Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, February 5, 2021 – Điều Răn Thứ Năm

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, February 5, 2021

Điều Răn Thứ Năm

“Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12

Điều Răn Thứ Năm: Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Điều răn thứ năm bắt đầu cho sáu điều răn về mối quan hệ của con người với nhau sau bốn điều răn đầu liên hệ giữa mối tương quan của con người với Đức Chúa Trời. Điều răn thứ năm là cây cầu nối giữa liên hệ với Chúa và mối liên hệ với những người chung quanh bắt đầu bằng sự hiếu kính cha mẹ. Sự hiếu kính cha mẹ mình là kết quả của sự tôn kính Chúa. Lời Chúa dạy trong 1 Ti-mô-thê 5:8 “Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa.” Chúa Giê-xu là một gương mẫu cho chúng ta noi theo. Khi Chúa bị treo trên cây thập tự, Ngài đã nghĩ đến mẹ mình và đã giao bà cho môn đệ Ngài yêu để bà được chăm sóc (Giăng 19:26-27). Đời sống hiếu kính cha mẹ của chúng ta bày tỏ sự hiện diện của Chúa trong đời sống chúng ta và cũng là một tấm gương sáng cho con cháu và những người chung quanh. Sự hiếu kính cha mẹ không phải chỉ là một ngày trong năm hay trong dịp Tết nhưng phải biểu hiện từ tấm lòng yêu thương, thăm hỏi, chăm sóc, cầu nguyện cho cha mẹ mỗi ngày.

Bạn có hết lòng hiếu kính cha mẹ đúng như điều răn Chúa dạy chưa? Bạn có bày tỏ lòng yêu thương, chăm sóc cụ thể cho cha mẹ mình thường xuyên không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban điều răn hiếu kính cha mẹ để dạy dỗ con. Xin cho con dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn hiếu kính cha mẹ trong lời nói và hành động. Xin cho con luôn bày tỏ lòng yêu thương, thăm hỏi, chăm sóc, và phụng dưỡng cha mẹ. A-men.  

 506 total views,  1 views today