Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, October 9, 2023 – Niềm Vui của Chúa là Sức Lực

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, October 9, 2023
Niềm Vui của Chúa là Sức Lực

“Chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi.”

Nê-hê-mi 8:10c

Sức mạnh của Cơ-đốc-nhân đến từ niềm vui được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta. Niềm vui Chúa ban cho chúng ta không bao giờ chấm dứt, không lay chuyển và đầy năng lực. Kinh Thánh sách Nê-hê-mi đoạn 8 cho biết ước muốn của Đức Chúa Trời là thiết lập niềm vui thật sự cho dân sự Ngài. Nê-hê-mi đã nói cùng dân sự rằng: “Chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi.” (Nê-hê-mi 8:10c). Đức Chúa Trời mong muốn niềm vui trở thành nền tảng của mối quan hệ với Ngài. Niềm vui của Chúa trở thành sức mạnh của chúng ta. Sự vui mừng rất là quan trọng trong cuộc sống. Vua Sa-lô-môn, vị vua khôn ngoan nhất, đã viết “Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay; Còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo.” (Châm Ngôn 17:22). Sự vui mừng lớn nhất là khi Chúa Giê-xu giáng sinh để cứu rỗi nhân loại. Trong đêm Chúa Giê-xu giáng sinh thiên sứ rao truyền rằng: “Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa.” (Lu-ca 2:10-11). Sự vui mừng lớn được trọn vẹn khi Chúa Giê-xu sống lại đem đến sự vui mừng cho các môn đồ khi gặp Ngài (Ma-thi-ơ 28:8) và sau khi được ngắm xem Chúa ngự lên trời “môn đồ thờ lạy Ngài rồi trở về thành Giê-ru-sa-lem, mừng rỡ lắm.” (Lu-ca 24:52).

Bạn có sống trong niềm vui của Chúa là sức lực của bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì niềm vui của Chúa là sức lực cho con. Xin Chúa cho con có mối quan hệ mật thiết với Chúa và luôn sống trong năng quyền phục sinh của Ngài. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ma-thi-ơ 21-22

 142 total views,  1 views today