Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, May 4, 2023 – Chúa Sẽ Ở Cùng

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, May 4, 2023
Chúa Sẽ Ở Cùng

“Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng; khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi.”
Ê-sai 43:2

Đối với dân sự Y-sơ-ra-ên việc đi qua các dòng nước có ý nghĩa đặc biệt. Khi dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập, họ đối diện với Biển Đỏ trước mặt và đoàn quân của vua Pha-ra-ôn đang đuổi theo phía sau lưng. Trong giây phút “tiến thoái lưỡng nan” nguy hiểm, Đức Chúa Trời đã phân rẽ dòng nước của Biển Đỏ một cách kỳ diệu để dân Y-sơ-ra-ên có thể vượt qua (Xuất Ê-díp-tô Ký 14). Sau đó, họ cũng băng qua sông Giô-đanh trên vùng đất khô ráo để vào đất hứa (Giô-suê 3-4). Vì vậy, ý tưởng đi qua các vùng nước đã trở thành một cách nói ngắn gọn rằng Đức Chúa Trời bảo vệ và giúp đỡ dân sự Ngài qua mọi nghịch cảnh. Lý do Chúa ở cùng và bảo vệ dân sự Y-sơ-ra-ên vì dân Y-sơ-ra-ên là tuyển dân của Chúa.  Tiên-tri Ê-sai nhắc lại cho dân Y-sơ-ra-ên đang bị lưu đày tại Ba-by-lôn lời của Đức Chúa Trời phán về dân sự Ngài “tức là những kẻ xưng bằng tên ta, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta; ta đã tạo thành và đã làm nên họ.” (Ê-sai 43:7). “Bây giờ, hỡi Gia-cốp! Đức Giê-hô-va là Đấng đã dựng nên ngươi, hỡi Y-sơ-ra-ên! Ngài là Đấng đã tạo thành ngươi, phán như vầy: Đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi. Ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi; ngươi thuộc về ta.” (Ê-sai 43:1). Chúng ta được cứu chuộc bởi huyết báu của Chúa Giê-xu, chúng ta thuộc về Chúa, là tuyển dân của Chúa. Khi chúng ta đối diện với kẻ thù thuộc linh, những bế tắc của cuộc đời hay đứng trước dòng nước khó khăn đang cuộn quanh chúng ta, Chúa hứa sẽ ở cùng và bảo vệ chúng ta!

Bạn có tin cậy vào lời hứa ở cùng và bảo vệ của Chúa cho những người thuộc về Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về lời hứa và sự thành tín của Chúa. Xin Chúa cho con tin cậy vào sự bảo vệ của Chúa khi phải đi qua những dòng nước, cơn bão tố của cuộc sống. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Các-vua 9-10

 182 total views,  1 views today