Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, December 23, 2022 – Đêm Yên Lặng! Đêm Thánh Này!

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, December 23, 2022
Đêm Yên Lặng! Đêm Thánh Này!

“Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa.”
Lu-ca 2:10-11

“Đêm Yên Lặng! Đêm Thánh Này!” là một bài thánh ca Giáng Sinh nổi tiếng khắp thế giới. “Đêm Yên Lặng! Đêm Thánh Này!” thuật lại câu chuyện về sự Giáng Sinh của Chúa Giê-xu dựa trên Phúc Âm Lu-ca chương 2. Đêm Giáng Sinh đầu tiên là một đêm thanh vắng tĩnh mịch nhưng đã trở thành một đêm phước hạnh, một đêm thánh cho những người chăn chiên sau khi đến tôn thờ Cứu Chúa. Bài thánh ca “Đêm Yên Lặng! Đêm Thánh Này!” ngợi ca Ngôi Hai Chúa Trời đã hạ mình xuống đến nơi trần gian để cứu rỗi và ban cho chúng ta sự bình an thật khi được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Trong đêm Chúa giáng sinh, những người chăn chiên nghèo nàn không có gì dâng cho Chúa, họ chỉ đến với tấm lòng khiêm cung chiêm ngưỡng hài nhi Giê-xu. Chỉ có tình yêu của Đức Chúa Trời mới có thể cứu con người tội lỗi như chúng ta. Thật là một sự huyền nhiệm và phước hạnh trong đêm Giáng Sinh. Trong phần cuối của Lu-ca 2:11, chúng ta thấy những danh xưng quan trọng của Chúa Giê-xu khi Ngài giáng sinh. Chúa Giê-xu là “Đấng Cứu Thế,” “Đấng Christ (Đấng Mê-si),” và “Chúa”. Đây là thông điệp vĩ đại nhất đem sự vui mừng lớn cho muôn dân. Hài nhi Giê-xu được sinh ra ở Bết-lê-hem là Đấng Cứu Thế, Đấng cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Ngài là Đấng Christ, “Đấng được xức dầu” đã hứa qua các tiên tri. Và Ngài cũng là Chúa ở giữa chúng ta. Chúa Giê-xu cứu chúng ta và biến đổi đời sống chúng ta như những người chăn chiên đã được sự vui mừng sau khi gặp Cứu Chúa Giê-xu. “Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình.” (Lu-ca 2:20).

Bạn có luôn ca ngợi và tôn thờ Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa trong Mùa Giáng Sinh và suốt cuộc đời bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu đã giáng sinh để cứu con. Xin cho con chỉ ca ngợi và tôn thờ Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa trong Mùa Giáng Sinh và suốt cuộc đời con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu December 23: Xin đọc Khải Huyền 1-2
Thứ Bảy December 24: Xin đọc Khải Huyền 3-5
Chúa Nhật December 25: Xin đọc Khải Huyền 6-8

 213 total views,  1 views today