Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, January 25, 2024 – Trái Thánh Linh: Sự Nhịn Nhục

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, January 25, 2024
Trái Thánh Linh: Sự Nhịn Nhục

“Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, Chậm nóng giận, và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tôi luôn luôn, Cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời.”
Thi Thiên 103:8-9

Ba mỹ đức đầu tiên của Trái Thánh Linh được ghi ở trong Kinh Thánh sách Ga-la-ti 5:22 là Yêu Thương, Vui Mừng và Bình An là những mỹ đức ở bên trong lòng. Ba mỹ đức tiếp theo là Nhịn Nhục, Nhân Từ và Hiền Lành là những mỹ đức đối với những người chung quanh. Ngày nay con người luôn sống trong sự vội vã, thiếu nhịn nhục và kiên nhẫn. Thiếu sự nhịn nhục với nhau trong gia đình, thiếu nhịn nhục trong xã hội. Người nhịn nhục bày tỏ thái độ kiên nhẫn, chờ đợi, chịu đựng, kiên trì. Chữ nhịn nhục trong nguyên văn còn có nghĩa là “chậm nóng giận.” Chúa là Đấng nhịn nhục và chậm nóng giận (Thi Thiên 103:8-9) đối với chúng ta. “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.” (2 Phi-e-rơ 3:9). Nếu chúng ta bước đi với Thánh Linh thì có sự Yêu Thương trong lòng và từ sự Yêu Thương của Chúa chúng ta sẽ có sự nhịn nhục trong cuộc sống. Sự nhịn nhục phát xuất từ Thánh Linh đứng đầu trong danh sách diễn tả Tình Yêu Thương trong 1 Cô-rinh-tô 13:4-7: “Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhơn từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.” 

Bạn có bày tỏ mỹ đức nhịn nhục cho những người chung quanh không? 

Cầu Nguyện
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã bày tỏ sự nhịn nhục của Ngài đối với con. Xin Chúa cho con sống bày tỏ sự nhịn nhục, kiên nhẫn của Trái Thánh Linh đối với những người chung quanh con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xuất-ê-díp-tô-ký 22-24

 132 total views,  1 views today