Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, January 1, 2024 – Lời Cầu Nguyện Đầu Năm

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, January 1, 2024
Lời Cầu Nguyện Đầu Năm

“Nguyện công việc Chúa lộ ra cho các tôi tớ Chúa, Và sự vinh hiển Chúa sáng trên con cái họ! Nguyện ơn Chúa, là Đức Chúa Trời chúng tôi, giáng trên chúng tôi; Cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng tôi; Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng tôi.”
Thi Thiên 90:16-17

Đây là 2 câu cuối của Thi Thiên 90 nhưng là lời cầu nguyện đầu tiên của chúng ta trong Năm Mới 2024. Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra trong Năm Mới 2024 nhưng tin chắc Chúa đang nắm giữ tương lai. Xin Chúa tiếp tục sử dụng chúng ta trong công việc Chúa và sự vinh hiển của Chúa rọi sáng qua chúng ta và gia đình chúng ta. Cầu xin Chúa tuôn tràn ơn phước Chúa trên chúng ta và cho các công việc chúng ta thực hiện đẹp ý Chúa và ảnh hưởng đến cõi vĩnh hằng. Hai câu cuối nếu đặt tương xứng với hai câu đầu của Thi Thiên 90 chắc chắn Chúa sẽ cho những điều chúng ta nhờ ơn Chúa thực hiện sẽ được thành tựu trong Năm Mới này. Trong câu 1 và 2 của Thi Thiên 90 chúng ta được Môi-se cho biết: “từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng ta”“Chúa là Đức Chúa Trời”. Xin Chúa cho chúng ta tiếp tục sống trong Chúa và luôn tôn cao Danh của Chúa là Đức Chúa Trời.  Dù cuộc sống trên đất này thoáng qua, nhưng chúng ta là những tạo vật vĩnh cửu. Các công việc của chúng ta làm sẽ không vô nghĩa nếu chúng ta làm vì Vinh Hiển của Chúa. “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Cô-rinh-tô 10:31).

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa cho con một Năm Mới để tiếp tục sống cho Chúa. Xin Chúa cho con sống những ngày có ý nghĩa và làm sáng Danh Chúa trong Năm Mới 2024 và trong suốt cuộc đời con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Sáng-thế-ký 1-3

 131 total views,  1 views today