Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, July 14, 2022 – An Tịnh Bên Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, July 14, 2022
An Tịnh Bên Chúa

“Tôi đã làm cho linh hồn tôi êm dịu an tịnh, Như con trẻ dứt sữa bên mẹ mình; Linh hồn ở trong mình tôi cũng như con trẻ dứt sữa vậy.”
Thi Thiên 131:2

Thi Thiên có 150 chương, trong đó có 15 chương (120-134) gọi là các “Bài Ca Đi Lên Từ Bực” được dân sự Y-sơ-ra-ên sử dụng để hát khi họ tiến lên đền thánh thờ phượng Chúa. Phần lớn các Thi Thiên nói về những trận chiến, sự giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi kẻ thù và các chủ đề về Đức Chúa Trời như sự sáng tạo, sự khôn ngoan, sự đoán xét, sự công bình… Nhưng Thi Thiên 131 thì đặc biệt trầm lắng diễn tả sự tùy thuộc vào Chúa như con được an bình khi ở bên cạnh mẹ. “Tôi đã làm cho linh hồn tôi êm dịu an tịnh, Như con trẻ dứt sữa bên mẹ mình; Linh hồn ở trong mình tôi cũng như con trẻ dứt sữa vậy.” (Thi Thiên 131:2). Từ khi sinh ra, con trẻ nhờ sữa mẹ để sống. Khi dứt sữa, mặc dù không còn phụ thuộc vào sữa mẹ nữa, nhưng con vẫn nương theo mẹ vì đó là nơi con tìm thấy sự êm dịu, an bình. Vua Đa-vít, tác giả Thi Thiên 131, cho thấy mối liên hệ mẹ con và mối liên hệ của người tin Chúa với Chúa là một sự tự nhiên dễ hiểu, không cao kỳ bí ẩn. “Hỡi Đức Giê-hô-va, lòng tôi không kiêu ngạo, Mắt tôi không tự cao, Tôi cũng không tìm tòi những việc lớn, Hoặc những việc cao kỳ quá cho tôi.” (Thi Thiên 131:1). Những lời hứa và sự chăm sóc của Đức Chúa Trời thực sự khiến tâm hồn chúng ta an tịnh. Gần Chúa chúng ta cảm nghiệm được sự thoải mái yên tĩnh khi được Chúa xoa dịu, vỗ về và bình an như một đứa trẻ nhỏ ở gần mẹ mình. Lời mời gọi của Chúa Giê-xu: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.” (Ma-thi-ơ 11:28-30).

Bạn có đến cùng Chúa để nhận được sự an tịnh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng luôn yêu thương và chăm sóc con cái Ngài. Xin cho tâm linh con luôn ở gần Chúa để tìm được sự yên tịnh, an vui, thỏa mãn nơi Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 108-118

 347 total views,  1 views today