Suy Gẫm Lời Chúa – Tuần Thánh – Friday, April 15, 2022 – Mọi Việc Đã Được Trọn

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, April 15, 2022
Mọi Việc Đã Được Trọn

“Khi Đức Chúa Jêsus chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn.”
Giăng 19:30

Khi bị đóng đinh trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã nói 7 câu được các sách Phúc Âm ghi lại dưới đây (không sắp xếp theo thứ tự).

– Nhìn những người đóng đinh Chúa Giê-xu khi họ không nhận thức đầy đủ về những điều họ đang làm vì họ không nhận ra rằng Ngài là Đấng Mê-si, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì” (Lu-ca 23:34).

– Đức Chúa Giê-xu kêu lớn tiếng lên cùng Đức Chúa Cha rằng: “Ê-li, Ê-li, lam-ma-sa-bách-ta-ni” nghĩa là “Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?” (Ma-thi-ơ 27:46).

– Chúa Giê-xu đảm bảo một trong những tử tù trên thập giá rằng khi ông chết, ông sẽ được ở với Chúa trong thiên đàng. “Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi.” (Lu-ca 23:43).

– Chúa Giê-xu vui lòng giao linh hồn mình trong tay Đức Chúa Cha “Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha”. (Lu-ca 23:46).

– Chúa Giê-xu nhìn mẹ Ngài đứng gần cây thập tự cùng với sứ đồ Giăng, người được Chúa yêu, Ngài giao việc chăm sóc mẹ Ngài cho Giăng. “Thưa bà, đó là con của bà”“đó là mẹ ngươi”. (Giăng 19:26-27).

– Chúa Giê-xu có bản tánh hoàn toàn là con người cho nên trong cơn đau đớn cùng cực Ngài đã thốt lên ”Ta khát” (Giăng 19:28).

Câu nói cuối cùng “Mọi việc đã được trọn” (Giăng 19:30), nói lên những công việc mà Cha Ngài giao cho Ngài để giảng tin lành, làm phép lạ, mang sự cứu rỗi đời đời cho con dân của Ngài đã xong, hoàn thành và ứng nghiệm. Trong nguyên ngữ Hy Lạp câu này được diễn đạt bằng một từ ngắn gọn là tetelestai. Khi giao dịch, các doanh nhân thời đó thường sử dụng từ này với ý nghĩa là “Giá đã được trả xong.” Sự Cứu Chuộc đã được Chúa Giê-xu làm trọn trên thập tự giá!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu đã làm trọn sự cứu rỗi cho chính con trên thập tự giá. Xin Chúa cho con luôn nhớ đến sự hy sinh cao cả của Ngài và cho con sống xứng đáng với giá mà Ngài phải trả cho tội lỗi nhân loại. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu April 8: Xin đọc 2 Sa-mu-ên 13-14
Thứ Bảy April 9: Xin đọc 2 Sa-mu-ên 15-16
Chúa Nhật April 10: Xin đọc 2 Sa-mu-ên 17-18

 309 total views,  4 views today