Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, March 20, 2024 – Sự Chết Thứ Hai

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, March 20, 2024
Sự Chết Thứ Hai

“Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.”
Hê-bơ-rơ 9:27

Nhiều người tin sẽ có cơ hội thứ hai cho sự cứu rỗi sau khi chết. Tất cả những niềm tin về sự cứu rỗi hay tha thứ tội lỗi sau khi chết là hoàn toàn không có nền tảng Kinh thánh. Những suy nghĩ đó chỉ là sự mơ ước hay là một truyền thống do con người đặt ra. Lời Thánh Kinh cho chúng ta biết rõ ràng: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.” (Hê-bơ-rơ 9:27). Tất cả những người không tin nhận Chúa và chết sẽ ứng hầu trước một tòa lớn và trắng để chịu sự phán xét khi Chúa Giê-xu trở lại. Sứ đồ Giăng diễn tả sự phán xét của những người chết mà không tin Chúa trong sách Khải Huyền 20:11-5 như sau: “Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đang ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa; Sự chết và Âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn, Sự Chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.” Chúa cho con người nhiều cơ hội để tin nhận Chúa và không muốn người nào trải qua sự chết thứ hai. “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.” (2 Phi-e-rơ 3:9).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu đã chết trên cây thập tự vì tội lỗi của con và cho con tránh được sự chết thứ hai. Xin Chúa cho con tiếp tục rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa cho những người chưa tin nhận Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giô-suê 20-21

 67 total views,  1 views today