Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, March 24, 2022 – Hãy Cứ Ở Trong Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, March 24, 2022
Hãy Cứ Ở Trong Chúa

“Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được.”
Giăng 15:4

Cơ-đốc-nhân cần áp dụng các nguyên tắc tâm linh quan trọng để được trưởng thành trong Chúa. Một nguyên tắc quan trọng được Chúa Giê-xu dạy trong Phúc Âm Giăng chương 15 là mối tương giao thắt chặt vào Chúa. Trong câu 4, Chúa Giê-xu phán, “Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được.” Một nhánh nho sai trái cần có thời gian, sự kiên nhẫn, sự chăm sóc và đặc biệt là luôn luôn được tháp vào gốc nho. Cơ-đốc-nhân có một nguồn sống dồi dào nhất dành cho chúng ta đó là được ở trong Chúa. Chúa phán hãy cứ ở trong Ngài để chúng ta có thể sinh hoa trái của sự sống cung cấp từ gốc nho là Chúa. Khi chúng ta không ở trong Chúa thì chúng ta sẽ thiếu đi nguồn sống thiết yếu cho sự tăng trưởng thuộc linh. Chúa Giê-xu phán: “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.” (Giăng 15:5). Không những đời sống chúng ta kết quả khi tháp chặt vào Chúa nhưng cũng được sự tươi mới, vui mừng trọn vẹn khi chúng ta ở trong Chúa. “Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.” (Giăng 15:11).

Đời sống bạn có thắt chặt vào Chúa như nhánh nho dính vào gốc nho không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu là gốc nho thật và Đức Chúa Trời là Đấng trồng nho. Xin Chúa cho con cứ tiếp tục xây dựng mối tương giao mật thiết với Chúa để đời sống con được kết quả cho Chúa và có sự vui mừng trọn vẹn khi ở trong Ngài. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Các Quan Xét 6-7

 341 total views,  1 views today