Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, March 8, 2023 – Vì Sự Vinh Hiển Đức Chúa Trời Mà Làm

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, March 8, 2023
Vì Sự Vinh Hiển Đức Chúa Trời Mà Làm

“Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.”
1 Cô-rinh-tô 10:31

Sứ-đồ Phao-lô đã gởi cho tín hữu tại thành phố Cô-rinh-tô và cho tất cả Cơ-đốc-nhân một lời khuyên đơn giản, dễ hiểu, rõ ràng: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Cô-rinh-tô 10:31). Câu Kinh Thánh ngắn này nhắc nhở chúng ta rằng mọi hành động chúng ta làm, dù nhỏ hay dường như không đáng kể, đều là cơ hội để tôn vinh Đức Chúa Trời. Cho dù chúng ta đang ăn, uống, làm việc hay chỉ đơn giản là thực hiện cuộc sống hàng ngày của mình, chúng ta phải thực hành vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và phản ánh bản chất của Chúa Giê-xu. Điều này có thể là một thách thức, đặc biệt là trong một thế giới coi trọng thành công, sự giàu có và lợi ích cá nhân hơn tất cả. Nhưng là Cơ đốc nhân, chúng ta được ở trong Chúa, có đời sống mới theo hình ảnh của Chúa Giê-xu, chúng ta có một tiêu chuẩn cao hơn. Cơ-đốc-nhân được mời gọi để sống vì vinh hiển của Đức Chúa Trời và hướng dẫn người khác đến với Ngài. “Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được: cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:14-16).

Bạn đang sống vì vinh quang của mình hay vinh hiển của Đức Chúa Trời?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cứu rỗi con và cho con có một cuộc sống hoàn toàn mới trong Chúa. Xin giúp con dù ăn, uống hay làm bất cứ điều gì, con đều làm tất cả vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phục-truyền 21-23

 211 total views,  1 views today