Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, August 17, 2022 – Gươm Của Đức Thánh Linh

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, August 17, 2022
Gươm Của Đức Thánh Linh

“Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời.”
Ê-phê-sô 6:17

Vũ khí hiệu quả để chống trả với ma-quỷ mà sứ-đồ Phao-lô cho Cơ-đốc-nhân biết đó là “gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 6:17). Lời Đức Chúa Trời có quyền năng biến đổi chúng ta càng ngày càng trở nên trọn vẹn giống Chúa Giê-xu. “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” (2 Ti-mô-thê 3:16-17). Khi được trang bị Lời Chúa một cách đầy đủ, Cơ-đốc-nhân có thể chống trả lại những cám dỗ tấn công của ma-quỷ mà không phạm tội cùng Chúa. “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa.” (Thi Thiên 119:11). Lời Chúa là vũ khí quan trọng cho sự trang bị tấm lòng như tác giả thư Hê-bơ-rơ viết: “Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.” (Hê-bơ-rơ 4:12). Gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời, không những giúp chúng ta giữ tấm lòng nhưng cũng trang bị chúng ta chống lại với những cám dỗ của ma-quỷ.

Thanh kiếm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời, có đang ở trong lòng của bạn để biến đổi bạn và trong tay thuộc linh của bạn để chống trả ma-quỷ không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa vì Ngài đã chiến thắng Sa-tan và ban cho con lời Chúa để chống trả lại với sự cám dỗ của ma-quỷ. Xin Chúa cho con tiếp tục sử dụng thanh kiếm của Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời để thánh hóa đời sống con và để chống trả lại những mưu đồ gian ác của ma-quỷ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giê-rê-mi 11-14

 11 total views,  11 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, August 16, 2022 – Lẽ Thật Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, August 16, 2022
Lẽ Thật Của Chúa

“Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình.”
Ê-phê-sô 6:14

Sứ-đồ Phao-lô kêu gọi các tín hữu phải trang bị những khí giới Chúa đã ban cho để phòng vệ và tấn công kẻ thù là ma quỷ. Khí giới đầu tiên mà Phao-lô nói đến là “Hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng.” (Ê-phê-sô 6:14a). Lẽ thật là chân lý của Chúa. Ma quỷ tấn công Cơ-đốc-nhân bằng những lời nói dối tinh xảo, đưa ra những lý lẽ gần giống với chân lý nên con người dễ bị mắc lừa. Nắm vững chân lý giúp chúng ta nhận ra lời nói dối của ma-quỷ. Sự thật sẽ giải thoát chúng ta – thoát khỏi nô lệ cho tội lỗi và Sa-tan, thoát khỏi sự tấn công của cái chết và sự hủy diệt, thoát khỏi quyền lực của kẻ thù của linh hồn chúng ta, được tự do sống như Đức Chúa Trời đã định cho con người sống – hoàn toàn lệ thuộc vào Ngài và ngợi khen danh thánh của Ngài. “Các ngươi sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải thoát các ngươi được tự do.” (Giăng 8:32 BD2011). Giữa một thế gian đầy dối trá, tăm tối do ma-quỷ điều khiển, con dân Chúa thuộc về ánh sáng, được thắt chặt bằng nịt lưng chân lý của Chúa để chống trả lại với ma-quỷ. Đức Chúa Giê-xu phán: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6).

Bạn có thắt lưng mình bằng dây nịt chân lý của Chúa để sẵn sàng chống trả lại sự dối trá của ma-quỷ không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa vì Ngài là đường đi, lẽ thật và sự sống. Xin Chúa cho con liên lục thắt chặt chính mình bằng lẽ thật của Chúa để chống trả lại sự dối trá của ma-quỷ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giê-rê-mi 7-10

 17 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, August 15, 2022 – Nhờ Sức Toàn Năng Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, August 15, 2022
Nhờ Sức Toàn Năng Của Chúa

“Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài.”
Ê-phê-sô 6:10

Trong những chương mở đầu của thư tín gửi cho tín hữu Ê-phê-sô, sứ-đồ Phao-lô cho biết một cái nhìn tổng quan tuyệt vời về vị trí của chúng ta trong Đấng Christ và sự phong phú của ân điển Đức Chúa Trời tuôn đổ trên tất cả những ai ở trong Chúa Giê-xu Christ. Nhưng khi đến gần cuối thư, ông không muốn chúng ta quên rằng bất chấp những đặc ân trên trời của chúng ta, chúng ta đang sống trên đất và tham gia vào một trận chiến tâm linh đang diễn ra. Là những người lính của Đấng Christ, chúng ta phải sống nhờ sức toàn năng của Chúa và không trông cậy vào sức riêng của mình. “Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài.” (Ê-phê-sô 6:10). Chúng ta không phải đang chiến đấu với thịt và huyết mà là một cuộc xung đột diễn ra trong lĩnh vực tâm linh. “Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.” (Ê-phê-sô 6:12). Trận chiến này đòi hỏi sức mạnh từ trên cao, sức mạnh nằm ngoài khả năng của con người nhưng là sức toàn năng chỉ đến từ Chúa. Với sức mạnh của chính mình, chúng ta không thể đối đầu với những âm mưu xấu xa, chiến lược tàn ác của kẻ thù là Sa-tan và ma quỷ. Cảm tạ Chúa, chúng ta có thể vững an nhờ sức toàn năng của Ngài.

Bạn đang chiến đấu với ma quỷ bằng sức riêng của mình hay nhờ sức toàn năng của Chúa?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa ban cho con tất cả những gì cần có để chiến thắng trong trận chiến thuộc linh mà tất cả Cơ-đốc-nhân đang trải qua. Xin Chúa cho con luôn nhờ sức toàn năng của Ngài khi đối đầu với ma quỷ trong thế gian tăm tối này. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giê-rê-mi 4-6

 19 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, August 12, 2022 – Chớ Bỏ Sự Nhóm Lại

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, August 12, 2022
Chớ Bỏ Sự Nhóm Lại

“Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.”
Hê-bơ-rơ 10:25

Sự thông công trong đời sống của một Cơ-đốc-nhân phải có cả chiều dọc và chiều ngang. Sự tương giao chiều dọc với Chúa trong sự suy gẫm Lời Chúa và cầu nguyện rất quan trọng nhưng mối thông công chiều ngang của chúng ta với anh chị em trong Đấng Christ cũng có tầm quan trọng thiết yếu, chúng ta không nên bỏ qua hoặc coi thường. Chúng ta đang ở trong thế gian nhưng chúng ta không thuộc về thế gian. Mặc dù đã được Chúa cứu và có địa vị là con Đức Chúa Trời, nhưng sống trong thế gian chúng ta đang bị bao vây ở mọi phía bởi sự ham muốn của xác thịt, sự thèm muốn của con mắt và niềm kiêu hãnh của cuộc sống (1 Giăng 2:16), nếu chúng ta từ bỏ việc kết hợp, tương giao với những tín hữu khác trong thân thể của Đấng Christ chúng ta tự cô lập mình khỏi sự thông công, khích lệ, hiệp một, gây dựng nhau. Những tín hữu đơn độc có nguy cơ bị lôi kéo bởi mưu kế của Sa-tan hoặc bị lừa dối bởi những lời dạy sai lầm, trở nên thờ ơ, không ham mến các sự ở trên trời, nhưng ham mến các sự ở dưới đất (Cô-lô-se 3:2). Ngày Chúa Giê-xu trở lại đang đến gần, Lời Chúa khuyên “Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.” (Hê-bơ-rơ 10:25). Xin Chúa cho chúng ta tận dụng mọi cơ hội tương giao với Chúa và với nhau để chúng ta có thể cho và nhận sự nuôi dưỡng đời sống thuộc linh từ các tín hữu cùng niềm tin.

Bạn có mối tương giao mật thiết với Chúa và thường xuyên thông công nhóm lại với các anh chị em trong Chúa không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa đã cứu con và cho con là một phần trong thân thể Chúa. Xin Chúa cho con ham mến sự nhóm họp thờ phượng Chúa để không bỏ mất cơ hội ngợi khen Chúa và nhận lãnh cũng như chia sẻ những ơn phước thuộc linh với các tín hữu cùng niềm tin. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu August 12: Xin đọc Ê-sai 58-63
Thứ Bảy August 13: Xin đọc Ê-sai 64-66
Chúa Nhật August 14: Xin đọc Giê-rê-mi 1-3

 29 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, August 11, 2022 – Yên Lặng Trông Đợi Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, August 11, 2022
Yên Lặng Trông Đợi Chúa

“Đức Giê-hô-va ban sự nhân từ cho những kẻ trông đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài. Thật tốt cho người trông mong và yên lặng đợi chờ sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va.”
Ca Thương 3:25-26

Tiên tri Giê-rê-mi viết sách Ca-thương để than khóc về thành Giê-ru-sa-lem bị sụp đổ và sự lưu đày của dân Do Thái. Chính trong những lúc chứng kiến sự tang thương của đất nước và sự đau buồn của dân tộc, Giê-rê-mi đã dành nhiều thì giờ để tìm cầu Chúa và yên lặng chờ đợi sự giải cứu của Ngài. Qua sự yên lặng chờ đợi, Giê-rê-mi được từng trải sự ngọt ngào và phước hạnh của Chúa. Yên lặng chờ đợi là một kỷ luật thuộc linh cần thiết cho sự trưởng thành của mối liên hệ giữa chúng ta và Chúa. Khi chúng ta yên lặng lắng lòng xuống trước mặt Chúa, chúng ta dễ dàng nghe tiếng phán của Chúa Thánh Linh nhắc nhở chúng ta về sự nhân từ, thương xót và thành tín của Đức Chúa Trời. Thi Thiên 37:7 khuyên dạy “Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài”. Chúa hứa “Ngài sẽ ban sự nhân từ cho những kẻ trông đợi Chúa và cho linh hồn tìm cầu Ngài.” (Ca Thương 3:25). Thi Thiên 46:10 cũng mời gọi: “Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời”.

Bạn có thường dành thì giờ yên lặng ở một mình để tương giao với Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, giữa những bận rộn và sức ép dồn dập của cuộc sống, xin Chúa giúp con có thì giờ riêng tư với Chúa, được nghe tiếng Chúa phán và được sống trong mối tương giao mật thiết với Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-sai 52-57

 29 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, August 10, 2022 -Hy Vọng Vững Chắc

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, August 10, 2022
Hy Vọng Vững Chắc

“Linh hồn tôi hỡi, hãy yên lặng chờ đợi nơi Ðức Chúa Trời mà thôi, Vì tôi chỉ hy vọng nơi Ngài. Duy chỉ Ngài là vầng đá của tôi và Ðấng Giải Cứu của tôi; Ngài là thành trì của tôi; tôi sẽ không bị rúng động.”
Thi Thiên 62:5-6 (BD2011)

Thi Thiên 62 do Vua Đa-vít làm để bày tỏ lòng bình an vững chắc khi đặt hy vọng nơi Chúa. Vua Đa-vít đã viết “Vì tôi chỉ hy vọng nơi Chúa”, chữ “tôi” nói lên mối liên hệ cá nhân khắng khít với Chúa là Đấng ông tin cậy. Vua Đa-vít diễn tả mối liên hệ giữa ông với Chúa như sau: “Duy chỉ Ngài là vầng đá của tôi và Ðấng Giải Cứu của tôi; Ngài là thành trì của tôi; tôi sẽ không bị rúng động.” (Thi Thiên 62:6). Tất cả những ai tin nhận Chúa đều có thể kinh nghiệm như Vua Đa-vít. Chúng ta có được sự hy vọng vững chắc vì “Sự cứu rỗi và sự vinh hiển tôi ở nơi Đức Chúa Trời; Hòn đá về sức lực tôi, và nơi nương náu mình cũng đều ở nơi Đức Chúa Trời.” (Thi Thiên 62:7). Chúa Giê-xu đã đến nơi trần gian, chịu chết và sống lại để cho chúng ta sự hy vọng cứu rỗi vững chắc nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta không bị rúng động, không bị thất vọng vì không có điều gì “có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.” (Rô-ma 8:39b).

Bạn có hy vọng vững chắc nơi Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì chỉ có Ngài là Đấng ban cho con sự hy vọng vững chắc. Xin cho con chỉ hy vọng nơi Chúa vì chỉ trong Ngài con nhận được sự cứu rỗi. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-sai 47-51

 36 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, August 9, 2022 – Làm Theo Ý Muốn Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, August 9, 2022
Làm Theo Ý Muốn Đức Chúa Trời

“Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.”
1 Giăng 2:17

Quan điểm của con người về thế gian hoàn toàn đối nghịch với quan điểm của Đức Chúa Trời. Con người nghĩ rằng mọi thứ trên thế gian sẽ tiếp tục vĩnh viễn, nhưng Chúa đã định rằng thế gian, với tất cả những đam mê và ham muốn, sẽ qua đi. “Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.” (1 Giăng 2:17). Chúng ta không nên bám víu vào những điều thoáng qua của cuộc sống. Chúng ta nên coi nhẹ mọi thứ của thế gian này. Những theo đuổi viển vông trong thế gian này và những thú vui lừa dối của cuộc sống mà chúng ta từng ‘tận hưởng’ sẽ biến mất trong ký ức của chúng ta theo dòng thời gian ngày càng tăng, khi chúng ta phát hiện ra những điều trên thế gian đang trôi qua một cách hư vô. Vua Sa-lô-môn với tất cả vinh quang và sự giàu có của mình đã nhận ra sự thật quan trọng khi ông kêu lên, “Hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thảy đều hư không.” (Truyền Đạo 1:2). Đối lại với sự qua đi của thế gian là sự tồn tại vĩnh viễn của những ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Thế gian tinh vi đầy quyến rũ đang lôi cuốn Cơ-đốc-nhân ra khỏi con đường thánh khiết vĩnh viễn của Đức Chúa Trời. Những ham muốn xác thịt và niềm kiêu hãnh của cuộc sống là vô ích và giả dối, nhưng những điều đến từ Đức Chúa Trời là vĩnh cửu và tồn tại mãi mãi. 

Bạn có đang theo đuổi những giá trị vĩnh hằng của Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin giúp con luôn nhớ rằng thế gian này sẽ qua đi, nhưng chỉ ai làm theo ý muốn Chúa mới còn lại đời đời. Xin cho con luôn theo đuổi những giá trị vĩnh hằng của Chúa và sống vâng theo ý muốn Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-sai 43-46

 34 total views,  4 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, August 8, 2022 – Ham Mến Các Sự Ở Trên Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, August 8, 2022
Ham Mến Các Sự Ở Trên Trời

“Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất.”
Cô-lô-se 3:1-2

Sứ-đồ Phao-lô muốn chắc chắn rằng các Cơ-đốc-nhân tại Cô-lô-se hiểu được vị trí vinh quang mà họ có trong Chúa Giê-xu và nhờ ân điển của Đức Chúa Trời mà họ được đồng sống với Đấng Christ, nên ông đã khuyên các tín hữu hãy ham mến các sự ở trên trời. “Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất.” (Cô-lô-se 3:1-2). Bởi ân điển, khi tin nhận Chúa chúng ta được Chúa tha thứ tội lỗi và quyền thống trị của tội lỗi trong cuộc sống Cơ-đốc-nhân đã vĩnh viễn bị phá vỡ bởi sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu. Sống trong thế gian, ảnh hưởng của tội lỗi vẫn còn trong cuộc sống Cơ-đốc-nhân, nhưng tội lỗi không cai trị chúng ta khi chúng ta bước đi hàng ngày với Đức Thánh Linh và học cách sống theo theo gương Chúa Giê-xu Christ qua Lời Chúa. Cơ-đốc-nhân có thể mạnh dạn tuyên bố như sứ-đồ Phao-lô: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” (Ga-la-ti 2:20). Nhận thức được sự cứu rỗi diệu kỳ khi chúng ta được “sinh lại từ trên cao”, nơi Chúa Giê-xu đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, thúc đẩy chúng ta tiếp tục ham mến các sự ở trên trời và không còn khao khát những điều vô ích của thế gian.

Bạn có ham mến các sự ở trên trời là nơi Chúa Giê-xu đang ngự trị hay vẫn còn khao khát những điều vô ích của thế gian?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Giê-xu đã chết thay thế cho con để cho con có được địa vị cao trọng là con của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho con luôn ham mến những điều quý báu trong Chúa và không còn khao khát những điều vô ích, chóng qua của thế gian. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-sai 38-42

 39 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, August 5, 2022 – Ân Điển Đầy Đủ Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, August 5, 2022
Ân Điển Đầy Đủ Của Chúa

“Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.”
2 Cô-rinh-tô 12:9

Sứ-đồ Phao-lô là người được Chúa ban cho nhiều ân tứ và sự hiện thấy đặc biệt (2 Cô-rinh-tô 12:1-4) mà rất dễ để ông tự hào trở thành kiêu ngạo. Phao-lô viết: “e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng.” (2 Cô-rinh-tô 12:7). Chúa đã cho Phao-lô bị “một cái giằm xóc vào thịt ông” làm cho ông “đừng kiêu ngạo” (câu 7b). Ông cầu nguyện xin Chúa lấy cái “giằm xóc” ra khỏi da thịt ông, nhưng câu trả lời ông nhận được từ Chúa khác với câu trả lời mà ông mong đợi. Phao-lô cảm tạ Chúa vì ân điển của Ngài đầy đủ cho ông: “Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.” (2 Cô-rinh-tô 12:9). Chúng ta không biết chính xác bản chất cái “giằm xóc” trong thân thể của Phao-lô, nhưng chúng ta biết chắc Đức Chúa Trời cho phép điều này xảy ra để Phao-lô vui mừng khoe sự yếu đuối của mình. Không những Phao-lô chỉ bị một “giằm xóc” trong thân thể nhưng ông đã kinh nghiệm sức mạnh từ Chúa trong mọi tình huống. Phao-lô viết tiếp theo: “Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhuốc nhơ, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó; vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ.” (2 Cô-rinh-tô 12:10).

Bạn có kinh nghiệm ân-điển của Chúa đầy đủ trong sự yếu đuối của mình không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Đức Chúa Trời vì ân điển Ngài đầy đủ cho mọi nhu cầu của con. Xin Chúa giúp con nhận ra và vui mừng khi biết rằng quyền năng và sức mạnh của Chúa trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu August 5: Xin đọc Ê-sai 22-26
Thứ Bảy August 6: Xin đọc Ê-sai 27-31
Chúa Nhật August 7: Xin đọc Ê-sai 32-37

 43 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, August 4, 2022 – Ở Trong Sự Hiện Diện Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, August 4, 2022
Ở Trong Sự Hiện Diện Của Chúa

“Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi, và làm ơn cho ngươi!”
Dân-Số Ký 6:25

Món quà quý báu mà Đức Chúa Trời tiếp tục ban cho con cái Ngài là sự hiện diện của Ngài. Môi-se viết một lời cầu nguyện tuyệt đẹp và tràn đầy hy vọng trong Dân-Số Ký 6:25: “Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi, và làm ơn cho ngươi!”. Thật phước hạnh khi được mặt Đức Chúa Trời chiếu sáng trên chúng ta và sự bình an đến từ sự nhân từ của Ngài. Không có gì tốt hơn trong cuộc sống so với việc gặp gỡ Đức Chúa Trời bởi vì chỉ có sự hiện diện của Ngài chúng ta mới thực sự được thỏa lòng. Kinh thánh cho biết lẽ thật này trong Thi thiên 84: “Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn một ngàn ngày khác. Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi, Hơn là ở trong trại kẻ dữ. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên; Đức Giê-hô-va sẽ ban ơn-điển và vinh hiển; Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, Phước cho người nào nhờ cậy nơi Ngài!” (Thi Thiên 84:10-12). Khi Chúa Giê-xu chịu chết, Ngài đã mở một con đường duy nhất cho chúng ta bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người; Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người.” (1 Ti-mô-thê 2:5-6).

Cuộc đời của bạn có liên tục ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Giê-xu đã chết thay thế cho con để con có thể bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Xin mặt Đức Chúa Trời luôn chiếu sáng trên con và sự bình an từ sự nhân từ của Ngài luôn chiếm ngự lòng con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-sai 15-21

 44 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, August 3, 2022 – Tìm Kiếm Mặt Ngài Luôn Luôn

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, August 3, 2022
Tìm Kiếm Mặt Ngài Luôn Luôn

“Phải tìm cầu Đức Giê-hô-va và sức mạnh Ngài, Phải tìm mặt Ngài luôn luôn.”
1 Sử-Ký 16:11

Bài ca của vua Đa-vít được ghi lại trong 1 Sử-ký 16:8-36 nói lên lòng cảm tạ của Vua Đa-vít sau khi mang được Hòm Giao Ước, tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời, về Giê-ru-sa-lem. Vua Đa-vít kêu gọi con dân Chúa “Phải tìm cầu Đức Giê-hô-va và sức mạnh Ngài, Phải tìm mặt Ngài luôn luôn.” (1 Sử-Ký 16:11). Sự tìm kiếm Chúa không phải là một sự kiện chỉ diễn ra một lần trong đời sống hay mỗi Chúa Nhật khi chúng ta thờ phượng Chúa. Sự tìm kiếm mặt Chúa là sự tìm kiếm luôn luôn sự hiện diện của Chúa trong đời sống mình. Sự hiện diện của Chúa phải có trong sự suy nghĩ, hành động và cảm xúc của chúng ta. Cuộc sống có sự hiện diện của Chúa là một tấm lòng luôn luôn tìm kiếm sự hiện diện liên tục của Ngài trong lúc rảnh rỗi cũng như bận rộn, trong thuận cảnh cũng như nghịch cảnh, để tương giao với Chúa, tìm kiếm ý Chúa và sức mạnh của Ngài. Chúa luôn mong mỏi chúng ta tìm kiếm Ngài và tương giao mật thiết với Ngài. Đức Chúa Trời phán: “Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.” (Giê-rê-mi 29:13). Chúa luôn mời gọi chúng ta nếm thử sự nhân từ của Ngài. “Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao! Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài!” (Thi Thiên 34:8).

Bạn có tìm kiếm sự hiện diện của Chúa “luôn luôn” qua sự suy gẫm Lời Chúa và cầu nguyện với lòng khao khát Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài luôn sẵn sàng tương giao với con qua Lời Chúa và sự cầu nguyện. Xin Chúa cho con hết lòng tìm kiếm sự hiện diện của Ngài để con biết được ý Chúa và nhận được sức mạnh từ Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-sai 10-14

 44 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, August 2, 2022 – Đức Tin Đơn Sơ Như Trẻ Thơ

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, August 2, 2022
Đức Tin Đơn Sơ Như Trẻ Thơ

“Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ.”
Mác 10:15

Chúa Giê-xu phán: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ.” (Mác 10:15). Chúa Giê-xu luôn luôn mời gọi chúng ta phó thác và tin cậy nơi Ngài, nhưng không lời nào đơn giản, dễ hiểu hơn lời Chúa được ghi trong Mác 10:13-16: “Người ta đem những con trẻ đến cùng Ngài, đặng Ngài rờ chúng nó; nhưng môn đồ trách những kẻ đem đến. Đức Chúa Jêsus thấy vậy, bèn giận mà phán cùng môn đồ rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ. Ngài lại bồng những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng nó mà chúc phước cho.” Đức tin như trẻ thơ là tấm lòng đơn sơ, thành thật, hết lòng tin cậy Chúa như những em bé nương cậy hoàn toàn nơi cha mẹ. Không nghi ngờ, không thắc mắc về tình yêu của Chúa đối với chúng ta và đặt tất cả hy vọng của mình vào sự thành tín của Chúa. “Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.” (Hê-bơ-rơ 11:6).

Bạn có đức tin đơn sơ như trẻ thơ, nương cậy hoàn toàn vào Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Cha Yêu Thương luôn ở cùng và chăm sóc con. Xin Chúa cho con đến với Chúa với đức tin đơn sơ, thành thật và hết lòng tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-sai 5-9

 40 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, August 1, 2022 – Phát Triển Trái Thánh Linh

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, August 1, 2022
Phát Triển Trái Thánh Linh

“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: không có luật pháp nào cấm các sự đó.”
Ga-la-ti 5:22-23

Ngay khi chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta bắt đầu tiến trình “nên thánh bởi Đức Thánh Linh” (Rô-ma 15:16) để chúng ta càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. Kết quả của sự thánh hóa là chúng ta có các mỹ đức của Chúa Giê-xu được bao gồm trong Trái của Thánh Linh. Khi chúng ta bước đi theo Thánh Linh và để Ngài hành động trong đời sống chúng ta thì bông trái Thánh Linh sẽ được phát triển. Chỉ có một “Trái của Thánh Linh” bao gồm trọn vẹn 9 mỹ đức “là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.” Người bước đi theo Thánh Linh sẽ có “Trọn Vẹn” Trái của Thánh Linh và đời sống thuộc linh được trưởng thành, sâu nhiệm trong Chúa. Muốn được tăng trưởng 9 mỹ đức này để chúng ta nhờ Chúa Thánh Linh thánh hóa và biến đổi đời sống chúng ta càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. Chúng ta không thể tự phát triển Trái của Thánh Linh nhưng phải nhờ quyền năng của Chúa Thánh Linh. Chúa Giê-xu phán trong Lu-ca 6:43 “không có cây tốt nào sanh trái xấu.” Nếu chúng ta bước đi theo Thánh Linh chắc chắn chúng ta phải sanh ra Trái của Thánh Linh. Bước theo Thánh Linh hằng ngày để được phát triển trái Thánh Linh qua sự sự suy gẫm Lời Chúa, cầu nguyện, áp dụng Lời Chúa dạy, xưng tội và dứt khoát với tội lỗi.

Bạn có đang phát triển và biểu lộ Trái của Thánh Linh trong đời sống của bạn không?

Cầu Nguyện
Lạy Chúa, xin tha thứ con vì nhiều lần con không bước đi theo Thánh Linh và có những điều làm không đẹp lòng Chúa. Xin Trái của Thánh Linh phát triển và biểu lộ qua nếp sống hằng ngày của con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-sai 1-4

 40 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, July 29, 2022 – Sứ Điệp Khôn Ngoan Của Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, July 29, 2022
Sứ Điệp Khôn Ngoan Của Đức Chúa Trời

“Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là sự mầu nhiệm kín giấu, mà từ trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta.”
1 Cô-rinh-tô 2:7

Sứ-đồ Phao-lô trình bày trong 1 Cô-rinh-tô chương 2 rằng trọng tâm của sự dạy dỗ của ông là Chúa Giê-xu Christ và Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. Không phải sứ-đồ Phao-lô dùng bất kỳ lời thuyết phục nào hay dựa vào sự khôn ngoan của con người, cũng không phải phong cách thuyết giảng hùng hồn hoặc sự khôn ngoan tin kính của Phao-lô. Sứ-đồ Phao-lô viết: “Hỡi Anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Jêsus Christ, và Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự.” (1 Cô-rinh-tô 2:1-2). Đối với những người chưa tin Chúa sứ điệp của Thập tự giá là sự rồ dại, nhưng đối với chúng ta, những người đã được cứu rỗi và đang được thánh hóa, đó chính là quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan vượt quá sự hiểu biết của chúng ta. “Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là sự mầu nhiệm kín giấu, mà từ trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta.” (1 Cô-rinh-tô 2:7). Sứ điệp của Thập tự giá (không phải người rao truyền sứ điệp) là quyền năng của Đức Chúa Trời đối với sự cứu rỗi cho tất cả những ai tin nhận Chúa Giê-xu.

Đức tin của bạn có neo chặt vào sự khôn ngoan, quyền năng, những lời hứa và sự thành tín của Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự khôn ngoan tuyệt đối của Ngài khi ban Chúa Giê-xu Christ chịu chết trên thập tự giá để cứu rỗi con. Xin Chúa cho đức tin của con luôn neo chặt vào sự khôn ngoan của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu July 29: Xin đọc Truyền Đạo 5-8
Thứ Bảy July 30: Xin đọc Truyền Đạo 9-12
Chúa Nhật July 31: Xin đọc Nhã Ca 1-8

 50 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, July 28, 2022 – Khôn Ngoan Từ Thánh Linh

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, July 28, 2022
Khôn Ngoan Từ Thánh Linh

“Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu cho được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời.”
1 Cô-rinh-tô 2:12

Sứ-đồ Phao-lô biết chắc rằng các tín hữu ở Cô-rinh-tô đã nhận được Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì họ đã tin nhận Chúa Giê-xu và đã được cứu. Không phải chỉ có những tín hữu tại Cô-rinh-tô nhưng tất cả những ai tin nhận Chúa Giê-xu để được cứu rỗi, đều được Đức Chúa Trời ban cho Đức Thánh Linh. Sứ-đồ Phao-lô viết rằng, là Cơ đốc nhân, chúng ta không nhận thần của thế gian nghĩa là chúng ta không dùng trí tuệ và lý trí của con người “nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu cho được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời.” (1 Cô-rinh-tô 2:12). Sứ-đồ Phao-lô một lần nữa nhấn mạnh trong câu 13 “chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng.” Đức Chúa Trời bày tỏ lẽ thật qua Thánh Linh của Ngài cho người tin Chúa Giê-xu và những người sẽ tin. Chúa Giê-xu loan báo cho các môn đồ “khi Đức Thánh Linh đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi” (Giăng 16:8) và Đức Thánh Linh “là Thần lẽ thật, sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật.” (Giăng 16:13).

Bạn có sống dựa vào sự khôn ngoan của Đức Thánh Linh để hiểu được những ơn phước Đức Chúa Trời ban cho bạn không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh vào lòng con. Xin Chúa Thánh Linh tiếp tục dẫn con vào lẽ thật của Ngài và cho con dựa vào sự khôn ngoan của Thánh Linh để hiểu được những ơn phước thiêng liêng của Đức Chúa Trời. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Truyền Đạo 1-4

 52 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, July 27, 2022 – Trưởng Thành Thuộc Linh Để Hiểu Sự Khôn Ngoan

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, July 27, 2022
Trưởng Thành Thuộc Linh Để Hiểu Sự Khôn Ngoan

“Tuy nhiên giữa những tín hữu đã trưởng thành, chúng tôi vẫn giảng sự khôn ngoan.”
1 Cô-rinh-tô 2:6 (BD2011)

Sau khi tin nhận Chúa, Chúa muốn chúng ta mỗi ngày được lớn lên trong sự nhận biết Chúa. Người trưởng thành thuộc linh càng ngày càng hiểu được những sự khôn ngoan mầu nhiệm của Chúa để trở thành người phục vụ hữu hiệu cho Chúa. Sứ-đồ Phao-lô đã thẩm định đời sống thuộc linh của các tín hữu lâu năm tại thành phố Cô-rinh-tô như sau: “Hỡi anh em, về phần tôi, tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong Đấng Christ vậy. Tôi lấy sữa nuôi anh em, chớ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi; đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt.” (1 Cô-rinh-tô 3:1-2). Sứ-đồ Phao-lô đã khẳng định ngay cả những người đã tin nhận Chúa, nếu không được trưởng thành về mặt tâm linh, chưa thoát khỏi tình trạng con đỏ thuộc linh, thì cũng không thể hiểu được chân lý mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Muốn được tăng trưởng thuộc linh, chúng ta phải học hỏi Lời Chúa mỗi ngày vì chỉ có Lời Chúa mới giúp chúng ta trưởng thành tâm linh. Lời Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan và càng khôn ngoan chúng ta càng khao khát Lời Chúa như câu Kinh Thánh Châm Ngôn 1:5 cho biết mục đích suy gẫm Lời Chúa “Ðể người khôn ngoan lắng nghe và gia thêm tri thức, Còn người thông sáng được lời hướng dẫn khôn ngoan.”

Bạn là người trưởng thành thuộc linh hay còn là con đỏ trong Đấng Christ?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài ban cho con sự khôn ngoan qua sự suy gẫm Lời Chúa. Xin Chúa Thánh Linh tiếp tục dạy dỗ con để con được trưởng thành thuộc linh để hiểu thấu sự khôn ngoan mầu nhiệm của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Châm Ngôn 27-31

 54 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, July 26, 2022 – Trở Nên Dại Dột, Để Được Khôn Ngoan

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, July 26, 2022
Trở Nên Dại Dột, Để Được Khôn Ngoan

“Chớ ai tự dối mình: nếu có ai trong vòng anh em tưởng mình khôn ngoan theo cách đời nầy, hãy trở nên dại dột, để được nên khôn ngoan.”
1 Cô-rinh-tô 3:18

Sứ-đồ Phao-lô tóm tắt sự dạy dỗ của ông về sự khôn ngoan và dại dột trong lá thư gởi cho tín hữu thành Cô-rinh-tô rằng: “Chớ ai tự dối mình: nếu có ai trong vòng anh em tưởng mình khôn ngoan theo cách đời nầy, hãy trở nên dại dột, để được nên khôn ngoan.” (1 Cô-rinh-tô 3:18). Ông kêu gọi tín hữu đừng lừa dối bản thân. Nói cách khác, sứ đồ Phao-lô khuyên dạy các Cơ-đốc-nhân kiểm tra lại những giả định của mình về điều gì là đúng và điều gì là sai. Cụ thể là Phao-lô nói về sự nguy hiểm của việc muốn trở nên khôn ngoan “trong đời nầy” hay khôn ngoan theo tiêu chuẩn của thế gian trong bất kỳ thời đại nào. Như sứ đồ Phao-lô đã dạy trước đó, trí tuệ của thế gian chỉ giới hạn trong những gì có thể quan sát được bằng các giác quan của con người và những gì có thể tìm được dựa trên những quan sát đó. Câu Thánh Kinh 1 Cô-rinh-tô 3:19 cho biết “Sự khôn ngoan đời nầy trước mặt Đức Chúa Trời là sự dại dột”, vì vậy, thế gian cho rằng đức tin nơi Đấng Christ là sự ngu xuẩn, và quay lưng lại với cái chết của Ngài trên thập tự giá cho tội lỗi của con người. Phao-lô biết rằng chúng ta phải trở thành kẻ ngu trước mắt người đời thì mới được sự khôn ngoan của Chúa. Cách duy nhất để trở nên thực sự khôn ngoan là nhận được sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, và điều đó chỉ đến bằng sự mặc khải của Đức Thánh Linh. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời dẫn đến những kết luận hoàn toàn khác với sự khôn ngoan của con người. Điều này không có nghĩa là sự thiếu hiểu biết, mà là sự sẵn lòng làm theo lẽ thật của Đức Chúa Trời ngay cả khi thế giới không tin kính coi điều đó là vô lý hoặc không được ưa chuộng.

Bạn có sẵn sàng trở nên dại dột theo tiêu chuẩn của thế gian để có sự khôn ngoan thực sự của Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Đức Chúa Trời là Đấng ban sự khôn ngoan thiên thượng cho con. Xin cho con trở nên dại dột theo tiêu chuẩn của thế gian để con tiếp tục sống trong sự khôn ngoan của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Châm Ngôn 23-26

 50 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, July 25, 2022 – Khôn Ngoan Trong Sự Nhận Biết Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, July 25, 2022
Khôn Ngoan Trong Sự Nhận Biết Chúa

“Tôi cầu xin Ðức Chúa Trời, Cha vinh hiển của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, ban cho anh chị em linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải để nhận biết Ngài.”
Ê-phê-sô 1:17 (BD2011)

Lời cầu nguyện thường xuyên và liên tục của sứ-đồ Phao-lô cho các tín hữu tại Ê-phê-sô là họ có thể lớn lên trong ân điển và sự khôn ngoan. Sứ-đồ Phao-lô cầu nguyện rằng Cơ-đốc-nhân được ngày càng hiểu biết và hiểu biết nhiều hơn, đồng thời được ban cho sự soi sáng và mặc khải thiêng liêng về Cha của chúng ta ở trên trời và Chúa Giê-xu Christ là Đấng đã chết vì tội lỗi của chúng ta và sống lại vào ngày thứ ba, để ban cho chúng ta sự sống dư dật của Ngài, theo sự giàu có của ân điển Ngài. Đức Chúa Trời bày tỏ sự vinh hiển và quyền năng của Ngài cho con người sa ngã qua sự sáng tạo của Ngài và Ngài bộc lộ tính cách nhân từ của Ngài qua Kinh thánh, nhưng trong những ngày cuối cùng này, Ngài đã phán với chúng ta bởi Con Ngài. Chính Đức Chúa Trời là nguồn khôn ngoan và ban cho chúng ta sự soi sáng thuộc linh để nhận biết Chúa. Sự nhận biết Chúa không phải chỉ qua lý trí nhưng qua sự tương giao mật thiết với Chúa từng giây phút trong cuộc đời. Sự nhận biết Chúa sẽ biến đổi đời sống chúng ta để càng ngày càng giống Chúa Giê-xu, để “tôi được biết Ngài và quyền năng phục sinh của Ngài, được hiệp thông trong sự đau khổ của Ngài, được giống như Ngài trong sự chết của Ngài, để nhờ đó tôi có thể đạt được sự sống lại từ cõi chết.” (Phi-líp 3:10-11).

Bạn có kinh nghiệm nhận biết Chúa như thế nào?

Cầu Nguyện
Xin Chúa cho con sự khôn ngoan và sự soi sáng của Thánh Linh để con nhận biết Chúa mỗi ngày một rõ hơn và càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Châm Ngôn 20-22

 53 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, July 22, 2022 – Xin Chúa Cho Được Khôn Ngoan

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, July 22, 2022
Xin Chúa Cho Được Khôn Ngoan

“Vậy, xin ban cho kẻ tôi tớ Chúa tấm lòng khôn sáng, để đoán xét dân sự Ngài và phân biệt điều lành điều dữ; vì ai có thể đoán xét dân rất lớn này của Chúa? Lời của Sa-lô-môn đẹp lòng Chúa, vì người đã cầu xin sự đó.”
1 Các Vua 3:9-10

Lời cầu nguyện của Vua Sa-lô-môn khi ông chuẩn bị cai trị Nước Y-sơ-ra-ên là lời cầu xin Chúa ban cho sự khôn ngoan. “Vậy, xin ban cho kẻ tôi tớ Chúa tấm lòng khôn sáng, để đoán xét dân sự Ngài và phân biệt điều lành điều dữ; vì ai có thể đoán xét dân rất lớn này của Chúa? Lời của Sa-lô-môn đẹp lòng Chúa, vì người đã cầu xin sự đó.” (1 Các Vua 3:9-10). Như Vua Sa-lô-môn, chúng ta cần cầu xin Chúa ban cho chúng ta một tấm lòng khôn ngoan để phân biệt giữa điều thiện điều ác, và niềm tin vững chắc Đức Chúa Trời là Đấng cai trị tối cao của vũ trụ và là Đấng phán xét công bình duy nhất. Vua Sa-lô-môn xưng mình “chỉ là một đứa trẻ nhỏ chẳng biết phải ra vào làm sao” (1 Các Vua 3:7) cho thấy Vua Sa-lô-môn khiêm nhường nhận rằng ông thiếu kinh nghiệm trong việc điều hành đất nước. Đây là thái độ Đức Chúa Trời vui lòng vì Sa-lô-môn đã tìm cầu sự khôn ngoan từ Chúa. Lúc Vua Sa-lô-môn lên ngôi ông còn rất trẻ nhưng dù già hay trẻ, con người không đủ khôn ngoan, không đủ sức mạnh, không đủ kinh nghiệm để đối đầu với quyền lực của thế gian và để biết “phân biệt điều lành và điều dữ”. Bởi thế chúng ta phải khiêm nhường tìm kiếm sự khôn ngoan từ Chúa. Lời Chúa hứa: “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.” (Gia-cơ 1:5). Cầu xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan chính là lời cầu nguyện khôn ngoan nhất!

Bạn cầu xin điều gì từ Chúa để có thể “phân biệt điều lành và điều ác” giữa một thế gian luôn chống nghịch cùng Chúa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa là Đấng yêu thương con và luôn ban cho con những điều cầu xin đẹp lòng Chúa. Xin Chúa cho con sự khôn ngoan để sống đẹp lòng Chúa, biết phân biệt điều lành điều dữ hầu có thể quyết định đúng theo ý Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu July 22: Xin đọc Châm Ngôn 8-11
Thứ Bảy July 23: Xin đọc Châm Ngôn 12-15
Chúa Nhật July 24: Xin đọc Châm Ngôn 16-19

 59 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, July 21, 2022 – Người Khôn Ngoan Kính Sợ Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, July 21, 2022
Người Khôn Ngoan Kính Sợ Chúa

“Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan; Phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu. Sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời.”
Thi Thiên 111:10

Vua Sa-lô-môn, vị vua đã cầu xin Chúa cho sự khôn ngoan, đã viết sách Châm-ngôn với sự khẳng định “Sự kính sợ Chúa lại là khởi đầu sự tri thức” (Châm-ngôn 1:7) và “Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng.” (Châm Ngôn 9:10). Không những sách Châm Ngôn cho biết bí quyết của sự khôn ngoan nhưng sách Thi Thiên cũng xác nhận sự kính sợ Chúa là khởi đầu của tất cả mọi sự. Sự kính sợ Chúa là khởi đầu của sự tri thức, sự khôn ngoan và sự thông sáng. “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan; Phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu. Sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời.” (Thi Thiên 111:10). Chúng ta chỉ có sự khôn ngoan thật khi chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, Yêu Thương, Công Bình, Thánh Khiết và có lòng kính sợ Ngài. Kinh Thánh nhắc đến sự kính sợ Chúa nhiều lần và kêu gọi con dân Ngài hãy kính sợ Chúa. Đối với người tin Chúa, sự kính sợ Đức Chúa Trời là một điều đặc biệt và quan trọng. Sự kính sợ Chúa là sự tôn kính Đức Chúa Trời. “Vì chúng ta nhận được một vương quốc không thể bị rúng động, chúng ta hãy biết ơn, rồi từ đó hãy phụng thờ Ðức Chúa Trời cách vui lòng, với sự tôn kính và kính sợ.” (Hê-bơ-rơ 12:27 BD2011). Người tin Chúa không sợ hãi Chúa nhưng yêu kính Chúa và muốn làm đẹp lòng Chúa trong nếp sống chúng ta. Sự kính sợ Chúa là tôn trọng Chúa, vâng lời Chúa, giữ các điều răn mạng lệnh của Chúa và thờ phượng Chúa trong sự tôn kính Ngài.

Nếp sống bạn có bày tỏ tấm lòng khôn ngoan kính sợ Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con được thờ phượng Đấng Tạo Hóa, Yêu Thương, Công Bình, Thánh Khiết. Xin cho con kính sợ Chúa trong nếp sống hằng ngày để Danh Chúa được vinh hiển. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Châm Ngôn 4-7

 64 total views