Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, January 15, 2021 – Trái Thánh Linh: Sự Tiết Độ

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, January 15, 2021

Trái Thánh Linh: Sự Tiết Độ

“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: không có luật pháp nào cấm các sự đó.”
Ga-la-ti 5:22-23

“Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát.”
1 Cô-rinh-tô 9:25

Mỹ đức Tiết Độ là mỹ đức cuối trong 9 mỹ đức của Trái Thánh Linh. Người tiết độ là người có cuộc sống quân bình, biết đặt ưu tiên đúng vị trí, biết kiềm chế ham muốn, biết kiểm soát hành động, cảm xúc, lời nói của mình. Con người khó tự chủ được mình, nhưng khi bước theo Thánh Linh, Ngài sẽ kiểm soát đời sống chúng ta và giúp chúng ta sống trong sự tiết độ. Sách Châm Ngôn so sánh người không tự chủ và người biết tự chủ lòng mình trong hai câu sau đây. “Người nào chẳng chế trị lòng mình, khác nào một cái thành hư nát, không có vách ngăn.” (Châm Ngôn 25:28). “Người chậm nóng giận thắng hơn người dõng sĩ; Và ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành.” (Châm Ngôn 16:32). Bạn có muốn đắc thắng trong đời sống thuộc linh không? Một cuộc sống sáng Danh Chúa qua nếp sống bày tỏ trọn vẹn Trái Thánh Linh với 9 mỹ đức của Chúa. 1 Cô-rinh-tô 9:25 cho biết “những lực sĩ tranh tài đều tự mình kiêng cữ đủ điều. Họ làm vậy để được mão miện đắc thắng hay hư nát, nhưng chúng ta sẽ nhận mão miện đắc thắng không hề hư nát.”

Bạn có sự tiết độ của Thánh Linh và để cho Ngài đầy dẫy trong đời sống bạn không? Bạn sẽ không tự sống theo con người xác thịt nữa nhưng Thánh Linh là năng lực giúp bạn sống đẹp lòng Chúa. “Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy.” (Ga-la-ti 5:25). Cầu xin Chúa ban cho bạn một cuộc sống thuộc linh đắc thắng trong Năm Mới 2021!

Cầu Nguyện
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa Thánh Linh ngự trị trong lòng con. Xin cho con sống trong sự tiết độ, không làm những điều ưa muốn của xác thịt nhưng để Chúa Thánh Linh hành động trong lòng con,  giúp con càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. A-men.

 531 total views,  1 views today