Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, December 31, 2021 – Thỏa Lòng Trong Chúa Hằng Ngày

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, December 31, 2021
Thỏa Lòng Trong Chúa Hằng Ngày

“Ôi! xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được thỏa dạ về sự nhân từ Chúa, Thì trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui vẻ. Xin Chúa làm cho chúng tôi được vui mừng tùy theo các ngày Chúa làm cho chúng tôi bị hoạn nạn, Và tùy theo những năm mà chúng tôi đã thấy sự tai họa.”
Thi Thiên 90:14-15

Hôm nay là ngày cuối năm 2021! Thật ra, ngày nào cũng đặc biệt trước mặt Chúa. Vì trong Chúa ngày nào cũng là ngày phước hạnh. Thi Thiên 90:14 là lời cầu nguyện xin Chúa cho mỗi sáng chúng ta được thỏa lòng về sự nhân từ của Chúa để trọn những ngày của cuộc đời chúng ta liên tục vui mừng. Thánh Kinh sách Ca Thương 3:23 cho biết: “Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.” Có lẽ chúng ta nghĩ ngày phước hạnh là một ngày hanh thông, tốt đẹp trong mọi phương diện. Nhưng câu tiếp theo của Thi Thiên 90 cho biết Chúa ban sự vui mừng tùy theo các ngày chúng ta bị hoạn nạn. Mà không những tùy theo từng ngày hoạn nạn nhưng còn tùy theo những năm chúng ta ở trong sự tai họa. Cảm tạ Chúa vì sự vui mừng Chúa ban cho chúng ta luôn luôn lớn hơn, lâu dài hơn những sự hoạn nạn, tai họa, buồn đau có khi trải qua nhiều ngày tháng như đại dịch Covid-19 đang xảy ra. Chúa Giê-xu cũng đã phán: “Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33).

Bạn có luôn luôn thỏa lòng trong Chúa hằng ngày không?

Cầu Nguyện
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con sự vui mừng thật từ Chúa mặc dù con phải trải qua những sự hoạn nạn liên tục trong cuộc sống. Xin Chúa cho con có lòng bình an vì biết Chúa là Đấng Vĩ Đại hơn tất cả những nan đề trong đời sống con. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu December 31: Xin đọc Khải Huyền 21-22
Thứ Bảy January 1: Xin đọc Sáng Thế Ký 1-3
Chúa Nhật January 2: Xin đọc Sáng Thế Ký 4-6

 378 total views,  1 views today