Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, September 23, 2022 – Sống Cho Sự Vinh Hiển Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, September 23, 2022
Sống Cho Sự Vinh Hiển Của Chúa

“Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao!”
Thi Thiên 8:1

Thi Thiên 8 là bài thơ mô tả vinh quang uy nghi của Đức Chúa Trời trong sự sáng tạo vũ trụ vạn vật. Ðiểm đặc biệt của Thi Thiên nầy là câu đầu và câu cuối giống hệt nhau. “Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao!” (Thi Thiên 8:1, 9). Trong tất cả các tạo vật của Chúa, đặc biệt con người là sự sáng tạo Chúa yêu quý nhất  “Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của ngón tay Chúa, Mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt, Loài người là gì, mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi, mà Chúa thăm viếng nó?” (Thi Thiên 8:3-4). Đức Chúa Trời đã dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài (Sáng thế ký 1:27) và ban cho con người sự vinh hiển sang trọng của Chúa. “Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, Đội cho người sự vinh hiển và sang trọng.” (Thi Thiên 8:5). Vì tội lỗi con người đã đánh mất đi sự vinh hiển của Chúa. “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 3:23). Sau khi tin nhận Chúa Giê-xu chúng ta được Chúa xưng là công bình và biến hóa chúng ta cho sự vinh hiển của Chúa. “Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển.” (Rô-ma 8:30). Trong địa vị là con của Đức Chúa Trời, sứ đồ Phao-lô khuyên tất cả Cơ-đốc-nhân: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Cô-rinh-tô 10:31).

Bạn có sống cho sự vinh hiển của Chúa không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu con và cho con trở thành con của Đức Chúa Trời vinh hiển. Xin Chúa cho con luôn sống cho sự vinh hiển của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu September 23: Xin đọc A-mốt 6-9; Áp-đia
Thứ Bảy September 24: Xin đọc Giô-na 1-4
Chúa Nhật September 25: Xin đọc Mi-chê 1-7

 249 total views,  1 views today