Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, January 18, 2022 – Chúa Nhìn Thấy Tấm Lòng

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, January 18, 2022
Chúa Nhìn Thấy Tấm Lòng

“Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.”
1 Sa-mu-ên 16:7b

Khi tiên tri Sa-mu-ên xức dầu cho Sau-lơ lên ​​làm vua, thì vóc dáng cao lớn và vẻ ngoài đẹp đẽ của Sau-lơ đã thu hút sự chú ý của Sa-mu-ên, tuy nhiên Sau-lơ lại là một nỗi thất vọng thực sự đối với Sa-mu-ên, vì lòng Sau-lơ không trong sạch trước mặt Chúa. Một thời gian sau, Đức Chúa Trời sai phái Sa-mu-ên đến xức dầu cho một trong những người con trai của Y-sai để làm vua thay thế Sau-lơ. Sa-mu-ên một lần nữa đánh giá phẩm chất của vị vua tương lai của Y-sơ-ra-ên bằng vẻ bề ngoài cao lớn của những người anh của Đa-vít chứ không phải bằng thái độ bên trong và động cơ của tấm lòng. “Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng; Chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.” (1 Sa-mu-ên 16:7). Cuối cùng, Đức Chúa Trời phán cùng Sa-mu-ên hãy chọn người con út là Đa-vít. Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng của Đa-vít. Ngài không nhìn bề ngoài như vóc dáng, những công việc tốt chúng ta làm hoặc những lời nói lưu loát tuôn ra từ môi miệng của chúng ta nhưng Ngài thấy được động cơ của lòng chúng ta. Vua Đa-vít đã thưa cùng Chúa: “Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, Kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi.” (Thi Thiên 139:4).

Cầu Nguyện (theo lời cầu nguyện của vua Đa-vít trong Thi Thiên 139:23-24):
Ðức Chúa Trời ôi, xin dò xét con và biết rõ lòng con;
Xin thử nghiệm con và biết những ưu tư khắc khoải của con,
Ðể xem trong con có tư tưởng xấu nào chăng,
Và cầu xin Ngài dẫn đưa con vào con đường đời đời.
A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 1-3

 354 total views,  1 views today