Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, March 29, 2022 – Ðức Chúa Trời Của Hy Vọng

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, March 29, 2022
Ðức Chúa Trời Của Hy Vọng

“Nguyện xin Ðức Chúa Trời của hy vọng ban cho anh chị em tràn ngập niềm vui và bình an trong đức tin, để anh chị em có thể tràn trề hy vọng bởi quyền năng Ðức Thánh Linh.”
Rô-ma 15:13 (BD2011)

Trong một thế giới đầy hoạn nạn với chiến tranh, dịch bệnh, kinh tế khó khăn, giá xăng tăng vọt… nhưng trong Chúa chúng ta có hy vọng vì Chúa là Đức Chúa Trời của hy vọng. Sứ-đồ Phao-lô chúc phước cho con dân Chúa: “Nguyện xin Ðức Chúa Trời của hy vọng ban cho anh chị em tràn ngập niềm vui và bình an trong đức tin, để anh chị em có thể tràn trề hy vọng bởi quyền năng Ðức Thánh Linh.” (Rô-ma 15:13). Hy vọng tràn đầy trong Chúa đem đến cho chúng ta niềm vui giữa thử thách và vững tâm, kiên nhẫn trước hoạn nạn. “Vì trong niềm hy vọng đó chúng ta được cứu; nhưng khi hy vọng đã được thấy thì không còn là hy vọng, vì ai lại trông mong điều mình đang thấy bao giờ? Nhưng nếu chúng ta đặt hy vọng vào điều chúng ta chưa thấy, thì đó mới là điều chúng ta bền chí trông chờ.” (Rô-ma 8:24-25 BD2011). Sự vui mừng và bình an của chúng ta không đặt vào những điều chóng qua của thế gian nhưng đặt vào Đức Chúa Trời là Nguồn Hy Vọng. Trong Mùa Phục Sinh cầu xin Chúa tiếp tục ban cho chúng ta niềm hy vọng đến từ Chúa Phục Sinh. “Chúc tụng Ðức Chúa Trời và Cha của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, Ðấng vì lòng thương xót lớn lao của Ngài đã cho chúng ta được tái sinh để có một hy vọng sống, qua sự sống lại từ cõi chết của Ðức Chúa Jesus Christ.” (1 Phi-e-rơ 1:3 BD2011).

Lòng bạn có chứa chan hy vọng khi bước vào Mùa Phục Sinh 2022 không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài ban cho con niềm hy vọng trong Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho con luôn sống trong niềm vui và sự bình an tràn trề hy vọng bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Các Quan Xét 18-19

 333 total views,  1 views today