Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, March 22, 2024 – Hô-sa-na! Xin hãy cứu chúng tôi!

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, March 22, 2024
Hô-sa-na! Xin hãy cứu chúng tôi!

“Đoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng: Hô-sa-na con vua Đa-vít! Đáng khen ngợi cho Đấng nhân danh Chúa mà đến! Hô-sa-na ở trên nơi rất cao!”
Ma-thi-ơ 21:9

Một tuần trước Lễ Phục Sinh, Chúa Giê-xu cưỡi con lừa con tiến vào thành Giê-ru-sa-lem trước sự reo hò của dân chúng đang trở về để dự Lễ Vượt Qua. Dân chúng trải những áo choàng của mình và rải những nhánh cây, cành lá ra trên đường để chào đón Chúa Giê-xu như là một vị vua. Vì vậy, ngày nay chúng ta gọi Chúa Nhật trước Lễ Phục Sinh là Lễ Lá và Chúa Nhật này cũng đánh dấu sự bắt đầu Tuần Thánh. Dân chúng hai bên đường kêu lớn tiếng “Hô-sa-na!”.  “Hô-sa-na” có nghĩa “xin hãy cứu ngay.” Có lẽ họ đang trông mong Chúa cứu họ khỏi sự cai trị của La Mã, giải phóng họ khỏi sự áp bức. Họ tung hô Ngài là Đấng Mê-si mà họ đang chờ đợi! Nhưng Chúa Giê-xu trong lần đến thế gian lần thứ nhất không phải là vua mà họ trông mong để giải phóng họ khỏi ách nô lệ của người La Mã. Chúa Giê-xu đến để giải thoát nhân loại khỏi ách nô lệ tội lỗi và sự chết. Lời ca tụng “Hô-sa-na” thật đúng như được chép trong Thi Thiên 118:25 “Đức Giê-hô-va ôi! xin hãy cứu.” Ngài đến thế gian với mục đích là “để tìm và cứu kẻ bị mất.” (Lu-ca 19:10). Ngài đến để hy sinh, chịu thương khó, chịu chết và sống lại khải hoàn để cứu rỗi chúng ta khỏi sự chết đời đời. Ngài đến để làm Chúa và làm Vua trong lòng những người đặt đức tin vào Chúa!

Chúa Giê-xu có đang là Chúa, là Vua của đời sống bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu vì Ngài đã đến thế gian để chịu chết vì tội lỗi của con. Xin Chúa cho con mãi mãi tôn cao Chúa là Vua của đời sống con và sống hoàn toàn dưới sự hướng dẫn của Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu March 22: Xin đọc Các-quan-xét 1-2
Thứ Bảy March 23: Xin đọc Các-quan-xét 3-5
Chúa Nhật March 24: Xin đọc Các-quan-xét 6-7

 120 total views,  1 views today