Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, August 29, 2023 – Đặt Hy Vọng Nơi Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, August 29, 2023
Đặt Hy Vọng Nơi Chúa

“Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời; ta sẽ còn khen ngợi Ngài nữa.”

Thi Thiên 42:5

Thi Thiên 42 nhắc lại sự thành tín của Đức Chúa Trời trong quá khứ mang đến niềm hy vọng về tương lai cho dân sự Chúa. Ba lần trong Thi Thiên 42 và 43 khuyên dân sự Chúa thay vì buồn bã, thất vọng, hãy đặt hy vọng nơi Chúa: “Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời; ta sẽ còn khen ngợi Ngài nữa.” (Thi Thiên 42:5,11; 43:5). Chúng ta có thể hoàn toàn đặt hy vọng vào Chúa vi Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống. “Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống.” (Thi Thiên 42:2). Khi Chúa Giê-xu đi giảng dạy, nhiều người không chấp nhận vì họ cho rằng lẽ đạo của Chúa quá khó. “Từ lúc ấy, có nhiều môn đồ Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa.” (Giăng 6:66). Trong khi một số đông bỏ đi, Chúa Giê-xu quay về phía mười hai sứ đồ và phán: “Còn các ngươi, cũng muốn lui chăng? Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời; chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là Đấng thánh của Đức Chúa Trời.” (Giăng 6:67-69). Trong khi những người khác tập trung vào điều họ không thể chấp nhận, thì các sứ-đồ đã chọn tập trung vào điều họ thật sự tin tưởng và biết chắc đó là Chúa Giê-xu, là Đấng thánh của Đức Chúa Trời, Đấng có lời của sự sống đem đến hy vọng cho những ai đặt lòng tin nơi Ngài.

Bạn có đang đặt hy vọng nơi Chúa là Đấng duy nhất có thể làm tươi mát linh hồn mệt mỏi, khô héo của bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng duy nhất có thể ban cho con lời của sự sống đời đời. Xin Chúa cho con luôn đặt lòng hy vọng nơi Chúa hằng sống. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giê-rê-mi 51-52

 170 total views,  1 views today