Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, March 25, 2021 – Bằng Chứng Lịch Sử Về Chúa Giê-xu

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, March 25, 2021

Bằng Chứng Lịch Sử Về Chúa Giê-xu

“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.”
Ga-la-ti 2:20

Có nhiều bằng chứng lịch sử về sự hiện hữu của Chúa Giê-xu Christ được viết chính xác trong Kinh Thánh và ngay cả trong các sách của những sử gia Do Thái nổi tiếng cùng thời với Chúa Giê-xu. Kinh Thánh Tân Ước tập hợp 27 sách do 9 nhân chứng trực tiếp quen biết thân cận với Chúa Giê-xu. Trong số đó có ba sứ đồ là Phi-e-rơ, Ma-thi-ơ và Giăng. Sứ đồ Giăng đã cho biết lý do cuộc đời Chúa Giê-xu được chép lại là “để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.” (Giăng 20:31). Sứ đồ Phao-lô đã viết 13 thư tín trong Tân Ước vào giữa thế kỷ đầu tiên, chưa đầy 25 năm sau khi Chúa Giê-xu chịu chết và sống lại. Xét về các bằng chứng văn bản cổ đại, chỉ riêng các sách trong Tân Ước cũng cho chúng ta bằng chứng cực kỳ thuyết phục về sự có mặt của Chúa Giê-xu trong thế kỷ thứ nhất. Nhưng ngoài Kinh Thánh, các sử gia nổi tiếng của Do Thái lúc bấy giờ cũng đề cập đến nhân vật tên Giê-xu trong các sách của họ. Trong số đó có Flavius Josephus là sử gia Do Thái nổi tiếng nhất. Trong tác phẩm “Antiquities” của mình, ông có nói đến Gia-cơ, “anh em của Chúa Giê-xu, người được gọi là Christ”. Có phân đoạn trong tác phẩm của ông nói rằng, “Bây giờ vào khoảng thời gian này. Giê-xu, một người đàn ông khôn ngoan, nếu được phép gọi ông ta là con người.. Là người đã thực hiện nhiều việc lạ lùng … Ông là Đấng Christ, ông đã sống lại và hiện ra vào ngày thứ ba, như là các tiên tri của Đức Chúa Trời đã báo trước những điều này, cũng như rất nhiều những điều lạ lùng khác liên quan đến ông.” Một phiên bản thì viết như sau, “Tại thời điểm này có một người đàn ông khôn ngoan tên là Giê-xu. Việc làm của ông là tốt lành, và ông đã được biết đến là một người có đức hạnh. Và rất nhiều người từ trong số những người Do Thái và các quốc gia khác đã trở thành môn đệ của ông. Phi-lát kết án ông và đóng đinh ông vào cây thập tự cho chết. Nhưng những môn đồ của ông đã không từ bỏ trọng trách môn đồ của ông. Họ công bố rằng ông đã xuất hiện với họ ba ngày sau khi ông bị đóng đinh, và rằng ông vẫn sống, như vậy có lẽ ông là Đấng Mê-si, là người mà các tiên tri thuật lại về những việc lạ lùng.”

Cả lịch sử bên ngoài và bên trong Kinh thánh đều xác nhận Chúa Giê-xu đã bị chết trên cây thập tự và Ngài cũng đã sống lại. Nhưng có lẽ bằng chứng vĩ đại nhất mà Chúa Giê-xu đã tồn tại là hàng ngàn Cơ Đốc nhân trong thế kỷ thứ nhất, bao gồm mười hai sứ đồ, đã sẵn sàng dâng cuộc sống của họ cho Chúa Giê-xu Christ. Những môn đồ đầu tiên và trong suốt 21 thế kỷ qua đã chịu khổ và chết cho những gì họ tin là sự thật, chắc chắn không ai chết cho những gì họ biết đó là sự lừa dối. Sứ đồ Phao Lô sau khi gặp Chúa đã bỏ tất cả để dâng đời sống của ông cho Chúa Giê-xu. Ông nói “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” (Ga-la-ti 2:20).

Bạn có đang sống cho Chúa là Đấng thật sự đã đến nơi trần gian và vì yêu bạn đã chịu chết trên thập tự giá thay thế cho bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu là Đấng thật sự đã đến nơi trần gian để chịu chết vì tội lỗi nhân loại trong đó có con. Xin Chúa cho con đặt trọn lòng tin vào Chúa để nhờ Danh Ngài con được sự cứu rỗi và có sự sống vĩnh hằng. A-men.  

 517 total views,  1 views today