Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, June 25, 2021 – Lời Chúa Làm Cho Trưởng Thành

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, June 25, 2021

Lời Chúa Làm Cho Trưởng Thành

“Như những trẻ sơ sinh, hãy khao khát sữa tinh khiết của Lời Chúa, để nhờ đó anh chị em được trưởng thành trong ơn cứu rỗi.”
1 Phi-e-rơ 2:2 (BD2011)

Sau khi được tái sinh (tin nhận Chúa), chúng ta cần được lớn lên “cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ.” (Ê-phê-sô 4:13). Muốn được tăng trưởng, người mới tin Chúa cần ham thích “ăn nuốt” Lời Chúa như trẻ thơ ham thích sữa mẹ. Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:3 cho chúng ta bí quyết để đời sống thuộc linh được lớn lên đó là “loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra.” Sứ đồ Phi-e-rơ nói, người thật sự được tái sinh sẽ khao khát Lời Chúa và sẽ ham thích học biết Chúa nhiều hơn qua Kinh Thánh. Cơ-đốc-nhân “khao khát” Chúa “như con nai cái thèm khát khe nước.” (Thi Thiên 42:1). Tiên Tri Giê-rê-mi đã kể kinh nghiệm của ông như sau: “Tôi vừa nghe những lời Ngài, thì đã ăn lấy rồi; lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy.” (Giê-rê-mi 15:16a). Khi được trưởng thành, chúng ta cần phải thay sữa bằng thức ăn đặc, nghĩa là có đời sống thuộc linh sâu nhiệm hơn, làm theo Lời Chúa nhiều hơn, bỏ những điều không đẹp lòng Chúa và làm những điều vinh hiển Danh Chúa. “Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhân, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và dữ.” (Hê-bơ-rơ 5:14). Sứ đồ Phao Lô cũng khuyên các tín hữu “xác thịt” tại Hội Thánh Cô-rinh-tô hãy ham thích học lời Chúa để trưởng thành trong Chúa. “Hỡi anh em, về phần tôi, tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong Đấng Christ vậy. Tôi lấy sữa nuôi anh em, chớ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi; đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt.” (1 Cô-rinh-tô 3:1-2).

Bạn có khao khát “ăn nuốt” Lời Chúa để càng ngày càng được trưởng thành trong Chúa không?  

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con Lời Chúa để được lớn lên về đời sống thuộc linh. Xin giúp con ham thích thức ăn thuộc linh là Lời Chúa để con được trưởng thành trong Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu June 25: Xin đọc Gióp 41-42
Thứ Bảy June 26: Xin đọc Thi Thiên 1-9
Chúa Nhật June 27: Xin đọc Thi Thiên 10-17

 373 total views,  1 views today