Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, March 10, 2023 – Sự Vinh Hiển Thuộc Về Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, March 10, 2023
Sự Vinh Hiển Thuộc Về Đức Chúa Trời

“Hỡi Đức Giê-hô-va, nhân vì sự nhân từ và sự chân thật Ngài, Sự vinh hiển chớ về chúng tôi, chớ về chúng tôi, Bèn là đáng về danh Ngài.”
Thi Thiên 115:1

Thi Thiên 115:1 khẳng định sự vinh hiển không thuộc về chúng ta nhưng sự vinh hiển đáng thuộc về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đáng nhận được sự vinh hiển vì sự Yêu Thương và sự Chân Thật của Chúa. “Hỡi Đức Giê-hô-va, nhân vì sự nhân từ và sự chân thật Ngài, Sự vinh hiển chớ về chúng tôi, chớ về chúng tôi, Bèn là đáng về danh Ngài.” (Thi Thiên 115:1). Sự vinh hiển thuộc về Chúa! Hai lần Thi Thiên 115:1 ghi: “Sự vinh hiển chớ về chúng tôi, chớ về chúng tôi”. Càng biết nhiều về Chúa và càng gần gũi Ngài, chúng ta luôn cảm nhận không có gì tốt đẹp từ chúng ta và tất cả những điều chúng ta có là đến từ Chúa. Khi tiên-tri Ê-sai đối diện với sự vinh hiển, uy nghiêm và thánh khiết của Chúa trong một khải tượng ông đã thốt lên: “Bấy giờ tôi nói: Khốn nạn cho tôi! Xong đời tôi rồi! Vì tôi là người có môi dơ dáy, ở giữa một dân có môi dơ dáy, bởi mắt tôi đã thấy Vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân!” (Ê-sai 6:5). Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là vĩnh cửu và các thuộc tính hoàn hảo của Ngài về sự thánh khiết, uy nghiêm, tốt lành, công chính, nhân từ, chân thật… không thể đánh đổi để lấy sự không hoàn hảo và tạm thời của bất cứ điều gì trên thế gian này. Là Cơ-đốc-nhân, chúng ta được khuyên dạy hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong tất cả mọi hành động của chúng ta. “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Cô-rinh-tô 10:31).

Bạn có dâng tất cả sự vinh hiển về Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã yêu con và cứu con. Xin Chúa cho con không tìm kiếm sự vinh quang cho riêng mình nhưng dâng tất cả vinh hiển về Chúa vì Đức Chúa Trời là Đấng đáng nhận được sự ca ngợi, tôn kính, và vinh hiển. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu March 10: Xin đọc Phục-truyền 28
Thứ Bảy March 11: Xin đọc Phục-truyền 29-31
Chúa Nhật March 12: Xin đọc Phục-truyền 32-34

 199 total views,  1 views today