Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, July 28, 2023 – Đấng Thắng Thế Gian

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, July 28, 2023
Đấng Thắng Thế Gian

“Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian.”
1 Giăng 4:4

Ngay lúc chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta được chuyển từ vương quốc tối tăm sang vương quốc sáng láng. Lớp vỏ tội lỗi bẩn thỉu của chúng ta đã được thay thế bằng chiếc áo choàng công bình của Chúa. Chúng ta được trở thành con đời đời của Đức Chúa Trời và đồng thừa kế với Đấng Christ. Chính sự đắc thắng của Chúa Giê-xu trên thập tự giá đã giúp sứ đồ Giăng có thể mạnh dạn tuyên bố cho tất cả Cơ-đốc-nhân rằng: “Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian.” (1 Giăng 4:4). Dưới bóng đắc thắng của Đức Chúa Trời, vua Đa-vít đã tuyên bố một cách xác quyết: “Tôi nhờ Đức Chúa Trời, và ngợi khen lời của Ngài; Tôi để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ gì; Người xác thịt sẽ làm chi tôi?” (Thi Thiên 56:4). Chúng ta đang sống trong thế gian tối tăm dưới sự điều khiển của ma-quỷ dối trá nhưng Đấng lớn hơn tất cả những quyền lực đó là Đức Chúa Trời toàn năng đang uy nghi tể trị với sự khôn ngoan tuyệt đối. Chúa Giê-xu phán: “Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33). Đấng thắng thế gian và ma quỷ là Chúa Giê-xu cũng hứa: “Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28:20b).

Bạn có nương cậy hoàn toàn vào Đấng Thắng Thế Gian đang ngự trong bạn không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa đã cứu con và cho con thuộc về Đức Chúa Trời quyền năng. Xin Chúa cho con luôn nương cậy vào Chúa đang ở trong con là Đấng đã chiến thắng ma-quỷ và thế gian. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu July 28: Xin đọc Truyền-đạo 1-4
Thứ Bảy July 29: Xin đọc Truyền-đạo 5-8
Chúa Nhật July 30: Xin đọc Truyền-đạo 9-12

 181 total views,  1 views today