Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, June 1, 2021 – Hành Động Đức Tin

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, June 1, 2021

Hành Động Đức Tin

“Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con; hãy đi cho bình an và được lành bịnh.”
Mác 5:34

Khi Chúa Giê-xu đi từ thành này qua thành khác để giảng dạy và làm phép lạ, đoàn dân đông cùng đi theo và lấn ép Ngài. Trong số đó có một người đàn bà bị bệnh mất huyết đã mười hai năm. Bà đã chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của, mà không thấy đỡ gì, bệnh lại càng nặng thêm. Bà nghe về Chúa Giê-xu và cố gắng len lỏi giữa đám đông mà rờ áo Ngài vì bà suy nghĩ bà chỉ cần rờ đến áo Chúa thì sẽ được lành. Liền lúc ấy, bà cảm nhận bệnh mất huyết của bà đã được lành. Chúa Giê-xu tự biết có sức mạnh đã ra từ mình, bèn xây lại giữa đám đông mà hỏi rằng: Ai đã rờ áo ta? Môn đồ thưa rằng: Thầy thấy đám đông lấn ép thầy, thầy còn hỏi rằng: Ai rờ đến ta? Chúa Giê-xu nhìn chung quanh mình để xem người đã làm điều đó. Người đàn bà biết sự đã xảy đến cho mình, bèn run sợ đến gieo mình dưới chân Ngài, tỏ hết tình thật. Chúa Giê-xu phán rằng: Hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con; hãy đi cho bình an và được lành bệnh. Thật là một hành động của đức tin! Không có gì cô đơn và tủi nhục bằng khi bị bệnh mất huyết là một bệnh bị người Do Thái khinh bỉ. Bà cũng đã gặp đủ các thầy thuốc, tiêu hết tiền bạc, tài sản nhưng bịnh vẫn không hết. Trong cơn tuyệt vọng bà âm thầm rờ vào áo Chúa với đức tin vững mạnh bệnh bà sẽ được lành. Chỉ bởi hành động đức tin âm thầm đó Chúa Giê-xu không trách bà nhưng đã chữa lành bệnh cho bà. Chúa Giê-xu không bao giờ quở trách chúng ta khi chúng ta đến với Chúa qua những hành động bày tỏ đức tin.  

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài luôn quan tâm đến con và ở gần con. Xin Chúa giúp con luôn bày tỏ hành động đức tin trong mọi hoàn cảnh. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc E-xơ-ra 1-2.

 507 total views,  4 views today