sống trong niềm vui mừng lớn khi được Chúa tha thứ hết tội lỗi và không còn sống trong sự sợ hãi, vô vọng. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu December 16: Xin đọc Gia-cơ 1-5
Thứ Bảy December 17: Xin đọc 1 Phi-e-rơ 1-2
Chúa Nhật December 18: Xin đọc 1 Phi-e-rơ 3-5

 218 total views,  1 views today