Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, December 12, 2023 – Chúa Cho Niềm Vui Được Gia Tăng

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, December 12, 2023

Mùa Vọng Giáng Sinh 2023 – Sự Vui Mừng
Chúa Cho Niềm Vui Được Gia Tăng

“Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Chúa đã làm cho dân nầy thêm nhiều; và thêm sự vui cho họ.”
Ê-sai 9:1-2a

Tiên tri Ê-sai đã loan báo 700 năm trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh là sẽ có một ngày niềm vui cho dân sự Chúa được gia tăng. Niềm vui đó chính là ánh sáng lớn chiếu rọi vào thế gian là xứ thuộc về bóng của sự chết. Phúc Âm Giăng giới thiệu Chúa Giê-xu như sau: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Sự sáng nầy là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người.” (Giăng 1:1-5, 9). Chúa Giê-xu cũng phán trong Giăng 8:12 “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.” Chúa Giê-xu là Ánh Sáng Lớn Giáng Sinh xua đuổi bóng tối đang bao trùm thế gian. Bóng tối của thế gian đang chiếm ngự con người và đem đến sự sợ hãi cho nhân loại. Chỉ có “Ánh Sáng Lớn” là Chúa Giê-xu có thể xua tan bóng tối của tội lỗi và ban niềm vui tràn đầy cho những người tiếp nhận Ánh Sáng vào lòng.

Bạn có muốn niềm vui được gia tăng khi Ánh Sáng của Chúa chiếu rọi vào cuộc đời của bạn không?

Cầu Nguyện:
Cảm tạ Chúa đã Giáng Sinh đem đến cho nhân loại sự sáng lớn. Xin Chúa chiếm hữu trọn vẹn đời sống con để bóng tối tội lỗi được xua tan và niềm vui trong con được gia tăng qua ánh sáng của Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Hê-bơ-rơ 1-4

 137 total views,  1 views today