Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, May 11, 2023 – Con Cái Do Chúa Ban Cho

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, May 11, 2023
Con Cái Do Chúa Ban Cho

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng.”
Thi Thiên 127:3

Kinh Thánh cho chúng ta biết con cái là do Chúa ban cho. “Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng.” (Thi Thiên 127:3). Mỗi thai nhi được Chúa tạo dựng trong lòng mẹ một cách đáng sợ và diệu kỳ. “Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi.” (Thi Thiên 139:13). Chúa đặt phôi thai trong tử cung của người mẹ vì đó là nơi an toàn nhất để hài nhi được nuôi dưỡng. “Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, Chịu nắn nên cách xảo lại nơi thấp của đất, Thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; Số các ngày định cho tôi, Đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy.” (Thi Thiên 139:15-16). Sự sống của con người được Đức Chúa Trời hình thành từ lúc thụ thai phải được tôn trọng và bảo vệ. Đức Chúa Trời toàn năng là Đấng tạo dựng nên chúng ta xứng đáng được cảm tạ, ca ngợi và tôn thờ. “Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.” (Thi Thiên 139:14). Vì con cái là cơ nghiệp và món quà từ Chúa, cho nên cha mẹ được Chúa ban cho thiên chức để thương yêu, chăm sóc và dạy dỗ con cái đi trong đường lối của Chúa. “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.” (Châm Ngôn 22:6).

Bạn có luôn trân quý, yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ con cái do Chúa ban cho không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì con cái là do Chúa ban cho. Xin Chúa ban thêm ơn sức cho chúng con là những người làm cha mẹ trong thiên chức yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ con cái đi trong đường lối Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Sử-ký 1-2

 186 total views,  1 views today