Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, May 26, 2023 – Quyền Năng Của Lời Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, May 26, 2023
Quyền Năng Của Lời Chúa

“Lời ta há chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao? Đức Giê-hô-va phán vậy.”
Giê-rê-mi 23:29

Giê-rê-mi 23:29 dùng hai biểu tượng để mô tả quyền năng của Lời Chúa. Đầu tiên, Lời Chúa được so sánh với lửa. Lửa là biểu tượng của sự thanh tẩy, sửa dạy và biến đổi. Lời Đức Chúa Trời có khả năng tinh luyện và thanh tẩy chúng ta, đốt cháy những điều ô uế trong đời sống chúng ta và khiến chúng ta trở nên giống Chúa Giê-xu hơn. Lửa cũng mang đến sự phán xét tội lỗi, cáo trách và sửa dạy chúng ta khi chúng ta đi lạc lối. Hơn nữa, Lời Chúa có quyền năng biến đổi chúng ta từ trong ra ngoài, đổi mới tâm trí chúng ta khi chúng ta suy gẫm Lời Chúa. Biểu tượng thứ hai được sử dụng trong câu này là Lời Chúa giống như một cái búa đập vỡ tảng đá ra từng mảnh. Búa là một công cụ được sử dụng để phá vỡ và tạo hình các vật liệu cứng. Cũng giống như một cái búa có thể đập vỡ một tảng đá, Lời Chúa có sức mạnh phá vỡ những vùng chai đá trong lòng chúng ta, những đồn lũy của tội lỗi và sự vô tín. Lời Chúa là búa có khả năng mang lại niềm tin vững chắc, sự ăn năn và sự đột phá về mặt thuộc linh, phá bỏ những rào ngăn cản mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. “Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.” (Hê-bơ-rơ 4:12).

Bạn nhận thức thế nào về quyền năng của Lời Chúa trong cuộc sống của bạn?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con Lời Chúa với quyền năng biến đổi đời sống con. Xin Chúa giúp con luôn có tấm lòng sẵn sàng để tiếp nhận Lời Chúa để được biến đổi càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu May 26: Xin đọc 2 Sử-ký 18-20
Thứ Bảy May 27: Xin đọc 2 Sử-ký 21-24
Chúa Nhật May 28: Xin đọc 2 Sử-ký 25-27

 230 total views,  2 views today