Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, October 5, 2022 – Chỉ Nhìn Chăm Chúa Giê-xu

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, October 5, 2022
Chỉ Nhìn Chăm Chúa Giê-xu

“Nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.”
Hê-bơ-rơ 12:2

Là Cơ-đốc-nhân, chúng ta được kêu gọi sống bởi đức tin, hoàn toàn tin cậy vào Chúa bất chấp những hoàn cảnh chúng ta đang trải qua. Thư Hê-bơ-rơ chương 12 khuyên Cơ-đốc-nhân hãy “quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta” và chỉ nhìn chăm vào Chúa Giê-xu “là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 12:1-2). Chúa Giê-xu là Đấng Ðấng Khởi Ðầu và Ðấng Hoàn Tất đức tin của chúng ta. Chúa Giê-xu là Đấng được Đức Chúa Trời xức dầu và phán: “Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường; hãy nghe lời Con đó!” (Ma-thi-ơ 17:5). Chúng ta phải “dán mắt” vào Chúa Giê-xu, Đấng Cứu Rỗi chúng ta và Đấng hoàn thiện đức tin của chúng ta. Vì niềm vui đã được bày sẵn trước mặt Chúa Giê-xu, Ngài đã chịu đựng Thập tự giá, coi thường sự xấu hổ, và đang ngồi bên hữu ngai ân điển Đức Chúa Trời. Chúng ta phải tránh xa tất cả những điều cản trở sự phát triển thuộc linh của chúng ta và chăm chú nhìn xem Chúa Giê-xu yêu dấu. Chúng ta phải nhìn Chúa Giê-xu với con mắt thiêng liêng của đức tin. Thật đẹp lòng Đức Chúa Trời khi chúng ta nhìn vào Con yêu dấu của Ngài, Đấng đã yêu thương chúng ta và đã hiến chính Ngài vì chúng ta.

Bạn có đang nhìn chăm Chúa Giê-xu trong bước đường đức tin của bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu đã chết vì tội con và là Đấng Khởi Đầu và hoàn thiện đức tin của con. Xin Chúa giúp mắt thuộc linh của con luôn chăm chú nhìn vào Chúa Giê-xu và biến hóa đời sống con càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ma-thi-ơ 12

 255 total views,  3 views today