Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, December 6, 2022 – Sự Bình An Thật

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, December 6, 2022
Sự Bình An Thật

“Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.”
Giăng 14:27

Cơ-đốc-nhân có sự bình an thật trong Chúa, bởi vì chúng ta được cứu. Nhờ tin vào sự cứu chuộc đã hoàn thành của Đấng Christ, chúng ta có được sự bình an với Đức Chúa Trời vì Đấng Christ đã gánh lấy tội lỗi của chúng ta, Đấng đã thay mặt chúng ta làm hoà với Đức Chúa Trời. Chúng ta có sự bình an hoàn hảo của chính Đấng Christ vì chúng ta ở trong sự kết hợp vĩnh viễn với Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, và chúng ta có thể tận hưởng sự thông công quý giá với Đức Chúa Trời khi chúng ta thờ phượng Ngài bằng tâm thần và lẽ thật. Chúa Giê-xu phán: “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” (Giăng 14:27). Chúng ta đã được ban cho sự bình an vĩnh cửu trong Thánh Linh vì Ngài đã chiếm ngự vĩnh viễn lòng của chúng ta. Giữa một thế giới đang ồn ào, xung đột với biết bao cuộc đời tan vỡ, lời Chúa hứa những ai tin Ngài sẽ có được sự bình an thật, sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Nhân loại đang khao khát sự bình an vĩnh cửu ở trong lòng. Sự bình an thật chỉ có khi con người hòa thuận với Đức Chúa Trời. Sự bình an dưới đất chỉ có được qua Chúa Giê-xu Christ. Trong đêm Chúa Giê-xu Giáng Sinh, các thiên sứ ngợi khen Chúa rằng: “Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!” (Lu-ca 2:14).

Lòng bạn có sự bình an thật của Chúa chưa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con sự bình an tuyệt vời qua sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu. Xin cho con không sống trong sự bối rối và sợ hãi nhưng có sự bình an thật của Chúa trong lòng. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Cô-lô-se 1-4

 217 total views,  1 views today