Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, April 1, 2022 – Chúa Giê-xu Chết Thay Cho Chúng Ta

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, April 1, 2022
Chúa Giê-xu Chết Thay Cho Chúng Ta

“Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội.”
Rô-ma 5:6

Chúng ta đang ở trong mùa kỷ niệm sự Thương Khó và Phục Sinh của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã đến trong thế gian đúng thời điểm của Ngài để chịu chết thay thế cho con người tội lỗi không tự cứu mình được. “Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội.” (Rô-ma 5:6). Trong thư Rô-ma, sứ đồ Phao Lô giải thích rằng chúng ta tất cả đều là tội nhân, đáng bị đời đời chết mất, “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” (Rô-ma 5:8). Sự chết của Chúa Giê-xu nói lên tình thương lớn lao, cao cả Ngài đã dành cho chúng ta. Thật vậy, trong khi con người hoàn toàn xấu xa, tội lỗi, chống nghịch với Chúa, thì chính Chúa lại bằng lòng chịu chết thay cho con người. Chúa đã hy sinh chính mạng sống của Ngài để cứu rỗi chúng ta, đem chúng ta trở lại trong sự hòa thuận với Đức Chúa Trời. “Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của Con ấy mà được cứu là dường nào!” (Rô-ma 5:10).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã yêu con và Chúa Giê-xu đã chết thay thế cho con. Xin Chúa cho con luôn sống trong sự biết ơn Chúa và chia sẻ Phúc Âm Cứu Rỗi của Chúa cho những người chưa biết về Tình Thương bao la của Ngài. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu April 1: Xin đọc 1 Sa-mu-ên 1-3
Thứ Bảy April 2: Xin đọc 1 Sa-mu-ên 4-7
Chúa Nhật April 3: Xin đọc 1 Sa-mu-ên 8-11

 309 total views,  1 views today