Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, March 9, 2023 – Tạo Dựng Vì Vinh Quang Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, March 9, 2023
Tạo Dựng Vì Vinh Quang Chúa

“Tức là những kẻ xưng bằng tên ta, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta; ta đã tạo thành và đã làm nên họ.”
Ê-sai 43:7

Dân Y-sơ-ra-ên có một mối quan hệ đặc biệt với Đức Chúa Trời. Ngài gọi họ bằng tên của Ngài và tuyển chọn họ vì sự vinh hiển của Ngài. “Tức là những kẻ xưng bằng tên ta, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta; ta đã tạo thành và đã làm nên họ.” (Ê-sai 43:7). Những câu đầu của Ê-sai 43, Đức Chúa Trời nhắc nhở dân sự Ngài về những công việc vĩ đại của Đức Chúa Trời làm cho họ, bao gồm cả việc cứu chuộc Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập. Y-sơ-ra-ên là một dân tộc được Đức Chúa Trời chọn và thành lập cho sự vinh quang của Chúa. Câu Kinh Thánh này nhắc nhở chúng ta là Cơ-đốc-nhân được Chúa cứu vì sự vinh hiển của Chúa chứ không phải vì chúng ta. Chúng ta mang hình ành của Chúa và được xưng công bình qua Danh của Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời đã cứu chuộc chúng ta qua sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Chúng ta đã từng là nô lệ của tội lỗi, nhưng Chúa Giê-xu đã giải thoát chúng ta bằng chính huyết của Ngài. Chúng ta không còn là của riêng mình, nhưng chúng ta thuộc về Chúa và sống để làm vinh hiển Đức Chúa Trời. “Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.” (1 Cô-rinh-tô 6:20).

Mục đích cuộc sống của bạn sau khi được Chúa cứu rỗi có đem vinh quang cho Chúa không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cứu rỗi con và giải thoát con khỏi sự nô lệ của tội lỗi. Cầu xin Chúa giúp con sống một cuộc đời tôn vinh Đức Chúa Trời và đem vinh quang cho danh Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phục-truyền 24-27

 236 total views,  1 views today