Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, December 9, 2022 – Bình An Dưới Đất

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, December 9, 2022
Bình An Dưới Đất

“Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!”
Lu-ca 2:14

Trong đêm Chúa Giê-xu Giáng Sinh, có mấy người chăn chiên đang thức khuya canh giữ bầy chiên, thiên sứ hiện đến và phán rằng: “Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa. Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ. Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!” (Lu-ca 2:10-14). Sự Giáng Sinh của Chúa Giê-xu là một sự Vui Mừng Lớn cho muôn dân vì Ngài là Đấng Cứu Thế. Ngài đến với hai mục đích là “Tôn vinh Đức Chúa Trời ở nơi cao nhất và ban sự bình an dưới đất cho người được ơn.” Chúa Giê-xu Giáng Sinh để hy sinh chịu chết thay thế cho chúng ta và cho những ai tin nhận Ngài “được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua Chúa chúng ta, là Chúa Cứu Thế Giê-xu” (Rô-ma 5:1). Chúng ta được hòa thuận với Chúa và nhận được sự bình an thật vì tránh khỏi sự đoán phạt của Chúa. Chúa là Cha của chúng ta, và là Bạn của chúng ta. Chúng ta có sự bình an thật. Chúng ta không còn phải sống trong sự sợ hãi nữa. “Cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn hy vọng ban cho anh chị em đầy dẫy mọi sự vui mừng và bình an khi anh chị em tin cậy Ngài.” (Rô-ma 15:13 BDM).

Bạn có sự bình an thật của Chúa ở trong lòng chưa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Giê-xu vì Ngài đã Giáng Sinh ban sự bình an trên đất cho những ai tin nhận Ngài. Cảm tạ Chúa đã cứu con và cho con có sự hòa thuận, bình an với Đức Chúa Trời. Giữa những sự hỗn loạn, bất an của thế gian, xin Chúa giúp con sống trong sự bình an của Chúa để danh Chúa được vinh hiển. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu December 9: Xin đọc 1 Ti-mô-thê 1-6
Thứ Bảy December 10: Xin đọc 2 Ti-mô-thê 1-4
Chúa Nhật December 11: Xin đọc Tít; Phi-lê-môn

 238 total views,  2 views today