Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, August 26, 2022 – Đấng Ban Thêm Sức

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, August 26, 2022
Đấng Ban Thêm Sức

“Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.”
Phi-líp 4:13

Mặc dù đang bị giam tại La-mã khi viết thư cho các tín hữu tại thành Phi-líp, sứ-đồ Phao-lô đã chứng tỏ niềm vui trong Chúa là sức mạnh của ông. Dù giàu hay nghèo, được tự do hay ở trong tù, Phao-lô đã học được sự đầy đủ chỉ có qua Đấng Christ. Ông đã khám phá ra rằng sự mãn nguyện thực sự chỉ có được khi ở trong Chúa, phụ thuộc hoàn toàn vào Chúa và hiểu rằng ân điển của Chúa Giê-xu là đủ cho ông trong mọi hoàn cảnh. Phao-lô có thể mạnh dạn tuyên bố: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.” (Phi-líp 4:13). Sứ-đồ Phao-lô khám phá ra sức mạnh của Cơ-đốc-nhân đến từ Chúa là Đấng cung cấp ơn sức và sự khôn ngoan cho chúng ta trong mọi tình huống của cuộc sống. Phao-lô có thể sống trong mọi hoàn cảnh: nghèo thiếu hay dư dật, no hay đói ông cũng thỏa lòng. “Tôi làm được mọi sự” không có nghĩa là tôi làm được tất cả mọi sự, nhưng có nghĩa là: Tôi thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh, nhờ Chúa ban thêm sức cho tôi. Đời sống của Cơ-đốc-nhân hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa. Chúa Giê-xu phán: “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.” (Giăng 15:5).

Bạn có vui vẻ, thỏa lòng và hoàn toàn nhờ cậy vào Chúa là Đấng ban thêm ơn sức cho bạn không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa vì Ngài là sự đầy đủ của con và là Đấng ban thêm ơn sức cho con trong mọi tình huống của cuộc sống. Xin Chúa cho con luôn nương cậy vào Chúa để nhận được sức lực và sự khôn ngoan từ Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu August 26: Xin đọc Giê-rê-mi 41-44
Thứ Bảy August 27: Xin đọc Giê-rê-mi 25-48
Chúa Nhật August 28: Xin đọc Giê-rê-mi 49-50

 263 total views,  1 views today