Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, April 29, 2021 – Hãy Lấy Cái Hôn Thánh Mà Chào Nhau

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, April 29, 2021

Hãy Lấy Cái Hôn Thánh Mà Chào Nhau

“Anh em hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau.”
Rô-ma 16:16

Trong Kinh Thánh Tân Ước có bốn lần sứ đồ Phao-Lô khuyên các tín hữu “hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau.” (Rô-ma 16:16; 1 Cô-rinh-tô 16:20; 2 Cô-rinh-tô 13:12 và 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:26). Nhiều nơi trên thế giới có phong tục dùng cái hôn chào nhau để bày tỏ sự vui mừng, yêu thương và thân thiện. Trong thế kỷ thứ nhất người Do Thái dùng cái hôn để chào nhau cũng như chúng ta ngày nay khi gặp nhau thì bắt tay để bày tỏ sự thân thiện. Trong cộng đồng Cơ-đốc thời các sứ đồ, cái hôn xã giao bên ngoài đó đã được “biệt riêng ra” để trở thành cái hôn thánh và các tín hữu khi gặp nhau thì dùng cái Hôn Thánh để bày tỏ sự yêu thương và hiệp một. Sứ-đồ Phi-e-rơ diễn tả cái hôn thánh là cái hôn yêu thương khi ông khuyên “Anh em hãy lấy cái hôn yêu thương mà chào nhau.” (1 Phi-e-rơ 5:14). Cái hôn thánh bày tỏ chân thành sự yêu thương và hiệp một giữa các tín hữu ban đầu không phân biệt người Do Thái hay người Ngoại Bang. Chúng ta có thể sử dụng nhiều phương cách để chào nhau, nhất là trong giai đoạn Covid-19 này, nhưng xin Chúa cho chúng ta “biệt riêng ra thánh” các phương cách chào nhau để thật sự “đồng lòng đầy thương xót và tình yêu anh em, có lòng nhân từ và đức khiêm nhường.” (1 Phi-e-rơ 3:8).

Bạn bày tỏ tình yêu và sự hiệp một trong Chúa như thế nào mỗi lần gặp các tín hữu khác?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con được ở trong Hội Thánh của Chúa. Xin Chúa cho con bày tỏ tình yêu thương và sự hiệp một với các anh chị em khác trong Hội Thánh một cách thành thật, thánh khiết của Chúa. A-men.

 427 total views,  1 views today