Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, March 31, 2022 – Đức Chúa Trời Có Một Không Hai

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, March 31, 2022
Đức Chúa Trời Có Một Không Hai

“Ôi! chỉ một mình Chúa là Đức Giê-hô-va có một không hai; Chúa đã dựng nên các từng trời, và trời của các từng trời, cùng toàn cơ binh của nó, trái đất và các vật ở trên nó, biển và muôn vật ở dưới nó Chúa bảo tồn những vật ấy, và cơ binh của các từng trời đều thờ lạy Chúa.”
Nê-hê-mi 9:6

Sau khi dân sự Y-sơ-ra-ên được trở về từ cuộc lưu đày ờ Ba-by-lôn, họ họp lại để xưng tội cùng Chúa và nghe đọc Lời Chúa. Sau những năm tháng bị lưu đày, sống xa cách Chúa và Lời Chúa, giờ đây dân sự Chúa được Lời Chúa tác động trong lòng khiến họ ăn năn, xưng tội cùng Chúa và được phục hồi lại mối quan hệ tươi mới với Chúa. Dân sự Chúa tuyên xưng rằng Đức Chúa Trời họ đang thờ phượng là Đức Chúa Trời có một không hai. “Ôi! chỉ một mình Chúa là Đức Giê-hô-va có một không hai; Chúa đã dựng nên các từng trời, và trời của các từng trời, cùng toàn cơ binh của nó, trái đất và các vật ở trên nó, biển và muôn vật ở dưới nó Chúa bảo tồn những vật ấy, và cơ binh của các từng trời đều thờ lạy Chúa.” (Nê-hê-mi 9:6). Sự sáng tạo tuyệt vời, bầu trời bao la tuyên bố về sự hiện hữu và công việc của tay Đức Chúa Trời làm. “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm.” (Thi Thiên 19:1). Khi biết Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa vĩ đại có một không hai, chúng ta cảm nhận được sự yêu thương, chăm sóc của Chúa cho con người nhỏ bé trên thế gian. “Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của ngón tay Chúa, Mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt, Loài người là gì, mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi, mà Chúa thăm viếng nó?” (Thi Thiên 8:3-4).

Bạn có đang hết lòng thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời có một không hai không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời có một không hai, đã tạo dựng nên vũ trụ và con người. Xin cho con luôn thờ phượng và tôn cao Đức Chúa Trời và chỉ một mình Ngài thôi. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ru-tơ 1-4

 312 total views,  1 views today