Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, March 11, 2021 – Không Có Cơ Hội Được Cứu Sau Khi Chết

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, March 11, 2021

Không Có Cơ Hội Được Cứu Sau Khi Chết

“Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.”
Hê-bơ-rơ 9:27

Nhiều người tin sẽ có cơ hội thứ hai cho sự cứu rỗi sau khi chết. Có giáo hội còn dạy về ngục luyện tội, là nơi con người sẽ đi đến sau khi qua đời để tiếp tục được thanh tẩy những tội lỗi của họ qua lời cầu nguyện hoặc việc làm công đức của những người sống. Tất cả những niềm tin về sự cứu rỗi hay tha thứ tội lỗi sau khi chết là hoàn toàn không có nền tảng Kinh thánh. Những suy nghĩ đó chỉ là sự mơ ước hay là một truyền thống do con người đặt ra. Lời Thánh Kinh cho chúng ta biết rõ ràng: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.” (Hê-bơ-rơ 9:27). Tất cả những người không tin nhận Chúa và chết sẽ ứng hầu trước một tòa lớn và trắng để chịu sự phán xét khi Chúa Giê-xu trở lại. Sứ đồ Giăng diễn tả sự phán xét của những người chết mà không tin Chúa trong sách Khải Huyền 20:11-5 như sau: “Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đang ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa; Sự chết và Âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn, Sự Chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.”

Cảm tạ Chúa cho chúng ta nhiều cơ hội để tin nhận Chúa khi còn sống. Kinh Thánh sách Giăng 3:16 chép: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” Sứ đồ Phao-lô khi nói về sự cứu rỗi đã viết trong 2 Cô-rinh-tô 6:2 “Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!” Chúng ta đang sống trong thời kỳ thuận tiện đó, và sự cứu rỗi sẵn ban cho bất cứ ai đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu ngay giây phút này. Bạn đã ăn năn tội lỗi và tin Chúa Giê-xu chưa? Cảm tạ Chúa nếu bạn đã tin nhận Chúa. Nếu bạn muốn tin nhận Chúa Giê-xu trong giây phút thuận tiện này, mời bạn cầu nguyện với Chúa qua lời cầu nguyện ngắn dưới đây. Đây là vấn đề quan trọng và khẩn cấp trước khi cơ hội qua đi!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài cho con nhiều cơ hội để nghe về Tình Yêu Cứu Rỗi của Ngài. Con xin ăn năn tội lỗi và tin nhận Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá để cứu con khỏi sự phán xét sau khi chết và tên con được viết vào sách sự sống. Con xin Chúa ngự vào lòng con và làm Chủ đời sống con. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu. A-men.  

 510 total views,  1 views today