Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, May 18, 2021 – Chúa Giê-xu Sẽ Trở Lại

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, May 18, 2021

Chúa Giê-xu Sẽ Trở Lại

“Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy.”
Công vụ 1:11

Sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên về trời, những thiên sứ đã công bố cho các sứ đồ “Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-xu nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy.” (Công vụ 1:11). Xa-cha-ri 14:4 xác định: “trong ngày đó, chơn Ngài sẽ đứng trên núi ô-li-ve”. Ma-thi-ơ 24:30 tuyên bố “Khi ấy, điềm Con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống.” Tit 2:13 mô tả lần thứ hai Chúa đến như là một “vinh quang xuất hiện.” Chúng ta không biết chính xác khi nào Chúa Giê-xu trở lại nhưng chúng ta tin chắc Chúa Giê-xu sẽ trở lại. Chúa Giê-xu nói: “về ngày và giờ đó, chẳng ai biết chi hết, các thiên sứ trên trời, hay là Con cũng chẳng biết nữa; song chỉ Cha mà thôi.” (Mác 13:32). Chúa Giê-xu làm ứng nghiệm nhiều lời tiên tri qua sự giáng sinh của Ngài, cuộc sống của Ngài, sứ mạng của Ngài, sự chết và sự phục sinh của Ngài. Khi Chúa Giê-xu tái lâm Ngài sẽ hoàn tất các lời tiên tri còn lại. Chúa Giê-xu tái lâm là niềm hy vọng của các tín hữu vì lời hứa cùng với những lời tiên tri của Đức Chúa Trời là thành tín. Khi Chúa Giê-xu trở lại lần thứ hai Ngài là vị Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa. (Khải Huyền 19:11-16).

Bạn có đang chuẩn bị để nghênh đón Chúa Giê-xu trở lại không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã giáng sinh, chịu chết vì tội lỗi con. Ngài cũng đã sống lại và thăng thiên về trời. Con tin chắc Chúa Giê-xu sẽ trở lại để tiếp rước con và ban cho con sự sống đời đời. Xin Chúa giúp con chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón Chúa Giê-xu trở lại trong sự vinh hiển. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc I Sử-ký 21-23.

 401 total views,  1 views today