Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, April 21, 2023 – Linh Hồn Tôi Khát Khao Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, April 21, 2023
Linh Hồn Tôi Khát Khao Chúa

“Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa; Trong một đất khô khan, cực nhọc, chẳng nước, Linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa.”
Thi Thiên 63:1

Cuộc sống thường đưa chúng ta đi qua những thời điểm hoang vu khô cằn, những giai đoạn chỉ có Chúa mới có thể cung cấp sự bình an và dinh dưỡng mà chúng ta rất cần. Chỉ một mình Chúa là sự giúp đỡ của chúng ta trong lúc khó khăn và trong những giây phút đó thật quý báu biết bao khi chúng ta có thể kêu cầu cùng Chúa như vua Đa-vít “Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa; Trong một đất khô khan, cực nhọc, chẳng nước, Linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa.” (Thi Thiên 63:1). Vua Đa-vít viết Thi Thiên 63 tôn thờ và ngợi khen Chúa khi đang ở trong vùng rừng vắng Giu-đa khô cằn. Đây là vùng đất khô khan như sa mạc và không có nước. Vua Đa-vít đã so sánh lòng khao khát Chúa của mình với mảnh đất khô cằn và hoang vắng. Dù thân xác mòn mỏi nhưng vừa sáng sớm, vua Đa-vít đã thức dậy để tìm cầu Chúa. Vua Đa-vít đã phát triển lòng say mê Đức Chúa Trời từ khi còn trẻ và biết rằng chỉ duy Chúa có thể thỏa mãn lòng khao khát của ông trong mọi hoàn cảnh. Lời Chúa Giê-xu phán: “Phàm ai uống nước nầy vẫn còn khát mãi; nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời.” (Giăng 4:13-14). 

Linh hồn bạn có đang khát khao Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng duy nhất có thể thỏa mãn lòng khát khao của con. Xin Chúa cho con luôn tìm cầu Ngài trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời vì Chúa là Đức Chúa Trời của con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu April 21: Xin đọc 1 Các-vua 1-2:25
Thứ Bảy April 22: Xin đọc 1 Các-vua 2:26-4
Chúa Nhật April 23: Xin đọc 1 Các-vua 5-7

 205 total views,  4 views today