Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, March 3, 2021 – Tội Lỗi Ngăn Cách Con Người Với Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, March 3, 2021

Tội Lỗi Ngăn Cách Con Người Với Đức Chúa Trời

“Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa.”
Ê-sai 59:2

Chúng ta biết rằng tội lỗi được mô tả trong Kinh Thánh là sự vi phạm luật của Đức Chúa Trời, phản bội chống lại Đức Chúa Trời hay nói ngắn gọn tội là “trật mục tiêu” (thiếu mất sự vinh hiển) của Đức Chúa Trời. Khi phạm tội chúng ta bị ngăn cách với Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Đức Chúa Trời quay mặt trước tội lỗi của con người và tội lỗi ngăn trở mối tương giao giữa Đức Chúa Trời với con người. Trong Ê-sai 59:2, Ê-sai loan báo: “Nhưng ấy là vì tội lỗi của các ngươi đã làm cách biệt các ngươi với Ðức Chúa Trời; Những tội lỗi của các ngươi đã làm Ngài lánh mặt, để Ngài không nghe các ngươi nữa.” Sự ngăn cách đây không phải là Chúa giữ khoảng cách thật xa với con người tội lỗi, nhưng ngăn cách đây nói đến mối tương giao giữa Đức Chúa Trời và con người tội lỗi bị hoàn toàn “cắt đứt”. Khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự, tất cả tội lỗi nhân thế trong đó có tội lỗi của chúng ta đều chất trên Ngài. Tiên Tri Ê-sai đã báo trước 700 năm như sau: “Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Người.” (Ê-sai 53:6). Vì tội lỗi của nhân loại chất trên Con Vô Tội của Đức Chúa Trời nên Ngài phải “ngoảnh mặt” đi. Trong giây phút “khủng khiếp” đó, “Đức Chúa Giê-xu kêu lớn tiếng rằng: Ê-lô-i, Ê-lô-i, lam-ma-sa-bách-ta-ni? nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?” (Mác 15:34).    

Bạn có biết nếu tội lỗi của bạn chưa được tha thứ thì đời đời bạn bị ngăn cách với Đức Chúa Trời Thánh Khiết không? Cảm tạ Chúa Giê-xu, khi chúng ta còn là người có tội, thì Ngài vì chúng ta chịu chết. (Rô-ma 5:8).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên cây thập tự vì tội lỗi của con. Qua đức tin vào sự chết của Chúa Giê-xu con nhận được sự tha thứ và được nối lại mối tương giao với Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Cảm tạ Chúa cho con được trở thành con của Ngài và không điều gì có thể phân rẽ tình yêu của Chúa ban cho con qua Chúa Giê-xu Christ. A-men.  

 15 total views,  15 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, March 2, 2021 – Mọi Người Đều Phạm Tội

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, March 2, 2021

Mọi Người Đều Phạm Tội

“Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.”
Rô-ma 3:23

Trong Mùa Thương Khó chúng ta thường được nhắc nhở Chúa Giê-xu Christ chết thay thế cho những tội nhân. Tội nhân tức là những người làm tội hay có tội. Kinh Thánh cho biết tất cả con người trên thế gian đều là tội nhân trước mặt Chúa. “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 3:23). Tội lỗi được mô tả trong Kinh Thánh như sự vi phạm luật của Đức Chúa Trời, phản bội chống lại Đức Chúa Trời hay nói ngắn gọn tội là “trật mục tiêu (thiếu mất sự vinh hiển) của Đức Chúa Trời.” Tội lỗi đã bắt đầu với vị thiên sứ trưởng Lu-xi-phe vì không bằng lòng với vị trí của mình, Lu-xi-phe mong muốn được cao hơn Đức Chúa Trời, và đó là sự sụp đổ của Lu-xi-phe, khởi đầu của tội lỗi (Ê-sai 14:12-15). Lu-xi-phe đổi tên thành Sa-tan và đã mang tội lỗi vào trong vườn Ê-đen cho nhân loại. Sa-tan đã cám dỗ A-đam và Ê-va bằng lời quyến dụ: “Các ngươi sẽ được giống như Đức Chúa Trời.” Sáng thế ký đoạn 3 mô tả A-đam và Ê-va phản bội chống nghịch Đức Chúa Trời và chống lại mạng lệnh của Ngài. Kể từ đó, tội lỗi đã được truyền qua tất cả các thế hệ của nhân loại và chúng ta, con cháu của A-đam thừa hưởng tội lỗi từ A-đam. Rô-ma 5:12 cho chúng ta biết qua A-đam tội lỗi vào trong thế gian. Vì vậy, tội lỗi là điều nguy hiểm và xấu xa nhất trên thế gian. Tội lỗi là căn nguyên của tất cả mọi nan đề đau khổ của thế gian và đem đến sự chết cho tất cả mọi người. Rô-ma 6:23 cho biết “Tiền công (hậu quả) của tội lỗi là sự chết.”

Vì tội lỗi chúng ta bị phân cách với Đức Chúa Trời công bình và thánh khiết. Bạn có biết mình là một tội nhân trước mặt Chúa không? Bạn có biết mình phạm tội vì chống nghịch lại và không thờ phượng Đức Chúa Trời không? Bạn có mong muốn được cứu ra khỏi tội lỗi và hậu quả của tội lỗi không? Cảm tạ Chúa nếu bạn đã đặt đức tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu qua sự chết đền tội của Ngài trên cây thập tự.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con biết được tất cả những nan đề trên thế gian là vì tội lỗi và hậu quả của tội lỗi là sự chết. Cảm tạ Chúa cho con biết chính con là một tội nhân đáng bị chết mất. Cảm tạ Chúa đã đến thế gian để chết thế cho con và ban cho con được trở thành con Đức Chúa Trời. A-men.  

 20 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, March 1, 2021 – Mùa Chay… Nhớ Về Sự Thương Khó Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, March 1, 2021

Mùa Chay… Nhớ Về Sự Thương Khó Của Chúa

“Vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em: ấy là Đức Chúa Jêsus, trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều nầy để nhớ ta. Cũng một lẽ ấy, sai khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén nầy là sự giao ước mới trong huyết ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều nầy để nhớ ta. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.”
1 Cô-rinh-tô 11:23-26

Theo truyền thống của một số giáo hội Cơ Đốc, thời gian 46 ngày trước Lễ Phục Sinh được gọi là Mùa Chay. Đây là thời gian con dân Chúa tưởng niệm về sự hy sinh của Chúa Giê-xu. Thật ra, Mùa Chay chỉ có 40 ngày vì 6 ngày trong 46 ngày trước lễ Phục Sinh là ngày Chúa Nhật và không được tính vào những ngày buồn thảm của Mùa Chay vì Chúa Nhật đánh dấu ngày vui mừng Chúa Phục Sinh. Mùa Chay năm nay bắt đầu vào ngày thứ Tư 17 tháng 2. Ngày thứ Tư khởi đầu Mùa Chay còn được gọi là Thứ Tư Lễ Tro (Ash Wednesday). Vào dịp Lễ Tro, các tín hữu thường được vẽ một thập tự bằng tro trên trán mang ý nghĩa ăn năn và cầu nguyện. Mùa Chay và Lễ Tro không phải là những nghi thức bắt buộc cho các tín hữu nhưng cũng tốt nếu chúng ta dành những ngày trước Lễ Phục Sinh để suy niệm về sự hy sinh của Chúa. Hình thập tự trên trán theo thời gian sẽ biến mất và Mùa Chay chỉ vỏn vẹn 40 ngày trong năm. Tuy nhiên, những người thật lòng đã ăn năn tội lỗi và tin nhận Chúa, dù có dự lễ hay không, sẽ có Thánh Linh ấn chứng trong lòng.  Mỗi ngày, Đức Thánh Linh nhắc nhở chúng ta phải sống xứng đáng với sự hy sinh của Đức Chúa Giê-xu. Lễ Tiệc Thánh chúng ta dự hằng tháng là một lễ được Chúa Giê-xu thành lập để mỗi lần chúng ta ăn bánh và uống chén thì nhớ đến sự hy sinh của Chúa Giê-xu và nhớ trọng trách rao truyền Phúc Âm Cứu Rỗi của Ngài cho đến lúc Chúa Giê-xu trở lại.

Cầu xin Chúa giúp chúng ta yêu Chúa trọn tấm lòng, tâm thần, linh hồn, và sức lực; và nhớ về sự hy sinh của Chúa Giê-xu cũng như rao sự chết của Ngài cho những người chưa tin nhận Chúa không chỉ trong Mùa Chay nhưng qua nếp sống mỗi ngày.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu vì Ngài đã chịu chết trên cây thập tự thay thế cho con. Cầu xin Chúa giúp con luôn biết ơn cứu rỗi của Chúa và rao truyền sự chết hy sinh của Ngài cho những người chung quanh. A-men.  

 22 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, February 26, 2021 – Yêu Thương Nhau… Là Môn Đồ Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, February 26, 2021

Yêu Thương Nhau… Là Môn Đồ Chúa

“Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.”
Giăng 13:34-35

Thế giới ngày nay đầy dẫy sự buồn bã, lo âu, đạo đức suy đồi, con người bị bệnh căn thẳng, trầm cảm, dễ gây gỗ, giận giữ, ganh ghét, đố kỵ, chia rẽ, nói xấu, chỉ trích, khoe khoang, kiêu hãnh, khoe mình… Không có giải pháp nào cho các nan đề vừa kể đang càng ngày càng “lan tràn” trong gia đình, trong xã hội. Tình Yêu của Chúa là câu trả lời duy nhất! Thế giới đang cần thấy tình yêu nầy qua hành động chớ không phải bằng lý thuyết trên môi miệng. Chúa ban cho môn đồ của Ngài một điều răn mới: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.” Đây không phải là lý thuyết nhưng Chúa phán điều răn nầy ngay sau khi Ngài thực hành tình yêu thương Ngài qua việc Ngài rửa chân cho các môn đồ (Giăng 13:1-20). Chúa phán: như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy.” Tình Yêu của Chúa được sứ đồ Phao-lô diễn tả trong 1 Cô-rinh-tô 13:4-7 như sau: “Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhơn từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.” Chúa không dạy bằng lý thuyết nhưng Ngài dạy bằng chính hành động của Ngài!

Bạn có thực hành điều răn của Chúa về sự yêu thương nhau chưa? Chúa phán thế gian sẽ nhận biết chúng ta là môn đồ của Chúa khi chúng ta yêu thương nhau. Lý do nào những người chung quanh biết bạn là môn đồ của Chúa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài dạy cho con về tình yêu thương nhau bằng chính hành động yêu thương của Chúa. Cầu xin Chúa cho con thực hành điều răn của Chúa dạy hãy yêu thương nhau để những người chung quanh nhận biết con là môn đồ của Chúa. A-men.  

 40 total views,  3 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, February 25, 2021 – Yêu Người Lân Cận (Phần 2)

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, February 25, 2021

Yêu Người Lân Cận (Phần 2)

“Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.”
Ma-thi-ơ 22:39

Chúa phán hai điều răn của Luật Đấng Christ là “yêu Chúa” và “yêu người lân cận.” Điều răn thứ hai Chúa phán “phải yêu thương người khác” nhưng Chúa còn nói thêm “yêu như chính mình.” Có lẽ yêu người lân cận rất khó nhưng đôi khi chúng ta cũng có thể bày tỏ vài hành động yêu thương khi có cơ hội, khi muốn cho người khác thấy, khi vì bổn phận, khi có lợi gì đó cho mình… Chúa không nói yêu người lân cận và ngưng tại đó, nhưng Chúa nói “hãy yêu người lân cận như mình.”  Khi nói “yêu người lân cận như mình”, Chúa muốn nói đây là điều răn không thể thiếu trong đời sống của một cơ đốc nhân. Chúng ta không bao giờ quên hoặc thiếu sót trong sự yêu thương, chăm sóc cho chính mình. Thầy dạy luật hỏi điều răn nào lớn hơn hết, Chúa không trả lời luật nào “lớn” nhưng Chúa phán luật nào “cần” hơn hết. Luật yêu thương của Đấng Christ không những “cần hơn hết” nhưng cũng “tự nhiên hơn hết.” Khi chúng ta yêu Chúa thì tự nhiên chúng ta có thể bày tỏ tình yêu thường xuyên thực tiễn cho những người lân lận. Thánh Kinh 1 Giăng 4:20-21 cho biết: “Vì có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn nầy: Ai yêu Đức Chúa Trời, thì cũng phải yêu anh em mình.”  Thư Ga-la-ti 5:13-14 cho biết thực tế hơn về tình yêu lẫn nhau: “Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời nầy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.” Khi viết về gương của Chúa Giê-xu đã hạ mình trở thành đầy tớ vì chúng ta, sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta: “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.” (Phi-líp 2:3-4).

Bạn có tình yêu thương thực tế đối với anh chị em trong Chúa không? Cách bạn yêu thương người thân trong gia đình, anh chị em trong Hội Thánh có bày tỏ lòng yêu kính Chúa của bạn đối với Chúa hay không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài cho con biết luật yêu thương của Đấng Christ là cần hơn hết. Cầu xin Chúa cho con luôn yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí. Xin Chúa giúp con biết yêu thương anh chị em con thật sự qua những hành động cụ thể một cách tự nhiên và thường xuyên như yêu chính mình. A-men.  

 40 total views,  3 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, February 24, 2021 – Yêu Người Lân Cận (Phần 1)

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, February 24, 2021

Yêu Người Lân Cận (Phần 1)

“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.”
Rô-ma 5:8

Chúa phán hai điều răn của Luật Đấng Christ là “yêu Chúa” và “yêu người lân cận.” Cầu xin Chúa giúp chúng ta “yêu người lân cận” như Chúa yêu chúng ta. Chúa yêu chúng ta “khi chúng ta còn là người có tội.” Chúa không đợi chúng ta sạch hết tội lỗi rồi mới tỏ lòng yêu chúng ta. Chúa không lên án chúng ta và từ bỏ chúng ta. Chúa yêu chúng ta và từ bỏ thiên đàng vinh quang đến nơi trần gian “để tìm và cứu kẻ bị hư mất.” (Lu-ca 19:10). Mục đích yêu thương của Đức Chúa Trời là ban Chúa Giê-xu, Chiên Con của Đức Chúa Trời chịu chết “để cất tội lỗi thế gian đi” (Giăng 1:29). Xin Chúa giúp chúng ta noi gương Chúa để yêu những người lân cận như Ngài đã yêu chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta chú tâm vào những hành động tội lỗi của người lân cận và yêu thương họ để cầu nguyện cho họ sớm ăn năn trở về cùng Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta cẩn thận không lên án những người lân cận. Thay vào đó, chúng ta chú tâm vào những hành vi cư xử không đẹp lòng Chúa của họ và giúp họ biết bước đi với Thánh Linh để được biến đổi trong quyền năng của Ngài. Xin Chúa cho chúng ta yêu người lân cận để nói lên sự thật trong tình yêu thương: “Nhưng chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương; chúng ta phải tăng trưởng trong mọi phương diện để trở nên giống như Ngài, tức Ðấng Christ, là đầu.” (Ê-phê-sô 4:15).

Tất cả con người đều là tội nhân và không dễ yêu! Bạn bày tỏ tình yêu của Chúa cho người lân cận như thế nào? Bạn luôn muốn “tấn công cá nhân” vì không “yêu nỗi” con người của họ hay chú tâm vào hành vi cư xử của họ hầu có thể giúp họ trở về cùng Chúa để nhận được sự tha thứ và biến đổi?  

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài yêu con khi con còn đang là người có tội. Xin Chúa giúp con yêu những người lân cận như Chúa yêu con. Xin Chúa giúp con tránh sự lên án, xét đoán người lân cận nhưng chú tâm vào những “hành vi cư xử” tội lỗi của họ và nhờ ơn Chúa giúp con nói cho họ biết trong tình yêu thương. Xin Chúa Thánh Linh ở cùng lời nói của con và lòng của người nghe để họ thấy được sự thật và đến với Chúa để được tha thứ và được sự biến đổi. A-men.  

 37 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, February 23, 2021 – Đức Chúa Trời Yêu Chúng Ta

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, February 23, 2021

Đức Chúa Trời Yêu Chúng Ta

“Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.”
Rô-ma 8:38-39

Trong phần suy gẫm Lời Chúa ngày hôm qua chúng ta biết hai điều răn của Luật Đấng Christ là “yêu Chúa” và “yêu người lân cận.” Giống như 10 điều răn trong Cựu Ước, chúng ta suy nghĩ 2 điều răn của Đấng Christ là những điều răn chúng ta phải tự cố gắng thực hành để được vui lòng Đức Chúa Trời hay để được Chúa yêu hơn. Trong thế giới thiếu vắng tình yêu chúng ta luôn luôn muốn được yêu, đi tìm tình yêu nhưng vẫn bị thất vọng bởi những tình yêu không chân chính. Lời Chúa hôm nay đảm bảo cho chúng ta về Tình Yêu của Chúa. Dầu chúng ta có “đáng ghét” như thế nào, khi chúng ta ở trong Đấng Christ, không có gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi Tình Yêu của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa về Lời Hứa của Ngài!

Thánh Kinh cho chúng ta biết về Tình Yêu của Chúa như sau:

Đức Chúa Trời là Sự Yêu Thương: “Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương.” (1 Giăng 4:8)

Tình Thương của Chúa cứu rỗi chúng ta: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16). “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống.” (1 Giăng 4:9)

Chúa yêu chúng ta trước khi chúng ta yêu Chúa: “Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước.” (1 Giăng 4:19)

Chúa yêu chúng ta nên sửa phạt chúng ta: “Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt; vậy hãy có lòng sốt sắng, và ăn năn đi.” (Khải Huyền 4:19).

Có bao giờ bạn cảm thấy cô đơn, thiếu tình yêu trong cuộc sống, ngay cả khó khăn khi chia sẻ tình yêu cho người khác không? Hãy nắm chặt Lời Hứa của Chúa. Ngài là Tình Yêu. Chúa luôn yêu bạn. Bạn là đối tượng của Tình Yêu Ngài. Không điều gì có thể phân rẽ bạn với Tình Yêu của Chúa. Mặc dầu bạn không cảm nhận được Tình Yêu của Chúa, Chúa luôn ở cùng bạn và yêu bạn!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn yêu con và không có điều gì có thể phân rẽ con khỏi Tình Yêu của Chúa. Trong những lúc con đau buồn, cô đơn, không thể yêu những người lân cận, xin Chúa Thánh Linh nhắc nhỡ con về Tình Yêu của Chúa dành cho con. Xin giúp con yêu Chúa và yêu người lân cận với động cơ duy nhất là vì Chúa yêu con trước. A-men.  

 41 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, February 22, 2021 – Luật Pháp Của Đấng Christ

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, February 22, 2021

Luật Pháp Của Đấng Christ

“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.”
Ma-thi-ơ 22:37-40

Trong những tuần vừa qua, sau khi suy gẫm về Mười Điều Răn trong Cựu Ước, nhiều tín hữu đã hỏi làm sao chúng ta giữ trọn vẹn được 10 điều răn nầy. Thật ra, từ 10 điều răn nầy, 613 điều luật chi tiết được viết ra trong toàn bộ luật pháp của Môi-se. Là con người tội lỗi, chúng ta không thể nào giữ hết 10 điều răn và các luật lệ trong Cựu Ước. Một số lớn các luật này ban cho người Do Thái trong thời Cựu Ước để cho họ biết làm thế nào để vâng lời và làm vui lòng Đức Chúa Trời (Thí dụ như Mười điều răn), một số điều khác chỉ cách làm thế nào để thờ phượng Đức Chúa Trời và chuộc tội lỗi (hệ thống dâng tế lễ). Một số điều luật để phân biệt người Y-sơ-ra-ên với các quốc gia khác (luật về thực phẩm và y phục). Đúng, không người nào có thể giữ trọn vẹn các điều liệt kê ra trong luật pháp Cựu Ước. Cảm tạ Chúa, khi Chúa Giê-xu đến nơi trần gian Ngài phán: “Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn.” (Ma-thi-ơ 5:17). Thay vì ở dưới luật pháp Cựu Ước, chúng ta ở dưới luật pháp của Đấng Christ, đó là: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.” (Ma-thi-ơ 22:37-39). Nếu chúng ta làm hai điều này, thì chúng ta sẽ hoàn thành tất cả những gì Chúa muốn chúng ta làm: “Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.” (Ma-thi-ơ 22:40). Điều đó không có nghĩa là luật pháp Cựu Ước không thích hợp với chúng ta hôm nay. Rất nhiều điều răn trong Cựu Ước nằm trong hai điều nầy, “yêu Chúa” và “yêu người lân cận.” Nếu chúng ta yêu Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không thờ phượng thần nào khác hay quỳ gối trước các hình tượng. Nếu chúng ta yêu mến những người chung quanh, chúng ta sẽ không giết họ, phạm tội ngoại tình với họ, không trộm cướp vật dụng của họ, không nói dối họ hay tham muốn những gì thuộc về họ. Mục đích của luật pháp Cựu Ước là để cáo trách về sự bất lực của chúng ta trong việc tuân giữ luật pháp và hướng chúng ta đến việc cần Chúa Giê-xu làm Đấng Cứu Rỗi của mình. Thánh Kinh cho biết: “Ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình.” (Ga-la-ti 3:24). Chúng ta yêu Đức Chúa Trời và yêu mến người lân cận chúng ta. Nếu chúng ta thành tín tuân giữ hai luật đó, chúng ta đã giữ trọn tất cả những gì mà Chúa mong muốn ở chúng ta.

Bạn có hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa không? Bạn có yêu những người lân cận như mình không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu vì Ngài đã chịu chết đền tội cho con và ban cho con sự công chính trước mặt Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Xin giúp con càng ngày càng yêu Chúa và yêu những người lân cận con. A-men.  

 45 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, February 19, 2021 – Điều Răn Thứ Mười

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, February 19, 2021

Điều Răn Thứ Mười

“Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:17

Điều Răn Thứ Mười: “Ngươi chớ tham lam.” Điều răn thứ mười, cũng là điều răn chót, nghiêm cấm không được tham muốn bất cứ điều gì của người khác. Điều răn nầy nói rõ những điều mà con người thường có tư tưởng ganh tị và ham muốn là nhà, vợ, hoặc những đồ vật của những người chung quanh. Tham lam dù ở trong tư tưởng và là điều răn sau cùng nhưng là bước khởi đầu dẫn chúng ta đến sự vi phạm những điều răn khác: giết người, ngoại tình, trộm cắp, nói dối. Một người tham lam không thỏa lòng với những gì Chúa ban cho mình nhưng luôn luôn muốn có nhiều hơn. Không có gì sai trật khi chúng ta ao ước có được những điều tốt đẹp hơn cho đời sống nhưng nếu không đặt đúng vị trí ưu tiên những điều đó sẽ chiếm ngự tấm lòng chúng ta và trở thành thần tượng của chúng ta. Tiền bạc không phải là điều xấu nhưng lòng tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác như được chép ở trong Kinh Thánh 1 Ti-mô-thê 6:6-10: “Vả, sự tôn kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng; Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.”

Bạn có thỏa lòng với những điều Chúa ban cho bạn không? Có lòng tham nào đang chiếm ngự lòng bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa cho con luôn thỏa lòng với những điều Chúa ban cho con. Xin Chúa giúp con không tham lam, không so sánh, không ganh tị những điều không phải của con và không biến những điều đó trở thành thần tượng trong lòng con. A-men.  

 51 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, February 18, 2021 – Điều Răn Thứ Chín

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, February 18, 2021

Điều Răn Thứ Chín

“Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:16

Điều Răn Thứ Chín: Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình. Đây là điều răn nghiêm cấm việc làm chứng giả dối chống lại người khác. Thực chất của điều răn nầy là Chúa nghiêm cấm việc nói dối. Việc nói dối bất cứ dưới hình thức nào cũng không đẹp lòng Chúa. Chúa biết tất cả mọi việc và khi chúng ta nói dối tức là chúng ta không tôn trọng Chúa. Trong Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11, vợ chồng ông A-na-nia và bà Sa-phi-ra nói dối với các sứ đồ nhưng Kinh Thánh cho biết ông bà đã thật sự nói dối cùng Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh rất nhiều chỗ cho chúng ta biết tội nói chứng dối rất nghiêm trọng trước mặt Đức Chúa Trời. Thi Thiên 5:6 cho biết “Chúa sẽ hủy diệt các kẻ nói dối.” Kinh Thánh cho biết ma-quỷ là “kẻ nói dối và là cha sự nói dối.” (Giăng 8:44). Nói sự thật là bản chất của con cái Đức Chúa Trời. Tất cả những điều thuộc về Đức Chúa Trời đều được xây dựng trên lẽ thật. Chúa Giê-xu phán: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống.” (Giăng 14:6). Là con cái của Chúa chúng ta không được nói chứng dối, không được bóp méo sự thật, vu khống người khác, thêm vào hay bớt đi điều gì để làm lợi cho mình hoặc làm hại cho người khác. Lời Chúa phán: “Nhưng phải thì nói phải, không thì nói không, thêm bớt bất cứ điều gì đều từ quỷ mà đến.” (Ma-thi-ơ 5:37).

Bạn có thường vi phạm điều răn này không? Bạn có sống chân thật để người lân cận biết bạn là người tin nhận Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin tha thứ cho con những lần con phạm tội nói chứng dối vì con thiếu sự kính sợ Chúa. Xin cho con luôn nói lời chân thật để làm chứng nhân tốt đẹp của Chúa trong thế gian đầy dối trá. A-men.  

 48 total views,  2 views today