Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, October 17, 2022 – Sự Cứu Giúp Tôi Đến Từ Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, October 17, 2022
Sự Cứu Giúp Tôi Đến Từ Chúa

“Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, Là Đấng đã dựng nên trời và đất.”
Thi Thiên 121:1-2

Hai câu đầu của Thi Thiên 121 khẳng định sự cứu giúp đến từ Chúa. “Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, Là Đấng đã dựng nên trời và đất.” (Thi Thiên 121:1-2). Sự cứu giúp hay giúp đỡ của chúng ta đến từ Đấng Tạo Dựng nên chúng ta là Đấng không bao giờ mệt mỏi và buồn ngủ. “Ngài không để cho chân ngươi xiêu tó; Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ. Đấng gìn giữ Y-sơ-ra-ên Không hề nhắp mắt, cũng không buồn ngủ.” (Thi Thiên 121:3-4). Trong mọi thời điểm của cuộc đời, khi đối diện với cơn nắng nóng giữa ban ngày hay tiếp xúc với cái lạnh lẽo của đêm khuya, “Đức Giê-hô-va là Đấng gìn giữ ngươi; Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên hữu ngươi. Mặt trời sẽ không giọi ngươi lúc ban ngày, Mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm. “ (Thi Thiên 121:5-6). Dù chúng ta phải đối mặt với những mối đe dọa về thể xác hay linh hồn, trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống “Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân.” (Thi Thiên 46:1). Là con cái Chúa, chúng ta tin vững chắc vào lời hứa của Chúa: “Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa. Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, Từ nay cho đến đời đời.” (Thi Thiên 121:7-8).

Bạn có vững tin hoàn toàn vào sự cứu giúp của Chúa là Đấng dựng nên trời và đất hay vẫn còn lo âu trong cuộc sống?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng tiếp trợ cho con. Xin Chúa cho con luôn có lòng vui mừng, bình an, và vững bước vì biết Ngài là Đấng dựng nên trời và đất đang ở cùng và giúp đỡ con trong mọi hoàn cảnh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Mác 10-11

 264 total views,  1 views today