Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, September 11, 2023 – Lời Chúa Là Ngọn Đèn Cho Chân Tôi

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, September 11, 2023
Lời Chúa Là Ngọn Đèn Cho Chân Tôi

“Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi.”

Thi Thiên 119:105

Chúng ta đang sống trong một thế gian đầy cạm bẫy nguy hiểm với sự cám dỗ của kẻ thù đen tối là ma-quỷ đang tìm cách phá hủy mối tương giao mật thiết của chúng ta với Chúa. Thi Thiên 119 câu 105 cho chúng ta một lời hứa phước hạnh và một lẽ thật vĩnh cửu đó là “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi”. Chỉ có Lời Đức Chúa Trời là một ngọn đèn soi sáng bước chân chúng ta, dẫn đường cho chúng ta vượt qua bóng tối của thế gian sa đọa và là ngọn đèn soi sáng con đường chúng ta đi. Lời Chúa soi sáng con đường của chúng ta, bảo vệ chúng ta trên hành trình của chúng ta trong suốt cuộc đời, và cảnh báo chúng ta về những mối nguy hiểm đang rình rập. Lời Chúa còn là một kho tàng quý giá ẩn sâu trong lòng chúng ta, Lời Chúa chứa đựng những lời khôn ngoan để hướng dẫn suy nghĩ của chúng ta. Những lời hứa quý giá trong Kinh Thánh khích lệ và hướng dẫn tấm lòng của chúng ta, và đó là khuôn mẫu hoàn hảo cho nếp sống của Cơ đốc nhân hàng ngày. “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa.” (Thi Thiên 119:11).

Bạn có Lời Chúa trong lòng để soi sáng bước chân của bạn giữa một thế gian tăm tối không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con Lời Ngài là Ánh Sáng và Lẽ Thật. Xin Lời Chúa tiếp tục soi sáng bước chân con trong một thế gian tăm tối và đầy dối trá. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 37-39

 184 total views,  1 views today