Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, September 26, 2023 – Sống Trong Sự Hòa Thuận

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, September 26, 2023
Sống Trong Sự Hòa Thuận

“Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay!”

Thi Thiên 133:1

Thi Thiên 133 rất ngắn, chỉ có 3 câu, do Vua Đa-vít sáng tác để nhấn mạnh giá trị tốt đẹp của sự hòa thuận, hiệp một. “Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay!” (Thi Thiên 133:1). Vua Đa-vít ví sánh sự hòa thuận trong câu 2 như dầu quý giá đem đến hương thơm ngạt ngào. Khi con dân Chúa hòa thuận nhau thì phước hạnh từ Chúa tuôn tràn đem sức sống và ơn phước Chúa đến nhiều người. Chúa Giê-xu đã cầu nguyện trước khi Ngài chịu chết trên cây thập tự cho sự hiệp một của môn đồ Chúa. “Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến.” (Giăng 17:20-21). Sứ-đồ Phao-lô tiếp tục khuyên các tín hữu hãy sống trong tinh thần yêu thương, hiệp một. “Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em, phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh.” (Ê-phê-sô 4:1-3). Sống trong sự hòa thuận không những bày tỏ cho những người trong thế gian biết chúng ta là con của một Chúa, một Thánh Linh, nhưng cũng đem đến sự vui mừng cho Hội Thánh Chúa. Sứ-đồ Phao-lô đã khuyên nài: “xin anh chị em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn bằng cách hiệp ý với nhau, có cùng một tình yêu, đồng tâm, nhất trí với nhau.” (Phi-líp 2:2 BD2011).

Bạn có giữ tinh thần hòa thuận, hiệp một trong Chúa để Danh Chúa được vinh hiển và đem sự vui mừng cho Hội Thánh Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin giúp con luôn sống trong tình yêu thương, hiệp một, hòa thuận với anh chị em trong Chúa để Danh Chúa được vinh hiển và Hội Thánh Chúa tràn ngập sự vui mừng. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Na-hum; Ha-ba-cúc

 161 total views,  1 views today