Suy Gẫm Lời Chúa – Những Ngày Cuối Năm 2020 – Wednesday, December 30, 2020

Suy Gẫm Lời Chúa

Những Ngày Chuyển Giao Giữa Năm Cũ 2020 và Năm Mới 2021

Wednesday, December 30, 2020

“Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan.”

Thi Thiên 90:12

Câu 12 của Thi Thiên 90 là bí quyết của đời sống chúng ta trên trần gian. Lời cầu nguyện của chúng ta với Chúa là xin Chúa cho chúng ta biết đếm các ngày của đời sống để có “lòng khôn ngoan,” biết sử dụng thời gian Chúa cho. Đếm các ngày có nghĩa coi mỗi ngày là món quà của Chúa ban cho để chúng ta thận trọng suy tính, sử dụng thì giờ một cách khôn ngoan theo ý Chúa. Làm thế nào để sống khôn ngoan? Chúng ta thường phí phạm thì giờ vì không biết mục đích đời mình, không tập trung vào mục đích Chúa cho mình. Muốn sống khôn ngoan, chúng ta cần đọc, suy gẫm Lời Chúa, để khám phá mục đích của Chúa cho đời sống mình. Lời Chúa giúp chúng ta thấy những ưu tiên của Chúa, để sắp đặt các công việc khác trong ngày đúng theo ý Chúa. Sứ đồ Phao-lô cũng khuyên chúng ta trong Ê-phê-sô 5:16-17: “Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào.” Khi chúng ta đặt Chúa ưu tiên trong đời sống và biết sự sống trên trần gian chóng qua, chúng ta sẽ chú tâm vào những công việc có giá trị vĩnh hằng. Bạn có sử dụng thì giờ một cách khôn ngoan trong năm 2020 không? Cầu xin Chúa cho chúng ta biết sử dụng thì giờ của mỗi ngày một cách khôn ngoan trong Năm Mới 2021.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, xin cho con nhận biết đời người thật ngắn ngủi để con không hoang phí thời gian vào những chuyện “vô ích, dại dột”, xin dạy con biết đếm các ngày của con và đầu tư một cách khôn ngoan thời gian Chúa cho con trên đất. A-men.

 491 total views,  1 views today