Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, February 12, 2021 – Lời Chúc Đầu Năm

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, February 12, 2021

Ngày Đầu Năm Âm Lịch

Lời Chúc Đầu Năm

“Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi, và làm ơn cho ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi!”
Dân Số Ký 6:24-26

Mỗi lần xuân về, tết đến, chúng ta thường nhận được những lời chúc xuân, chúc tết từ bạn bè hoặc nguời thân.  Chúc tết là một tục lệ rất hay của người Việt chúng ta và tùy theo mức độ thân thuộc, chức vị và tuổi tác, những lời chúc có thể khác nhau.  Chúng ta chúc cho những cụ cao niên mạnh khỏe, sống lâu, chúc cho những vị trung niên buôn bán phát tài, chúc cho những sinh viên học sinh, học hành tấn tới, thi cử đỗ đạt.  Những lời chúc được dùng để bày tỏ lòng ước mong cho người thân, bạn hữu, được hưởng những điều lành, mặc dù chúng ta không biết chắc và cũng chẳng có thẩm quyền để thực hiện những điều mình đã chúc. Trong Thánh Kinh chúng ta không thấy những lời chúc suông hoặc chúc cầu may, nhưng chúng ta tìm được những lời hứa chắc chắn từ Ðấng tạo dựng nên Mùa Xuân và đang tể trị vũ trụ.  Chính Đức Chúa Trời quyền năng đã dạy cho các thầy tế lễ trong thời Cựu Ước lời chúc phước cho dân sự của Ngài gồm 3 phần như sau:

Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi!

Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi, và làm ơn cho ngươi!

Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi!

Lời chúc phước trên 3,500 năm nầy không phải chỉ riêng cho mùa xuân nhưng cho bất cứ mọi thời điểm. Ba lời chúc phước nầy cũng cho chúng ta thấy lời chúc phước đến từ Ba Ngôi Đức Chúa Trời Hiệp Một. Đức Chúa Cha ban phước và gìn giữ chúng ta; Đức Chúa Giê-xu là sự sáng và ban ơn cứu rỗi cho chúng ta; Đức Thánh Linh nâng đỡ và ban cho chúng ta sự bình an.

Kính chúc quý tín hữu nhận được phước hạnh trong Năm Mới đến từ Đấng Ban Phước như được chép trong Gia-cơ 1:17: “Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào.”

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng duy nhất có thẩm quyền ban phước cho con dân của Chúa. Xin Chúa ban cho con trong Năm Mới tiếp tục ở trong sự gìn giữ, ân điển và sự bình an của Chúa. A-men.  

 509 total views,  1 views today